Odpadový hospodář

Odpadový hospodář odpovídá původci odpadů za odborné zajištění odborného nakládání s odpady.

Původce odpadů a oprávněné osoby, kteří v posledních 2 letech nakládali s nebezpečnými odpady ve větším množství než 100 t nebezpečného odpadu za rok jsou ze zákona povinní zajistit odpadového hospodáře.

Provozovatelé skládek komunálních a nebezpečných odpadů jsou taktéž povinni mít odpadového hospodáře.

Odpadový hospodář

Funkcí odpadového hospodáře je pravidelné vedení evidence o odpadech a způsobech s nakládanými odpady, a rovněž vypracování ročního hlášení o celkové produkci odpadů, které následovně zasílá příslušnímu správnímu úřadu za pomocí systému ISPOP.

Další náplní práce odpadového hospodáře je také odborná pomoc při zajištění souhlasů ze státní správy k nakládání s nebezpečnými odpady.

Chcete-li mít celkový přehled o produkovaných odpadech a jejich členění nejen podle druhů, ale především kategorii, množství a způsobu nakládání?

Odpadový hospodář Vám zajistí komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství:

  • Komplexní vypracování a tisk identifikačních listů nebezpečných odpadů.
  • Komplexní vypracování provozních řádů skladů nebebezepečných odpadů.
  • Komplexní vypracování systému třídění, sběru, zneškodňování a využívání odpadu.

Potřebujete-li se informovat a poradit v rámci odpadů vyhledejte odborníka v odpadovém hospodářství, který si s Vámi sjedná konzultaci. Poskytne Vám profesionální poradenství a pomůže při organizaci školení v oblasti ochrany životního prostředí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31498


Přidat komentář