Ochrana osob a majetku

Není snad celebrity, která by neměla svoji ochranku. Ovšem nejen celebrity si žádají a potřebují fyzickou ostrahu, ať už příležitostnou, nebo permanentní. Jako lidé jsme bohužel také nepřejícní, závistiví, „hladoví“ po majetku, pomlouvační aj.

 

Naštěstí ne však všichni jsme tací. Peníze, ať už jejich nadbytek, nebo naopak nedostatek, dokážou lidi doslova proměnit. Ti, kteří se ocitli v pasti dluhů, exekucí, jsou kolikráte schopni udělat cokoli, jen, aby si pomohli. A tak se mohou bohužel uchýlit i k činům, jako je únos dětí vlivné, bohaté osoby, za účelem vydírání.

Pokud patříte k lidem, kteří nežijí zrovna v chudobě, pak kromě instalace zabezpečovacího zařízení, popřemýšlejte i nad možností fyzické ostrahy. Tu si můžete sjednat nejen pro sebe, ale také pro Vaše děti. Pro rodiče totiž není nic horšího a těžšího, než když je jejich dítě v nebezpečí.

Záleží čistě na Vás, zda fyzické ostrahy využijete v případě, kdy jdete ven – na veřejnost – do společnosti – na nákupy aj., nebo zda budete mít ostrahu u sebe prakticky neustále.

Ochrana osob a majetku

Hledáte ve Vašem okolí profesionální firmu, která se specializuje na kompletní ochranu majetku a osob? Zaměříme-li se na přilehlé okolí, pak Vám můžeme dát tip. U námi doporučené detektivní a bezpečnostní agentury, můžete poptávat jak ochranu Vašeho majetku, tak osob.

Zvažujete, že byste firmu oslovili s poptávkou? Pak se můžete domluvit osobně na formě a rozsahu spolupráce. Firmu najdete na adrese: Konzultační schůzku si můžete domluvit telefonicky na čísle. Vaši poptávku, ale také dotazy k poskytovaným službám, můžete směřovat na e-mail

Pojďme se nyní společně podívat na některé ze služeb, které můžete u detektivních a bezpečnostních agentur poptávat.

Kontrola zaměstnanců při pracovní neschopnosti

Nemocenské dávky nejsou nijak výhodné. To však ještě neznamená, že se mezi skutečně nemocnými jedinci nenajdou i tací, kteří tzv. využívají možnosti být doma. Nemoc, ať už v podobě menšího/většího nachlazení, angíny, chřipky, aj., se nevyhne nikomu. Někdo má sníženou imunitu, a tak je hned nemocný. Jiný neonemocní tzv., jak je rok dlouhý. Někteří zaměstnanci jsou však až nápadně často doma, nebo jsou doma s jednou nemocí dlouho, ač se jedná o „standardní“ onemocnění. Dříve zaměstnavatelé neměli možnost si prověřit, zda jejich zaměstnanci, kteří jsou v pracovní neschopnosti, dodržují léčebný režim. V současnosti však již tuto možnost mají. Ovšem vyčlenit jednoho zaměstnance, který by kontroloval zaměstnance v pracovní neschopnosti, je tak trochu drahá sranda. A to zvláště, pokud má firma sídlo v jiném městě, než nemocní pracovníci pobývají. Kromě toho není výjimkou, že firmy mají centrálu v jednom městě a pobočky v různých koutech republiky. Řešení tedy není?

Kontrola zaměstnanců při pracovní neschopnosti externí firmou

Minimálně jedno tu je a přináší zaměstnavateli výhody. Zaměstnavatel může oslovit některou z agentur, která se, kromě jiného, specializuje na kontrolu zaměstnanců při pracovní neschopnosti. Záleží pak na čistě na zaměstnavateli, zda se s firmou dohodne na občasné kontrole, nebo kontrole jednou, či vícekrát za den. V případě, že firma zjistí, že zaměstnanec nedodržuje stanovený léčebný režim, oznámí tuto skutečnost danému zaměstnavateli. Ten jednak může vyrozumět příslušnou správu sociálního zabezpečení a samotný zaměstnavatel může také činit nápravné kroky. Zaměstnanci může odebrat náhradu mzdy za první prostonané dny. Může mu také připravit vytýkací dopis aj.

Diskrétní prověrka dětí

Když si přivezete z porodnice malý bezbranný uzlíček, přejete si, aby bylo Vaše děťátko zahrnuté nejen Vaší láskou, ale také bylo v bezpečí a ochráněno před nejrůznějšími okolními vlivy. Ovšem pod neustálým dohledem mít dítě nebudete a nemůžete. Ani se nenadějete a z kojence je batole. Poté se postaví na vlastní nožky a již je z něj malý človíček. Den za dnem utíká a tři roky rodičovské dovolené utečou doslova jako voda. Ve školce jsou ještě děti v bezpečí a pod dohledem učitelky a následně Vaším. S nástupem do školy je to však jiné. Jen těžko ovlivníte to, aby si Vaše dítko vybralo kamarády, které se Vám budou líbit. A můžete dospívající ratolesti horem dolem vysvětlovat nebezpečí, která na něj číhají, a přesto Vás nemusí poslouchat či brát vážně.

Pokud nechcete být permanentně v jednom stresu, pokud chcete mít jistotu, že Váš syn či dcera se nestýká s partou, která bere drogy, dělá výtržnosti, krade aj., pak můžete oslovit se svým požadavkem některou ze specializovaných firem. Ta Vám diskrétně prověří děti, co dělají ve svém volném čase. Může diskrétně prověřit i kamarády, se kterými se Váš potomek stýká. Nemusíte mít obavy, že by to bylo obdobné, jako kdybyste prohlíželi Vašim dětem jejich počítač, deníky apod. Jde Vám o bezpečnost a ochranu dětí. Takže je zcela pochopitelné, že máte o ně obavu. Je však třeba si danou firmu, která se zabývá** kontrolou dětí**, vybírat pečlivě. Neprofesionální firma by totiž svým přístupem mohla rozbít vzájemnou důvěru, kterou jste po dlouhé roky mezi Vámi a dětmi budovali.

Zabezpečení prostoru

V dnešní době bohužel nejsme naprosto v bezpečí, i když jsme ve svém domově. Pouhé zavření vstupních dveří neodradí v celé řadě ty, kteří jsou rozhodnuti si dopomoci k cizímu majetku. Závist a nepřejícnost tak může přivést jedinci dokonce i přes práh Vašeho bytu, domu.

Jedním z možných řešení jak zabezpečit prostor, je ostraha objektu, a to připojením na Pult centrální ochrany. K tomu si můžete nechat nainstalovat bezpečností kamery. Abyste však měli jistotu, že jste udělali pro Vaší ochranu a ochranu celé Vaší rodiny, včetně majetku, pak zvažte také fyzickou ostrahu objektu. Díky této kombinaci budete uléhat a usínat s naprostým klidem. Nebudete se muset obávat, že by během Vašeho spánku přišel nevítaný host, který by si chtěl „přilepšit“.

Maximálním zabezpečením prostoru také eliminujete případné riziko, že by lupič neskončil jen u odcizení věcí. Není totiž výjimkou, že při vykrádání, je dotyčný „překvapen“ majitelem domu, či některým členem rodiny. A pak, překvapený a vystresovaný může jednat zkratkovitě. Dojít tak může bohužel i na fyzický útok, který v krajním případě dopadne smrtí.

Pátrání po osobách a věcech

Dříve nebylo jednoduché se vydat za hranice našeho státu. Doba však pokročila, a tak současní mladí lidé mohou cestovat doslova po celém světě. Není výjimkou, že mladí lidé dokončí střední školu, či vysokou školu, a pak, než nastoupí do pracovního poměru, vydají se vstříc dobrodružství. Další se zase rozhodnou zdokonalit se v cizím jazyku, a tak jejich první pracovní zkušenosti jsou v zahraničí, kde pracují například jako Au-pair. Častokrát však také jedou na pracovní stáž do zahraničí.

Bohužel však cesta je daleká a ne všude jsou jen dobří a hodní lidé. Může se lehce stát, že mladý důvěřivý člověk naletí podvodníčkovi, a ten ho třeba okrade a nechá jen tak na ulici bez prostředků, nebo unese (v případě dívek) a donutí k prostituci aj. A rodiče těchto mladých lidí? Nemají najednou zpětnou vazbu od svých dětí. Je zcela pochopitelné a na místě, že mají starost, když se jejich syn, či dcera neozývají a oni sami se jim také nemohou nijak dovolat. V tom případě je jedním z efektivních řešení využití služby v podobě detektivního pátrání. Zkušená a znalá detektivní firma bude postupovat tak, aby nijak neohrozila bezpečnost Vašich dětí. V prvé řadě jde o to, aby se mladý člověk našel živ a zdráv a byl v pořádku dopraven ke svým rodičům. V druhé řadě pak budou podniknuty kroky k potrestání osob, které byli zodpovědní za únos/zneužití aj. mladých lidí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15421 (rodina-finance.cz#23329)


Přidat komentář