Revize elektrických zařízení a elektromontáže

Pravidelná revize elektroinstalace a elektrických zařízení ve firmách je nařízena zákonem. Revize elektroinstalace bytu nebo domu je vyžadována před vlastním používáním těchto prostor pro bydlení. Bezpečnost domu zvýší také zkontrolovaný stav hromosvodu.

Veškeré elektrospotřebiče, které nám v domácnosti po dlouhá léta slouží, potřebují napájení elektrickou energií, je zapotřebí mít vybudované** elektrorozvody**. Bez elektrických spotřebičů a přístrojů je náš život v podstatě nemyslitelný. Možná ale trochu zapomínáme na bezpečnost. Zárukou bezpečného domova a provozu elektrospotřebičů je odborná instalace elektrických rozvodů a následné provedení revize.

Bezpečnostní minimum

Do rozvodů elektroinstalace v žádném případě sami nezasahujte sami, neboť Vám hrozí úraz elektrickým proudem. Neodborný zásah do elektrický rozvodů může zavinit rozsáhlou poruchu nebo požár. Staré rozvody z hliníkových vodičů mají životnost již ukončenou a takovýto rozvod nezatěžujte mnoha spotřebiči bez toho, aby jejich stav před tím prohlédl odborník. Pokud máte jakékoli pochyby o stavu elektroinstalace (je cítit zápach, vypadávají jističe apod.) co nejdříve se obraťte na nejbližší specializovanou elektromontážní firmu. Firma stav Vaší elektroinstalace odborně zhodnotí, doporučí Vám zajištění opravy a výsledek Vám předá formou revizní zprávy.

Revize elektroinstalace

Revize elektroinstalace může provádět pouze odborná firma, která má k této činnosti potřebná oprávnění. Revize prověří stav elektroinstalace ve Vaší firmě, bytě nebo rodinném či bytovém domě. Co se týče firem, tam je situace jasná - pravidelná revize elektroinstalace a dalších elektrických zařízení je pro firmy nařízena zákonem. Revize elektroinstalace bytu nebo domu je vyžadována před vlastním používáním těchto prostor pro bydlení. Pokud si nejste jisti, v jakém konkrétním případě revize elektroinstalace potřebujete, obraťte se nejbližší elektroinstalační firmu, která revize nabízí, poradí Vám zdarma.

Revize nářadí a elektrických zařízení pro firmy

Zaměstnavateli nařizují platné předpisy a zákony, aby pečoval o** bezpečnost** a zdraví zaměstnanců. Proto je třeba každé používané elektrické nářadí a zařízení prověřit. Výsledky revize nářadí a pracovních strojů shrnuje revizní zpráva. Pokud vaši firmu navštíví kontrola, můžete za porušení předpisů dostat od úředníků pokutu. Revize nářadí, elektrických zařízení a pracovních strojů umožní předcházet škodám na zdraví i majetku. Je nutné si uvědomit, že neprověřené pracovní stroje, elektrické nářadí a další elektrické zařízení mohou způsobit požár nebo zranění. Odborná firma stroje zkontroluje, případně to může naučit zaměstnance na školení revizních techniků.

Proč je revize elektroinstalace povinná?

Je jasné, že jde o bezpečnost provozu. Bez revize elektroinstalace je provozovatel zodpovědný za zranění, požáry a další nehody, které vzniknou. A i když je provozovatel pojištěný, může mít problém. Pokud dojde ke škodám,a pojišťovna zjistí, že revize elektroinstalace nebyla provedena, vzniklé škody neuhradí. Je třeba si uvědomit, že škody způsobené požáry, včetně chybné elektroinstalace, se mohou vyšplhat velmi vysoko. Není lepší myslet na bezpečnost a nechat si raděj revizi udělat včas? A co vy, jste si jisti, že je Vaše revizní zpráva platná?

Co obsahuje revizní zpráva?

Revizní zpráva je vyžadována například při uvedení nové stavby do provozu , tzn. při kolaudaci nebo při připojení nového elektrospotřebiče na staré rozvody. Úplná revizní zpráva z provedené revize elektroinstalace musí splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony ČR. Z revizní zprávy se dozvíte se, zda elektroinstalace ve firmě, domu nebo bytu nepředstavuje nebezpečí nebo zde nehrozí jiná rizika. Firma, provádějící revize elektroinstalace Vás upozorní na případné nedostatky a navrhne Vám možnosti odstranění závad elektroinstalací. Revize elektroinstalace probíhá podle norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

Revize spotřebičů pro firmy

Současné zákony přikazují, aby byla ve firmách prováděna pravidelná revize spotřebičů. Tyto elektrické spotřebiče musí být také podle nařízení zákona řádně evidovány. V případě, že vnikne požár nebo jiná škoda, například z důvodu poškozeného elektrospotřebiče, první co se následně ověřuje, je skutečnost, zda ve firmě proběhla nařízená revize spotřebičů. Pokud se zjistí, že spotřebiče nebyly prověřeny, pojišťovna Vám vniklou škodu bohužel neproplatí. Navíc vám hrozí udělení pokuty.

Revize pro domácnosti

Na rozdíl od firem, domácnosti, rodinné domy nebo byty nemusí absolvovat žádné pravidelné revize elektrických zařízení. Je třeba si ale uvědomit, že staré rozvody elektroinstalace mohou být příčinou požáru. Statistika za posledních uvádí, že hasiči zasahují denně průměrně u sedmi požárů v domácnosti, přičemž  celkové škody za pět dosáhly v domácnostech 1,4 miliardy korun.

Revize hromosvodů pro firmy a domácnosti

Hromosvody chrání Váš dům, nemovitost nebo dokáží ochránit továrny a firemní objekty před škodami způsobené úderem blesku Revize hromosvodů by měla probíhat alespoň jednou za pět let. V případě revize hromosvodů u firem je takováto revize součástí celkové elektro revize. Možná Vás také napadlo, zda je Váš hromosvod v pořádku a prohlédli jste jej sami. Jste si opravdu jisti, že je celý systém hromosvodu bez závad? Případnou nefunkčnost hromosvodu totiž pouhým okem nezjistíte, během revize hromosvodů se používá k testování hromosvodů speciální měřicí přístroj.

Montáž elektroinstalace

Pokud máte dokončenou hrubou stavbu nebo je současný stav elektroinstalace v domě či bytě v nevyhovující stavu, obraťte se na odbornou elektromontážní firmu, která nové elektro rozvody odborně** instaluje**. V případě novostavby elektromontážní firma zajistí připojení domácnosti k odběru elektrické energie, montáž nové elektroinstalace, montáž hromosvodu a zajistí následnou revizi. V případě stávajícího objektu pak firma provede rekonstrukci elektroinstalace.

Elektroinstalačních práce

U montáží elektroinstalace do nových objektů nebo v případě rekonstrukcí elektroinstalačních rozvodů je potřeba postupovat podle kvalitního projektu. Ten řeší** provedení** vnitřních a venkovních rozvodů, rozmístění zásuvek, spínačů, osvětlení nebo elektrického topení, rozvaděčů a jističů.** Elektromontážní firma** nabízí** montáže nových elektroinstalací** domácnostem, vybavuje rodinné nebo činžovní domy, bytová jádra nebo dílny či průmyslové objekty. Elektromontážní firma nabízí také výměny rozvaděčů a elektroměrových skříní nebo zajistí na stavbě provizorní přívod elektrické energie. Elektroinstalačních práce obnáší také připojování elektrospotřebičů, čerpadel a motorů.

Výroba rozvaděčů NN a MaR

Odborná elektromontážní firma, která provádí** komplexní služby a montáže elektroinstalací,** nabízí také výrobu rozvaděčů NN a MaR. Dokáže vyrobit a dodat rozvaděče do různých prostředí a pro různé účely, jako průmyslové rozváděče, technologické rozvaděče MaR, bytové rozváděče, elektroměrové rozváděče, kompenzační rozvaděče nebo staveništní rozváděče. Může se jednat o rozváděče s protipožární odolností a to zapuštěné nebo nástěnné. Výrobu rozvaděčů, ovládacích skříní nebo zásuvkových skříní zajišťuje zámečnická výroba a obvykle prášková lakovna. Rozvaděče NN a MaR jsou vyráběny na míru, proto elektromontážní firma** nabízí** také poradenskou činnost při návrhu rozváděčů a zaměření rozvaděčů na stavbách.

Komplexní služby elektromontážní firmy

Komplexní služby, které nabízí zkušená elektromontážní firma, obsahují realizace od počátečního návrhu, provedení elektroinstalačních prací, dodání vlastních rozvaděčů s dodáním elektromateriálu. V případě, že i vy máte v oblasti elektroinstalace zkušenosti, a chcete si drobné práce udělat sami, elektroinstalační firma Vám nabízí také prodej veškerého elektromateriálu jako kabely, stykače, rozvaděče, jističe a prvky jištění, elektropřístroje, spínače a zásuvky, lišty nebo drobný spojovací materiál.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15263 (rodina-finance.cz#22927)


Přidat komentář