Montáž kamerových a zabezpečovacích systémů - Praha

Bezpečnost je v životě každého člověka velmi důležitá. Ať už chceme ochránit svůj majetek či zdraví a životy svých blízkých, vždy bychom měli používat pouze kvalitní zabezpečovací systémy.

Zabezpečovací systémy elektronické signalizace jsou určeny především k ochraně osob, majetku a informací. Jejich hlavním úkolem je zjistit a signalizovat jakýkoli pokus o vniknutí nepovolané osoby do objektu a případně sledovat její pohyb a konání uvnitř  objektu.

Montáž kamerových a zabezpečovacích systémů – Praha


CCTV - kamerové systémy Praha

Pomocí kamerových systémů (CCTV) můžeme jednoduše kontrolovat venkovní i vnitřní prostory jak ve dne, tak i v noci.  Nahrávka z kamer pak může být důkazem jak přítomnosti, tak i konání jednotlivých osob. Velmi významný je také preventivní psychologický efekt, jakým působí kamerový systém na nechtěné hosty.

Kamerový systém nám umožňuje sledování určených prostorů přímo na monitoru, prostřednictvím záznamového zařízení, na PC prostřednictvím přídavné karty,  anebo pomocí paměťové karty a podobně.

Kamerové systémy je možné rozdělit na, drátové / bezdrátové, interiérové / exteriérové, černobílé / barevné, maskované CCTV, které při pohybu nahrávají na MMC paměťovou kartu, miniaturní a super miniaturní, CCTV s infra přisvícením, CCTV v detektoru pohybu a objektivy s různým úhlem záběru.

Jak vybrat správný zabezpečovací systém - Praha?

Nabídka zabezpečovacích systémů je poměrně široká a komplikovaná. K dosažení kvalitního zabezpečovacího systému je nezbytné posoudit hned několik aspektů. Nejprve si musíme určit místnosti, které chceme zabezpečit. Ve většině případů není nutné zabezpečit celý objekt, ale pouze jeho část nebo části. Zabezpečení celého objektu by bylo finančně nákladné a ve většině případů také zbytečné. Většinou se zabezpečují pouze místnosti, ve kterých jsou uloženy cenné předměty a místnosti, kterými vede přístupová cesta do objektu nebo do místností s cennostmi.

Které místnosti bychom měli zabezpečit?

Při výběru** místností**, které chceme zabezpečit je důležité, abychom vzali v úvahu  jejich vzájemnou polohu. Instalovat zabezpečovací systém do místností, které na sebe nenavazují je mnohem nákladnější. Takto si vybereme místnosti, ve kterých jsou cennosti a které chceme ochránit. Pokud je těchto místností mnoho, můžeme jejich počet omezit tím, že například přesuneme některé věci, které jsou pro nás cenné do jiné místnosti a potom zabezpečíme pouze onu místnost.

Přístupové cesty Praha

Do místností, které jsme si vybrali že chceme zabezpečit, vede vždy nejméně jedna přístupová cesta. Tyto cesty je nutné chránit zabezpečovacím systémem. Za přístupové cesty se samozřejmě považují i okna a balkóny ve výšce do 3 metrů. Je důležité pokrýt všechny možné způsoby narušení vybrané oblasti místností. Abychom mohli dosáhnout dobré ceny a kvalitního zabezpečení je nutné dělat kompromisy. Pokud lze předpokládat, že některé přístupové cesty jsou natolik komplikované pro zloděje, že si je jen málo pravděpodobně zvolí, pak by zde bylo zabezpečení zbytečné.. Na druhé straně přístupové cesty jako jsou zadní dveře, prosklená stěna a podobně přímo vybízejí zloděje k vniknutí do objektu.

Jak můžeme přístupové cesty zabezpečit?

Přístupové cesty je možné zabezpečit různými typy detektorů. Záleží pouze na druhu přístupové cesty a zároveň prostoru, který chceme ochránit zabezpečovacím systémem.

  • detekce otevření dveří a okna – touto metodou je možné zabezpečit jakékoliv dveře či okna. Detektor reaguje při otevření okna anebo dveří. Nevýhodou je, že musí být instalován na každé okno či dveře zvlášť, což zvyšuje náklady a komplikuje instalaci při větším množství oken nebo dveří.
  • detekce pohybu osoby – touto metodou dochází k detekci při pohybu osoby v místnosti. Detektory pohybu jsou schopny pokrýt místnosti až do 50 m2.. Tento detektor není složitý  na instalaci a ani na údržbu. Při použití detektoru pohybu už není nutné používat další detektory na okna či dveře. Pokud má místnost standardní tvar a není nijak nevšedně rozčleněna, je celá místnost pokryta jediným detektorem pohybu.
  • detekce rozbití skla – tato metoda funguje při rozbití skleněné výplně od 1 m2. Proto je tento detektor vhodný zejména pro hlídání větších skleněných ploch jako jsou výlohy, prosklené stěny a podobně. Často bývá doplněn detektorem pohybu osob.

Součásti zabezpečovacího systému Praha

Každý profesionální zabezpečovací systém má centrální ústřednu, která řídí všechny ostatní součásti. K ovládání se používá kódová klávesnice nebo dálkový ovladač. K detekci narušení objektu se používají různé typy detektorů.

Kam umístit centrální ústřednu - Praha

Centrální ústředna musí být umístěna tak, aby nemohlo dojít k jejímu narušení. V běžném provozu k ní není třeba přistupovat. Často bývá umisťována do zdánlivě nevýznamných prostor, jako jsou do komory nebo WC. Vždy je ale nutné dbát na to, aby nedošlo k přehřátí centrální ústředny při nevhodném umístění.

Kam umístit ovládací klávesnici

Ovládací klávesnice se umísťuje ke vchodu do zabezpečeného prostoru. Slouží k aktivaci a také deaktivaci systému, a proto je nutné, aby k ní byl jednoduchý a rychlý přístup. Nejvhodnější je umístit klávesnici do hlídaného prostoru, ale není to podmínkou.

Kam umístit detektory - Praha

Umístění detektorů se odvíjí od jejich typu.

  • Infrapasivní detektor pohybu – nejvhodnější umístění je v rohu místnosti a to do výšky okolo 2 metrů. Pro dobrou funkci je nezbytné, aby detektor pohybu nebyl zakryt nebo stíněn nějakým předmětem. Také není dobré, aby detektor pohybu přímo mířil na zdroje tepla, jako je topení nebo klimatizace.
  • Detektor tříštění skla – tento detektor se umísťuje naproti skleněné výplni a to maximálně do vzdálenosti 9 metrů od skleněné výplně. Jeho výška instalace od podlahy by měla být zhruba  2 metry.
  • Magnetický detektor otevření dveří a oken - se montuje na dveře či okna tak, aby nedošlo k jeho poškození během manipulace. Detektor se skládá ze dvou částí, kterými jsou magnet a detekční část. Magnet se montuje na pohyblivou část dveří či oken. Detekční část potom těsně vedle magnetu, ale na nepohyblivou část.
  • Požární detektor - požární detektor reaguje na známky kouře. Proto se montuje na strop místnosti a to nad místo předpokládaného vzniku požáru anebo do středu místnosti. Požární detektor je schopen zajistit místnost o rozloze okolo 30 m2.
  • Siréna – interiérová siréna se umísťuje do hlídaného objektu tak, aby nemohla být ovlivňována povětrnostními podmínkami a přitom byla hlídaná samotným bezpečnostním systémem. Exteriérovou sirénu lze umístit kamkoliv na hlídaný objekt. Není nutné, aby byla uvnitř hlídaného objektu, protože obsahuje prvky proti zneškodnění. Základní podmínkou umístění sirény je její dobrá slyšitelnost při poplachu. Ve většině případů se umísťuje na štít domu. Působí tak současně i odstrašujícím způsobem, protože je na první pohled viditelné, že je objekt zabezpečen.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15363 (rodina-finance.cz#23112)


Přidat komentář