Malířské práce - Plzeň

Malířské práce si vyžadují spousty znalostí, ale hlavní je praxe, neboť pouze praxe dělá profesionála. Potřebujete doma vymalovat a nevíte si s tím rady? Neumíte si vybrat správný druh barvy? V tom případě byste měli oslovit profesionála.

Všichni máme svou oblíbenou barvu, kterou se snažíme používat také ve výmalbě našich příbytků. K tomu, aby byla naše oblíbená barva natřena co nejlépe, je nejlepší, aby ji natírala odborná malířská firma, která používá kvalitní barvy.

 

Malířské práce

Malířské práce jsou jedním z řemesel, které si lidé doma provádějí zcela běžně svépomocí. Do malování by se však měli pouštět pouze ti lidé, kteří jsou zruční a mají s touto prací alespoň základní zkušenosti. Základem dokonalé výmalby je perfektně připravený podklad, který musí být rovný, bez jakýchkoli dírek a prasklin, čistý a odmaštěný. Jakmile máme takto připravený podklad, přichází na řadu kvalitní nářadí a v neposlední řadě, také ještě kvalitnější barvy. Chceme-li však mít vymalováno kvalitně, měli bychom oslovit odborníky.

Výběr barvy a malířské techniky

Ať už si to uvědomujeme nebo ne, je výběr barvy, kterou k výmalbě použijeme velký krok, neboť to bude barva, která nás bude po dlouhou dobu ovlivňovat. Pokud se nám stane, že si nezvolíme vhodnou barvu, může to vyústit až k tomu, že se nebudeme v dané místnosti cítit dobře a v horším případě ji budeme muset co nejrychleji přemalovat. K malování patří nejen kvalitní barvy, ale samozřejmě musíme také zvolit správnou malířskou techniku. Díky správně zvolené barvě a také malířské techniky můžeme zachránit a vyladit spoustu nedostatků, které se v dané místnosti mohou vyskytovat. Můžeme tak použít geometrické tvary, pruhy apod. Potřebujeme-li například místnost prodloužit, měli bychom namalovat vodorovné pruhy na podlahu. Oproti tomu, chceme-li mít danou místnost širší a nižší, pomohou nám k tomu příčné pruhy na zadní stěně. Využitím geometrických tvarů bude naše místnost vypadat čistě a moderně.

Druhy malířských technik

Malířské práce prošly od doby jejich vzniku velkou proměnou a počet malířských technik, kterými lze barvu nanášet se neustále zvyšuje. Doplňkové malířské techniky mohou být linkování, šumrování, batikování, žilkování, stříkání apod. Některé tyto doplňkové malířské techniky zvládneme sami, avšak jsou zde i techniky, které zvládnou pouze profesionální malíři.

Tapetářské práce

Jakmile máme dokonale připravený podklad, což znamená, že je zeď rovná a čistá, pak můžeme přistoupit k samotnému lepení tapet. Základem je, zjistit si, zda je daná tapeta tvarově stálá, či nikoliv. Pokud si naše tapeta své rozměry zachovává, nanášíme lepidlo na zeď. Pokud je tomu naopak, pak se nanáší lepidlo na zadní stranu tapety. Jakmile máme jasno v tom, jak je tapeta tvarově stálá, musíme si dokonale připravit místnost, což znamená, že dáme pryč všechny věci, které nám brání v přístupu ke zdi, kterou chceme tapetovat. Před tím, než se nám lepidlo ve vodě rozpustí, si nastříháme tapety na míru. Při této práci je nutné myslet na to, aby byly pásy o 5-10 cm delší, než je výška místnosti, aby bylo možno případné nesrovnalosti opravovat. Máme-li tapety, které jsou opatřeny vzorem, musíme dávat pozor na to, aby k sobě jednotlivé díly pasovaly a navazovaly na sebe.

Druhy tapet

Druhů tapet je velká spousta a tak si můžeme koupit tapety papírové, vliesové, vinylové, textilní, hedvábné, speciální a v neposlední řadě také tapety ze skleněného závoje a skleněných vláken. Každá jednotlivá tapeta má svůj způsob využití a také jinou dobu životnosti. K tomu, abychom si vybrali tapetu ze správného druhu materiálu, bychom si měli promluvit s odborníkem, který nám poradí jak tapety vybírat a který druh lepidla použít.

Výběr lepidla

Výběr lepidla nám ovlivní celý výsledek tapetování, což znamená, že pokud použijeme lepidlo s malou lepící sílou, odpadne nám tapeta ze zdi. Také, v případě, že nenecháme papírovou tapetu dostatečně nabobtnat, dojde k tomu, že se nám pod tapetou objeví nevzhledné bubliny. Lepidlo na tapety lze aplikovat hned několika způsoby a těmi jsou přímo na tapetu, přímo na stěnu nebo na stěnu i na tapetu současně. V případě, že tapeta nezachovává své rozměry, nanášíme lepidlo na zadní stranu tapety. Tapety, které si své rozměry zachovávají, lepíme tak, že nanášíme lepidlo rovnou na stěnu, neboť u těchto tapet nemusí docházet k tzv. bobtnání tapet. V případě, že mají tapety na své zadní straně vlisované vzory, musíme počítat s tím, že bude spotřeba lepidla daleko větší a proto u lepení těchto tapet nanášíme lepidlo jak na zeď, tak na zadní stranu tapety.

Nátěry fasád

Vnější nátěry chrání omítku a zdivo před povětrnostními vlivy a vlhkem. Vlhké zdivo se snadno poškodí mrazem a šíří se na něm řasy. Je proto velmi důležité vždy po určité době nátěr fasády obnovit a včas tak předejít poškození omítky. Stejně tak, jak zodpovědně přistupujeme k zateplování svých domů, bychom měli přistupovat také k výběru vhodné barvy. Aplikaci bychom měli nechat na odborné firmě a to především proto, že je potřeba dostatek zkušeností a také odborných znalostí. Fasádní barvu většinou provádí firmy, které provádí zateplení.

Výběr fasádní barvy

Fasádní barva by měla odolávat povětrnostním vlivům a chceme-li kvalitu, měli bychom vybírat barvy světlostálé a paropropustné, neboť je velmi důležité, aby fasáda dýchala. Nasákavost fasádní barvy ovlivňuje také životnost celé fasády. Přičemž platí, že čím větší je nasákavost, tím kratší je životnost fasády. Pokud si nejsme jisti, zda vybereme správný typ fasádní barvy, neměli bychom riskovat a oslovit odborníky, kteří nám jistě rádi poradí. Při výběru barevného odstínu fasádní barvy je potřeba myslet na okolí domu, přičemž je potřeba brát v úvahu barevné rozpětí okolních domů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15198 (rodina-finance.cz#22837)


Přidat komentář