Internet Info Webtrh s.r.o. – Zkušenosti

Chcete podnikat, anebo je Vaše podnikání již v plném běhu? Každý úspěšný podnikatel ví, že kromě vynikajících služeb anebo zboží je základem úspěchu také dobré jméno firmy, protože jen o takovou firmu mají klienti zájem.

Jak si vybudovat dobré jméno firmy? Nabízet kvalitní služby anebo zboží, to dnes již zdaleka nestačí, byť je jasné, že bez toho dlouhodobé úspěšné podnikání také nemůže fungovat. Vzhledem k vysoké konkurenci je rovněž tak nezbytné, aby potencionální zákazníci o firmě věděli, a to v dobrém slova smyslu – jistě není třeba sáhodlouze vysvětlovat, že negativní reklama, resp. pomluvy, mohou firmu velice poškodit a to i natolik, že firma zkrachuje. Jak zajistit, aby se o Vaší firmě vědělo, a jak zakročit proti pomluvám, které mohou firmu úplně položit? Čtěte dále.

Kdo není na internetu, jako by nebyl

Hlavním zdrojem šíření informací je dnes kromě televize** internet**, dokonce by se dalo říci, že internet již dnes televizi předčí, protože je rychlejší, aktuálnější a vše, co se na něm objeví, lze pak zpětně dohledat i po velmi dlouhou dobu. Proto pokud se na internetu objeví nějaká pomluva, neškodí jen v danou chvíli, ale dlouhodobě – její účinek je tak velmi silný a dlouhodobý.

Pokud chcete mít zákazníky, je nezbytné, aby o Vás věděli. Jenže když si o Vás mohou přečíst spoustu negativ a pomluv, stejně k Vám nepřijdou a ještě budou v dobré víře varovat ostatní. Proti pomluvám na internetu je proto potřeba zakročit rázně a co nejrychleji.

Dobrá a špatná reklama na internetu

Pokud věc došla tak daleko, že v rámci konkurenčního boje na Vaši firmu a podnikání někdo na internet záměrně umisťuje pomluvy a lži s cílem poškodit Vaše dobré jméno, nenechávejte tuto záležitost jen tak. Samo se to určitě nevyřeší, ba co více, pomlouvačná kampaň může stát za výrazným odlivem zákazníků od Vás ke konkurenci, což bude logicky znamenat nemalé ztráty. V horším důsledku dokonce mohou pomluvy na internetu způsobit i úplný krach Vaší firmy.

Pomlouvá Vás konkurence – braňte se

Proti pomluvám na internetu lze zakročit několika způsoby, například tím, že se budete snažit šířit informace opačného rázu, které budou pomluvy vyvracet, anebo kontaktováním provozovatele www stránek, na kterých jsou negativní informace o Vaší firmě umístěny. A pokud nic nepomáhá a jste si jisti, že jste v právu a že negativní informace o Vaší firmě jsou lživé, lze podat i trestní oznámení. Pomluva je totiž trestný čin, za nějž může viník „vyfasovat“ i několik let vězení anebo finanční pokutu.

Pakliže tápete a nevíte, jak proti negativním informacím o Vaší firmě zakročit, využijte služeb profesionálů, kteří se postarají o očištění Vašeho jména – profesionálové v oblasti dobrého jména, tzv. ORM, tedy „online reputation management“, což v češtině můžeme uvést jako „management pro ochranu reputace“ nebo též ochrana reputace či ochrana dobrého jména na internetu, znají prověřené cesty a způsoby, jak ukončit šíření pomluv a zachránit tak dobré jméno Vás a Vaší firmy. Začněte jednat včas a kontaktujte společnost Internet Info Webtrh s.r.o.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15429 (rodina-finance.cz#23448)


Přidat komentář