Montáž a servis vzduchotechniky Praha

Tepelná pohoda je pro náš život velmi důležitá. Jedním ze způsobů jak jí dosáhnout je používání vzduchotechniky. Ta zaručuje dokonalý komfort a čistý vzduch. Velmi důležitá je správně nastavená regulace tepla a pravidelný servis.

Pokud se rozhodujete nechat do objektu namontovat systém** vzduchotechniky**, je jisté, že jste udělali správné rozhodnutí. Používáním vzduchotechniky dosáhnete vysokého komfortu dodávek tepla při stálé teplotě a vlhkosti vzduchu, který jiný systém nemůže nabídnout. Pro správný a bezproblémový chod jsou pak nutné dodržovat pravidelné revize a prohlídky. Servisní a montážní práce na vzduchotechnice můžete objednávat u firmy, které se těmito pracemi zabývá, což obvykle bývá stejná firma, která sama montáž vzduchotechniky realizovala. Rozvody vzduchotechniky totiž vyžadují odborný servis. Ten se týká zejména výměny vzduchových filtrů nebo revize požárních klapek ve vzduchotechnických rozvodech. V případě rozsáhlých systémů topení Vám specializovaná firma dokáže zajistit nejen odbornou montáž, ale také servis, měření a regulaci plynových kotelen nebo výměníkových stanic.

Odborná montáž vzduchotechniky

Na vzduchotechniku, klimatizaci a systém vytápění jsou kladeny vysoké nároky. Jejich montáž vyžaduje odbornost a zkušenosti firmy, která bude projekt realizovat. Možným problémům se vyhnete, pokud montáž vzduchotechniky zadáte jedné zkušené firmě, která nabízí kompletní práce, to znamená také následný servis, měření a nastavení regulace systémů vzduchotechniky a rekuperace tepla. Montáž takto rozsáhlého zařízení vzduchotechniky představuje počáteční investice a jistě je v našem zájmu o rychlou návratnost. Návratnost může být překvapivě** rychlá**, pokud je splněna základní podmínka: správné konstrukční řešení a nastavení regulace systému. Tak lze dosáhnout úspory energie, kdy je využita možnost zpětného získávání tepla - rekuperace.

Pravidelná kontrola vzduchotechniky

Pro bezproblémový provoz vzduchotechnického zařízení je nutná pravidelná kontrola, servis a měření některých fyzikálních veličin. Toto měření provádí specializovaná firma v rámci revizí vzduchotechniky každé 2 roky. Provádí se měření průtočného množství vzduchu, měření hlučnosti a měření teplot. K měření na vzduchotechnice se používají speciální přístroje jako digitální hlukoměr a digitální teploměr se sondou. Spolehlivost, bezchybná funkce a ekonomický provoz vzduchotechniky je závislý na pravidelném servisu a údržbě veškerých součástí vzduchotechniky. Servisní činnost na vzduchotechnice je prováděna formou objednávky nebo pravidelně, podle servisní smlouvy, kde jsou uvedeny** pravidelné servisní prohlídky.** V rámci prohlídky vzduchotechnického zařízení firma provádí následující práce:

  • odstranění usazených nečistot z rozvodů vzduchotechniky
  • výměna vzduchových filtrů
  • revize požárních klapek
  • měření průtočného množství vzduchu
  • mechanická kontrola motorů, ventilátorů, ložisek, tlumičů chvění, klínových řemenů
  • kontrola rozvodů elektroinstalace
  • měření a nastavení funkce regulačních prvků vzduchotechniky

Revize požárních klapek

** ** Do rozvodů vzduchotechniky se z důvodu zabránění šíření případného požáru instalují požární klapky. Požární klapky v případě vzniku požáru zajistí automatické uzavření vzduchovodů** **. Ovládání požárních klapek v rozvodech vzduchotechniky může být řešeno jako ruční, se servopohonem, teplotní, případně s optickým požárním hlásičem atd.** ** Požární klapky jsou pak automaticky uzavřeny na signál, který přichází z požárních čidel, napojených na systém požární signalizace. Pro dodržení požární bezpečnosti jsou nařízeny pravidelné prohlídky požárních klapek. Revize provádí a revizní zprávu Vám vystaví specializovaná firma, která nabízí servis, opravy a revize vzduchotechnických zařízení.*** ***
**

Výměna filtrů ve vzduchotechnice

Do vzduchotechnických a klimatizačních jednotek se montují vzduchové filtry. Ty jsou určeny k filtraci přívodního a odvodního vzduchu, dokáží zachytit** prachové částice**, obsažné ve vzduchu. Dalším typem filtru je odlučovač tuku, používaný při odsávání vzduchu. Odlučovač tuku je vzduchotechnický koncový prvek, určený pro použití v provozech s velkým výskytem tukových par v odsávaném vzduchu jakou jsou kuchyně, restaurace apod. Pro dosažení *** *ekonomičnosti provozu vzduchotechniky je nutná jejich pravidelná výměna. Jejich odbornou výměnou zajistí specializovaná firma. Vzduchové filtry se obvykle mění v rámci pravidelných servisních prohlídek. Odborná firma pak také zajistí** likvidaci** použitých vzduchových filtrů.

Montáž, měření a regulace plynových kotelen

K dobré tepelné pohodě a k ekonomickému provozu patří také správně nastavený otopný systém, pro jehož ohřev se používají nejčastěji plynové kotelny. Odborná firma může zajistit jak řízení malých domovních plynových kotelen, tak i řízení velkých kotelen. Regulace plynových kotelen může být realizována pro obytné domy, administrativní budovy nebo výrobní haly s otopnou soustavou a ohřevem TUV. Pro regulaci topení je možné použít univerzální kompaktní regulační rozvaděče pro otopné soustavy, které jsou určeny pro základní až komfortní regulaci plynových kotelen.

Jak je možné regulaci topení využívat?

Regulační zařízení plynových kotlů lze použít nejen pro kaskádové řazení a regulaci kotlů, ale nabízí možnost nezávislé regulace několika otopných větví. Ty je možné využít například k podlahovému vytápění, dvojího ohřevu TUV, případně je možné připojení a regulace dalších spotřebičů. Samostatně regulovanou otopnou větví pak může být například bazén, klimatizace, zimní zahrada nebo dílna. Regulaci topení lze použít i v případě vytápění objektů z několika kombinovaných zdrojů. K topení, vyhřívanému plynovým kotlem je možné připojit soustavy s tepelným čerpadlem, solárním topením, krbovou vložkou apod.

Jak je regulační systém topení zabezpečen?

Regulační systémy plynových kotelen a výměníkových stanic jsou navrženy tak, aby zaručovali nejen komfortní ovládání, ale také maximální bezpečnost. Veškeré regulační rozvaděče pro kotelny a výměníkové stanice jsou proto vybaveny nezávislou havarijní smyčkou, zabezpečením nezamrzlé teploty nebo možností letního provozu s protočením čerpadel a mixů. V případě rozsáhlých otopných systémů, kdy je jako zdroj tepla použita například plynová kotelna s výměníkem, jsou využívány moderní ovládací a řídicí systémy. Přenos zpracovaných signálů a povelů ovládání je řešen přímo do uživatelského PC. Uživatelsky z tohoto zařízení stává moderní a cenově dostupný prvek měření a regulace, který svojí funkčností dokáže radikálním způsobem zjednodušit a zlevnit provoz každého otopného zařízení. I v případě takto složitých regulačních systémů je samozřejmě pamatováno na aktivní bezpečnost celého provozu včetně signalizace a automatických zákroků v případě havarijních stavů.

Revize plynových zařízení, výměníků a elektroinstalace

Každé zařízení jako plynové kotelny, výměníkové stanice, nebo systémy vzduchotechniky musí procházet pravidelnou prohlídkou. Specializovaná firma dokáže na takové zařízení zajistit:

  • revize a kontroly plynových zařízení - revize rozvodů plynu, venkovních a vnitřních plynovodů, plynových spotřebičů, plynových kotlů, karem, wafek, sporáků, bojlerů, tlakových nádob plněných plyny, plynových kotelen, plynových regulačních stanic
  • revize elektrických zařízení - rozvodů elektroinstalace v bytech, domech, provozovnách, revize elektrospotřebičů, elektrických přístrojů
  • revize a kontroly spalinových cest - revize komínů, kontroly a čištění spalinových cest, kouřovodů, měření účinnosti spalin, měření emisí malých zdrojů znečištění ovzduší

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15195 (rodina-finance.cz#22820)


Přidat komentář