Oceňování nemovitostí - Bystřice pod Hostýnem a okolí

Může se stát, že budete nutně potřebovat ocenit svou nemovitost znalcem v oboru oceňování nemovitostí například z důvodu prodeje, darování nebo dědictví nemovitosti. Podívejte se s námi, podle čeho znalec nemovitosti hodnotí.

Občas dojde k situaci, kdy je potřeba ocenit majetek. Může to být majetek movitý i nemovitý. Oceňovatelé nemovitostí se specializují na ocenění nemovitého majetku, čili nejrůznějších staveb – rodinných domů, bytů, garáží, chat, chalup, bytových domů, kancelářských budov, průmyslových hal a jiných průmyslových staveb, sportovních hal atp. V neposlední řadě se oceňují samozřejmě také pozemky všeho druhu (stavební pozemky, zahrady, louky, orná půda, lesy, sady, vinice a jiné).

Jak se oceňují nemovitosti?

Zjištění ceny nemovitosti je poměrně složitá záležitost. Je potřeba zaznamenat všechny detaily. Nejprve se zjišťuje, v jaké lokalitě se nemovitost nachází.

Lokalita

Je potřeba určit, zda se nemovitost nachází v hustě zastavěné části obce, v řídce zastavěné části obce, na polosamotě nebo na samotě. Dále se zjišťuje, jaká je v obci občanská vybavenost – zda se v obci nacházejí obchody, školy, školky, kulturní zařízení (kina, divadla) a pokud ne, jak daleko od nemovitosti je nejbližší občanská vybavenost. Jak daleko od nemovitosti se nachází nejbližší autobusová nebo jiná zastávka nebo stanice vlakové dopravy a jak často veřejná hromadná doprava do daného místa jezdí. Jaká je rozloha obce a kolik obyvatel obec má. Jaká je v místě** infrastruktura** – zda k nemovitosti vede pozemní komunikace a jaké je komunikace kvality.

Stavba

Po zjištění stavu lokality se přechází ke zjištění stavu stavby (pokud se jedná o stavbu a ne pouze o pozemek). V případě, že se jedná například o rodinný dům, se zaznamenává, zda je to dům samostatně stojící, dvojdomek nebo řadový dům. Ve kterém roce byl dům vybudován čili** stáří objektu**. Z jakých materiálů byl dům vybudován – z čeho jsou základy domu a zda mají izolaci proti zemní vlhkosti. Kolik má dům podlaží, zda je podsklepen. Pokud má dům podkroví, zda je využité k bydlení nebo ne. Z jakého materiálu jsou podlahy, střešní krytina, jaká má dům okna. Samozřejmě se hodnotí také to, jak staré jsou materiály, ze kterých je dům postaven. Je jasné, že jinou hodnotu má střešní krytina stará 100 let a jinou hodnotu má střešní krytina stará 15 let i v případě, že se jedná o identický druh střešní krytiny. Stáří stavby se dá ve většině případů určit díky úředním záznamům. Protože však mnohdy nelze přesně určit stáří jednotlivých stavebních prvků (jako jsou třeba okna, trámy, střešní krytina, dveře atp.), které mohly být zvláště u starších domů při rekonstrukcích postupně vyměňovány, přihlíží se spíše k aktuálnímu stavu těchto stavebních prvků než k jejich neurčitému stáří. Ne vždy je však stáří domu určující. I zde má přednost spíše aktuální stav domu než jeho skutečný věk, protože pravidelně udržovaný 100 let starý dům může být v lepším stavu než léta opuštěný novější dům. Dále se u domu hodnotí obytná a podlahová plocha. Podlahová plocha je kompletní plocha všech podlah i ve sklepě a na neobydlené půdě a také na balkóně, zatímco obytná plocha znamená pouze místnosti určené k bydlení včetně kuchyně, koupelny a WC. Hodnotí se však nejen celkové množství metrů čtverečních ale také to, jak jsou rozloženy, čili zda se jedná o přiměřeně velké místnosti anebo o množství malých komůrek, přičemž je jasné, že větší hodnotu mají přiměřeně velké místnosti.

Inženýrské sítě

Pod pojmem** inženýrské sítě** se rozumí** elektřina, voda, plyn, kanalizace, pevná telefonní linka**. Pokud se jedná o stavební pozemek, zaznamenává se, zda jsou inženýrské sítě na pozemku, což je ideální stav. Pokud inženýrské sítě na pozemku nebo na jeho hranici nejsou, zjišťuje se, jak daleko od hranice pozemku se nacházejí a zda vůbec existuje možnost je na pozemek přivést. Pokud se jedná o rodinný dům, pak cena domu výrazně klesá v případě, že do něj nejsou zavedeny voda nebo elektřina. Zbylé sítě se dají nějakým způsobem nahradit (místo plynu vaření na elektrickém vařiči, topení plynem lze nahradit elektřinou, dřevem nebo uhlím, místo kanalizace septik, místo pevné telefonní linky mobilní telefon).

Pozemek

U** pozemku** se samozřejmě opět hodnotí jeho umístění v dané** lokalitě**. Velice důležité je také to, k jakému účelu je** pozemek** určen územním plánem. V případě, že je pozemek určen k bydlení (rodinné nebo bytové domy) nebo rekreaci (chaty, chalupy) nebo nějakým komerčním účelům (stavby občanské vybavenosti, stavby průmyslové) pak je jeho cena spíše vyšší. Pokud je však pozemek územním plánem určen k zemědělskému využití nebo k plnění funkcí lesa, pak jeho cena nebude příliš vysoká. Nejnižší cenu mají pozemky, které jsou mimo zastavitelné území obce a jsou navíc nějakým způsobem chráněné, například Zemědělským půdním fondem nebo se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti, v Národním parku nebo v přírodní rezervaci. I cena stavebního pozemku pro rodinný dům však může být velice nízká v případě, že se pozemek nachází například v záplavové zóně nebo třeba v těsné blízkosti nějakého velice hlučného místa (rušná silnice, dálnice, letiště). Při hodnocení ceny pozemku samozřejmě nesmíme zapomenout na jeho velikost. Většinou mají nižší cenu (v přepočtu na metr čtvereční) pozemky velice malé nebo naopak velice rozsáhlé. Dále se při oceňování pozemku hodnotí, zda je spíše v rovině nebo v prudkém svahu, jaký je z něj výhled a na jakou světovou stranu je orientován (pokud je to pozemek pro rodinný dům).

Srovnání cen

Kromě všech těchto kritérií se provádí ještě srovnání cen s obdobnými nemovitostmi ve stejné obci a obdobné lokalitě (části obce).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15384 (rodina-finance.cz#23153)


Přidat komentář