Montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení

Elektroinstalace patří mezi základní součástí každé novostavby a starších domů. Jednoduše řečeno, bez elektroinstalace si nedokážeme své životy ani představit. Potřebujete doma provést rekonstrukci elektroinstalace a nevíte si rady? Oslovte odborníky.

Naše domovy jsou odlišné, neboť v sobě odrážejí osobnosti lidí, kteří v nich žijí. Několik věcí je však společných a hlavní z nich je, nutnost elektroinstalace. Málokdo z nás by dokázal v dnešní době žít bez elektřiny a jejich nesporných výhod.

Montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení

Elektrická zařízení jsou všude kolem nás a k tomu, aby správně fungovala, je zapotřebí, aby byla odborně provedena jejich montáž, opravy a také případné zkoušky. Základem správné funkce elektrospotřebičů je správně fungující elektroinstalace, která musí být navržena vždy podle konkrétních potřeb každého obyvatele daného objektu. Elektrická zařízení, která používáme na zahradě, jako jsou sekačky na trávu, křovinořezy apod. bychom měli nechávat pravidelně kontrolovat a poté v případě potřeby odborně opravit.

Jak správně naplánovat elektroinstalaci?

Hlavním předpokladem dokonale fungující elektroinstalace je odborný návrh neboli projekt, který vytváří projektant, mající k této práci zkušenosti a oprávnění. Hlavním důvodem, proč mít projekt, je že se podle něj celá elektroinstalace provádí. Také je to hlavní dokument, na jehož základu nám revizní technik vystaví revizní zprávu a elektrárny připojí k elektroměru. Je-li projekt vytvořen profesionálně, funguje správně a všechny naše elektrospotřebiče taktéž. Při používání elektrospotřebičů bychom měli dodržovat základní bezpečnostní podmínky, jako je například vyvarování se používání elektrospotřebičů ve vaně apod.

Zkoušky elektroinstalace

Elektroinstalaci je potřeba stejně tak, jako jiné důležité věci v našich domácnostech čas od času zkontrolovat, neboť i přesto, že si mnoho z nás myslí, že je nesmrtelná, podléhá také poškození. Jednotlivé části elektroinstalace jako jsou zásuvky, vypínače apod. jsou většinou vyrobeny z platu a ten jak jistě víme, praská a velmi často můžeme například v zásuvkách nacházet uhynulý hmyz atd. Revize elektroinstalace je prováděna dvěma způsoby a to buď vizuální kontrolou, nebo změřením elektrických parametrů. Ať již je Vaše revize provedena jedním či druhým způsobem, základem vždy je, aby ji prováděl pouze odborník, mající k této činnosti patřičná oprávnění.

Rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace je nejčastěji prováděna ve chvíli, kdy jsme si vyhlídli nový byt či dům a zjistíme, že nám nevyhovuje počet zásuvek apod. a také v případě, že chceme jít s dobou a toužíme mít doma něco výjimečného, jako je inteligentní elektroinstalace. Že nevíte, co to je? Inteligentní elektroinstalace je nejlepší věcí, kterou si domů můžete pořídit. Hlavní výhodou této elektroinstalace je fakt, že k její instalaci nepotřebujete žádný projekt ani povolení. Prostě si jen najmete firmu, která se montáží inteligentní elektroinstalace zabývá a ta vše provede rychle a bez nutnosti zapojování široké spleti kabelů.

Proč si zvolit inteligentní elektroinstalaci?

Hlavním důvodem, proč si zvolit inteligentní elektroinstalaci je, že s její pomocí dokáže Vaše domácnost ušetřit až 30% energie. Tento výsledek lze dosáhnout především díky tomu, že inteligentní elektroinstalace dokáže regulovat celý Váš dům či byt a tím také vytápění, zapínání a vypínání elektrických spotřebičů a to vše i v případě, že Vy nejste právě doma. A to ještě není vše, neboť dokáže také ovládat okolí Vašeho domu či bytu, jako je například zavlažování zahrady, otevírání branky, vrat atd. A k tomu všemu je nutno ještě připočítat, že hravě zvládne také zabezpečit celý Váš pozemek včetně domu či bytu k čemuž je možno nainstalovat také bezpečnostní kamery.

Co je hromosvod?

Hromosvod je část domu, která se montuje nejčastěji na střechu a vytváří vodivou cestu, která je nutná k přijetí a následnému uzemnění bleskového výboje. Řada z nás se mylně domnívá, že je hromosvod zařízení, které blesky přitahují, ale vůbec tomu tak není. Hromosvod máme na svých domech proto, aby blesk, který do domu udeří, bezpečně uzemnil. Hlavními součástmi hromosvodu jsou jímací vedení, svody a uzemnění.

Jak provést montáž hromosvodu?

montáži hromosvodu je potřeba říci, že bychom ji měli nechat vždy na odborné firmě a v žádném případě se nedoporučuje instalace hromosvodu svépomocí. Hromosvod je velmi důležitá součást našich domů, která podléhá platným normám, které znají nejlépe právě odborné firmy. Základem instalace hromosvodu je jako u všeho ostatního projektová dokumentace, v níž musí být podrobně zaneseno umístění jímacího zařízení na střeše a také svodů, zemničů apod. Před instalací hromosvodů je potřeba si promyslet, jaký materiál zvolíme, přičemž nejčastěji jsou používány dva druhy materiálů a těmi jsou měď a pozinkovaná ocel. Mnozí z nás si kladou otázku, proč mít vůbec na svém domě hromosvod? Odpověď je snadná a tou je, že hromosvod ochrání nejen náš majetek, ale především naše životy. Dále je pak jisté, že za instalaci hromosvodu zaplatíme daleko méně peněz, než by nás stály škody, které by na našem domě blesk napáchal. A v neposlední řadě ukládají nutnost instalace hromosvodů předpisy.

Revize hromosvodů

Hromosvody podléhají pravidelným revizím, které provádí vyškolení revizní technici a to s pravidelností každých 5 let. Mimo pravidelných revizí, které jsou prováděny proto, aby byly odhaleny případné problémy, máme také revize mimořádné, které jsou potřeba při opravách střech či po úderu bleskem apod.

Elektroinstalace a hromosvody

Elektroinstalace i hromosvody mají několik věcí společných, ale tou nejdůležitější je, že je potřeba, aby je instalovali a udržovali pouze odborníci, o revizích není třeba ani mluvit, neboť laik by se ani o revize neměl vůbec pokoušet. Základem toho, abychom se vyhnuli podvodníkům, kteří se za revizní techniky vydávají, je, abychom ihned po jejich příchodu vyžadovali všechna potřebná povolení, která musí mít stále při sobě. Pokud revizní technik potřebné dokumenty u sebe nemá, měli bychom se s ním rozloučit, neboť zde nemáme záruku odbornosti a správného provedení celé revize.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15285 (rodina-finance.cz#22954)


Přidat komentář