Inteligentní elektroinstalace, slaboproud

Máte-li v plánu stavit nebo rekonstruovat, pak budete potřebovat rozvést elektrické rozvody. Nejlépe uděláte, když oslovíte elektroinstalatérskou firmu, která má v tomto směru mnohaleté zkušenosti.

Co je elektroinstalace?

Elektřina nám dává světlo, teplo a komfort, takže si to bez ní v dnešní době umí představit jen málokdo. Bez** elektroinstalace** se neobejde nejen žádná domácnost, ale ani průmyslové objekty, exteriéry apod. Jestliže stavíte nebo rekonstruujete, pak je dobré si předem zajistit co nejvíce přípojek a zásuvek, protože jen správnou montáží a rozložením jednotlivých elektrických rozvodů si zajistíte, že v budoucnu nebudete potřebovat jejich rekonstrukci. Elektřina jako taková je o slaboproudých (do 240 kW) a silnoproudých rozvodech (do 1000 kW), přičemž silnoproudé nacházejí využití především v domácnostech a průmyslových objektech a slaboproudé mají využití široké. Odbornou radu, ohledně jejich dalšího využití, Vám podá každý elektrikář. Elektroinstalace se provádí vnitřní i vnější. Nyní se pojďme ve stručnosti zaměřit na jejich využití a přednosti.

Montáž elektroinstalací

Ať už jde o montáž v rodinném domě, bytě či průmyslovém objektu, tak všude je zapotřebí vyhotovený** projekt.** Ten dává elektrikáři či reviznímu technikovi možnost zapsat veškeré opravy i celkové rozvody a následně na to vystavit revizní zprávu. Montáž se může provádět ve formě silnoproudých nebo slaboproudých rozvodů. Elektroinstalace se mohou využívat při opravách starších rozvodů, osazování svítidel, montáži topných systémů, výměně jističů a mnoho dalších. Elektroinstalace se provádí ještě před omítkami tak, že se vysekají drážky, do kterých se vloží trubky pro vodiče nebo elektrické kabely. Po úpravách stěn a vymalování se tyto rozvody osází zásuvkami, vypínači apod.

Sháníte-li někoho na elektroinstalaci, pak oslovte zkušeného elektrikáře s elektrotechnickým vzděláním, znalého všech norem a předpisů s dovedností číst v technických výkazech. Na základě Vaší objednávky přijde elektrikář zjistit stav Vašich stávajících elektrických rozvodů a následně Vám nabídne ideální řešení, jak tyto rozvody zrealizovat. Dohodnete-li se, pak je postup následující- vyhotovení projektu či návrhu, montáž elektroinstalace, zkouška rozvodů, vystavení revizní zprávy a záruční servis.

Elektroinstalace zahrnuje zejména tyto služby:

 • nové rozvody elektroinstalace
 • výměny hlavních jističů
 • výměny rozvodnic a jištění
 • rekonstrukce elektroinstalace
 • veškeré opravy
 • pravidelná údržba elektrických zařízení
 • montáž proudových chráničů, přepěťových ochran a přípojek
 • Veškeré tyto služby se provádí podle aktuálních norem, které se neustále mění.

Slaboproudé a silnoproudé rozvody

Co se silnoproudu týká, tak ten se z větší částí využívá v průmyslových objektech, ale ani rodinné domy nejsou výjimkou. Tyto práce smí provádět pouze elektroinstalatér na silnoproud. Silnoproudé rozvody se realizují například u různých systémů osvětlení. Dalším využitím jsou** náhradní zdroje,** které se nejvíc uplatňují v bankách, nemocnicích apod. Jsou ideálním řešením v případě výpadku elektrické energie. A dále třeba trafostanice, které jsou součástí každé stavby. Slaboproud nachází využití v rodinných domech i průmyslových objektech a institucích. Mezi slaboproudé instalace patří zejména zvonkové, zabezpečovací, telefonní, anténní či datové sítě.

Montáž hromosvodů

Hromosvod, nebo-li bleskosvod, je důležitou součástí každého domu a nezbytností zejména u novostaveb a vyšších budov. Ochraňuje nás před úderem blesku nebo ho do značné míry minimalizuje, čímž se předchází nechtěným požárům. Pokud nemáme hromosvod, nebo není provedena revize, můžeme přijít o polovinu až celou částku z pojištění domácnosti. Služby v oblasti montáže hromosvodů mohou zahrnovat přípravy zemních soustav pro hromosvody novostavby, položení základových zemních soustav, příprava svodů a vývodů pro hlavní domovní spojení, položení zemničů zemních pásek, zaražení zemních tyčí, montáž a návrh jímací soustavy dle typu krytiny, střechy a členitosti objektu.

Revize jsou prováděny elektrikáři nebo revizními techniky dle platných vyhlášek a vždy s vystavením revizní zprávy. Revize by se měly provádět dle náročnosti prostředí, ve kterém žijeme, a to vždy od** 1 do 5 let**. Nejste si jisti, zda potřebujete udělat revizi? Pak se obraťte na elektrikáře, který Vám v tomto směru vždy podá odbornou radu.

Druhy revizí elektroinstalace

Revize elektroinstalací máme celkem tři, a to revizi** výchozí, periodickou a mimořádnou**.

 • Výchozí revize- tento druh revize se provádí při nové elektroinstalaci. Je důležitý při kolaudaci nebo při připojení na elektroměr.
 • Periodická revize- provádí se dle normy ČSN, která určuje lhůty revizí elektroinstalací a také revize elektrorozvodů do 1000 voltů. Nejčastěji se provádí po pěti letech a důvodem k provedení periodické revize je zjištění celkového stavu elektroinstalace a elektrorozvodů. Jsou-li zjištěny jakékoli závady, pak je nutné je ihned odstranit.
 • Mimořádná revize- je nutná vždy, když jsou na elektroinstalaci prováděny jakékoli opravy či úpravy. Tento druh revizí je nejčastěji prováděn při kolaudacích. Účelem mimořádné revize je pak zjistit celková stav opravené elektroinstalace, především její bezpečnost pro nás a naše okolí.

Inteligentní elektroinstalace

Slyšeli jste už o takovémto druhu elektroinstalace? Je to něco, co Vám dokonale změní život. Jde o moderní způsob ovládání všech elektrospotřebičů v domácnostech včetně topení, klimatizace, rolet a mnoho dalšího. K ovládání elektroinstalace Vám postačí jediný ovladač a výhodou této elektroinstalace je také to, že ji můžete zapojit jak v novostavbě, tak i ve starších domech. Inteligentní elektroinstalace představuje také dokonalou možnost, jak ušetřit. Tato úspora je dána tím, že dokáže regulovat vytápění, zapínání či vypínání elektrospotřebičů i v době, kdy nejsme doma. Dokáže také dokonale zabezpečit naši domácnost pomocí bezpečnostních kamer a různých hlásičů a na co nesmíme zapomenout je, že s elektroinstalací můžeme komunikovat prostřednictvím mobilních telefonů či emailu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15278 (rodina-finance.cz#22946)


Přidat komentář