Sádrokartonové práce - Blansko a okolí

Sádrokarton je dnes velmi často používaný stavební prvek. Podívejme se na jeho výhody oproti jiným stavebním materiálům. Ty najdeme především v jeho snadné montáži a izolačních vlastnostech. Právě proto si získal oblibu mnohých z nás.

Sádrokarton

Sádrokarton se stal v poslední době hojně využívaným** stavebním materiálem**. Setkáváme se s ním hlavně u vnitřních staveb, protože se nehodí do vlhkého prostředí. Své uplatnění si našel u příček podhledů a stropů. Vhodný je jak pro novostavby tak pro rekonstrukce.

Historie sádrokartonu

Ač rozšíření** sádrokartonu** jsme zaznamenali v poměrně nedávné době, jeho historie sahá do konce 19. století, kdy Augustine Sackett si nechal patentovat systém vrstvení desek pro příčky. Jednalo se tehdy o čtyři vrstvy vlněného papíru. K průmyslové výrobě sádrokartonu však dochází až v rozmezí let 1910 – 1930.

Výroba sádrokartonu

Dnešní sádrokarton se skládá z papírových desek, mezi kterými se nachází vrstva síranu vápenatého a surového sádrovce. Tento polohydrát se smísí s papírem, skleněnými vlákny, plastifikátorem, pěnidly, jemně mletou sádrou a škrobem. Abychom zkvalitnili jeho vlastnosti, dodáváme do něj i jiné látky jako například sklolaminát pro své protipožární schopnosti anebo voskové emulze nebo silany, u kterých využíváme jejich nižší nasákavost vody. Takto vyhotovený sendvič následně sušíme do té doby, než dostaneme dostatečně tuhý a** silný stavební materiál**.

Vlastnosti sádrokartonu

Sádrokarton má mnoho dobrých vlastností. K těm nejzajímavějším bezesporu patří jeho tepelná a zvuková izolace. Přidáním voděodolné fólie snížíme prosakovaní kapalin a použitím speciálního nátěru zvýšíme jeho protipožární vlastnosti. K dalším jeho kladům patří snadná tvárnost, pevnost a dlouhá životnost. Lehce se dá dělit řezáním a jeho instalace je snadná a rychlá.

Sádrokartonové desky

Sádrokartonové desky jsou vhodné pro většinu konstrukcí. Umožňují nám rychle, levně a kvalitně měnit prostory místností. Pro svou nízkou hmotnost je lze využít i tam, kde by jiné stavební materiály jako beton či zdivo poškodily statiku budovy. Vhodně** naimpregnované sádrokartonové desky** lze použít i v prostředí se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Setkáme se i se speciálně upravenými druhy, u kterých je kladen obzvlášť důraz na zabezpečení proti požáru nebo zvýšeny jejich protiakustické vlastnosti.

Sádrokartonové konstrukční profily

Sádrokartonové konstrukční profily jsou díky vrstvě pozinkovaného plechu vhodné pro stropní konstrukce a předsazené stěny.

Montáž sádrokartonu

Montáž sádrokartonu je poměrně rychlou záležitostí. Před samotnou prací bychom měli důkladně proměřit umístění příček, podhledů a dveří. Následně pak měřením vodováhou zajistíme správnou kolmost stěn. Tyto poznatky si poznačme na stávající zeď nebo podlahu. Konstrukcí sádrokartonové příčky je nosný rošt. Ten je tvořen z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů připomínajících svým tvarem písmeno U. Pokud nosný rošt vyplníme minerální vatou dosáhneme zvýšených tepelných izolačních vlastností. Použitím těsnícího pásku, který nalepíme mezi rošt a podlahu docílíme sníženého průniku hluku. Nyní postavíme CW profily a vše upevníme samořeznými šrouby. Ujistěme se, že sádrokartonové desky k sobě těsně doléhají. V případě potřeby můžeme dále tyto desky oddělovat řezáním. K tomuto účelu se doporučuje používat pilku s jemnými zuby. Další možností je naříznutí sádrokartonu ostrým nožem do hloubky okolo 3 milimetrů a jeho následné ohnutí. Deska se pak v naříznuté hraně zlomí. Udělejme otvory pro zásuvky a vypínače. Sádrokartonovou konstrukcí pak protáhněme kabely a trubky. Hrany pak přebrusme brusným papírem a spáry mezi deskami a hlavičky šroubů zatmelme sádrovou hmotou. Sádrokartonové příčky můžeme natřít nebo pokrýt tapetami.

Příslušenství

V současnosti se setkáme s mnoha typy tmelů vhodných na sádrokartonové desky. Některé z nich jsou vhodné na základní tmelení nebo přetmelování, protože nejsou dostatečně pevné a při jiném použití je třeba je zpevnit výztužnou páskou. Ostatní druhy patří do skupiny pevných tmelů a tudíž se využívají pro finální tmelení. Můžeme se setkat s pastou a práškem, který musíme před použitím důkladně rozmíchat ve vodě. Dalším nezbytným doplňkem sádrokartonových stěn jsou těsnění a vyztužovací pásky. Těsnění se vyrábějí převážně z pěny. Jsou jednostranně lepící a vhodné pro UW a UD profily. U výstužných pásek můžeme vybírat ze skelných typů nebo samolepících mřížek. K výstuze můžeme použít však i pásek vyrobených ze speciálního papíru. U hmoždinek máme na výběr natloukací a plastové druhy. Natloukací hmoždinky mají univerzálnější použití, neboť se hodí na stropní, stěnové i podlahové připojovací profily. Z příslušenství k podhledům se nám nabízí spojovací díly pro spojování CD profilů, dráty s okem pro pérové rychlozávěsy a křížové spojky pro spojování nosných a montážních CD profilů. Mezi další užitečné pomůcky patří také stavěcí třmen, který využijeme ve spojení s profily CD nebo dřevěnými latěmi, dvojitá pérová svorka vhodná k prodlužování a rektifikaci závěsných drátů a přímý závěs se stavěcími otvory, který je vhodným nástrojem při přímé montáží** CD profilů** na stropní konstrukci nebo stěně. Při výběru vhodných šroubů můžeme volit mezi rychlošrouby, samovrtnými šrouby a vruty. Zatímco rychlošrouby nachází své využití především u spojování kovových a dřevěných podkonstrukcí, samovrtné šrouby vybavené vrtací špičkou jsou vhodné i pro hrubší ocelové konstrukce. Vruty využíváme pro připevňování závěsu k dřevěným deskám.

Nástroje

Při sádrokartonářských pracích budeme taktéž pracovat s mnoha speciálními nástroji. Pracovní nože mohou obsahovat zásobník na několik čepelí, které pomocí tlačítka na rukojeti můžeme měnit během naší pracovní činnosti. Rovněž se nám nabízí speciální odlamovaní verze s automatickou aretací ostří. Vaničky na tmel se vyrábějí v několika velikostech. Špachtle rozdělujeme na spárovací a trojhranné či šikmé vhodné k tmelení. Ke snadnějšímu roztahování tmele a kvalitnějšímu spárování si můžeme vybrat některé z hladítek. K broušení sádrokartonových desek používáme brusky. Pokud tuto činnost vykonáváme ve vyšších úrovních, tak můžeme brusku umístit na speciální nástavnou tyč. Pro práci ve výškách se prodávají také profesionální chůdy. U brusných papírů máme k dispozici nejčastěji velikost zrna od 80 do 180. Ke zvedání sádrokartonových desek nám slouží k tomuto účelu vyráběné zvedáky. Na trhu najdeme i další používané pomůcky jako pilky, ruční brusy nebo vykružováky.

Udělat si sám nebo přenechat práci odborníkům?

Přestože je montáž sádrokartonu v porovnání s většinou ostatních stavebních činnosti relativně snadnou záležitostí, může se jevit pro nezkušeného člověka záležitostí doslova obtížnou. Zvláště pokud se jedná o konstrukce většího rozsahu či stropy, měli bychom raději vyhledat pomoc u některé z firem specializujících se na montáž sádrokartonu. Tam nám ochotně poradí s našimi plány zkušení odborníci, kteří nám také provedou samotnou práci podle našich představ.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15395 (rodina-finance.cz#23173)


Přidat komentář