Instalatérské práce a kanalizace - Praha a okolí

Instalatérské práce složitějšího charakteru a stejně tak i zhotovení kanalizace vyžadují odborný zásah. Máte problém s kanalizací nebo potřebujete novou? Oslovte odbornou firmu.

Instalatérské práce a kanalizace jsou součástí našich životů, bez nichž si svůj život nedokážeme představit. Každý z nás má doma zaveden vodovod a kanalizaci, což je ukázkou toho, že jsme s těmito vymoženostmi spokojeni a pokud se stane, že přestanou fungovat, jak mají, voláme na pomoc instalatéra.

Instalatérské práce Praha a okolí

Pojem instalatérské práce je velmi široký. Provádí-li někdo instalatérské práce, musí mít odborné znalosti a praxi, která je v tomto oboru nezbytná. Instalatér musí zvládat hned tři věci, kterými jsou voda, plyn a topení, což je dost náročné a proto by neměl instalatérské práce vykonávat amatér. Nejčastěji instalatéři provádějí rekonstrukce a opravy koupelen a kuchyní.

Co vše patří k instalatérským pracím?

K nejčastěji prováděným zásahům, které instalatéři provádějí, jsou montáže, opravy a výměny rozvodů vody, opravy a výměny vodovodních baterií, splachovadel, výměny van, umyvadel, toalet, dřezů a sprchových koutů. Dále pak výměny a instalace ohřívačů vody, bytových vodoměrů, hlavních uzávěrů vody, zapojování praček, myček, kuchyňských linek a spoustu dalšího. Instalatéři používají ke své práci patřičné vybavení, což je velmi důležité k tomu, aby byla práce provedena kvalitně a odborně.

Jak si vybrat zařizovací předměty do koupelny?

Při výběru zařizovacích předmětů do koupelny bychom si měli nechat umět poradit od odborníků. Je velmi prozíravé, zeptat se na názor instalatéra, který nám je bude instalovat. V případě, že ještě instalatéra vybraného nemáme, je ještě možnost navštívit specializovanou firmu či obchod. Vhodné je rovněž zajít do koupelnového studia, kde by měli pracovat opravdoví odborníci, kteří nám poradí opravdu odborně, neboť zde pracují většinou lidé proškolení. Většina z nás si vybírá zařizovací předměty podle jejich designu, avšak mnohdy se stává, že design je krásný, ale při napojování zjistíme, že nám daná věc vůbec nesedí a nelze ji tedy použít. Ano, design je důležitý, neboť se chceme v koupelně cítit klidně, pohodlně, je to přeci jen místo, kde odpočíváme, avšak, design by měl pro nás být v tomto případě až druhým měřítkem, kterým bychom se měli řídit. Zařizuje-li koupelnu, věnujte výběru zařizovacích předmětů více času a projděte si více prodejen a vyslechnete více názorů a uvidíte, že výsledek bude stát za to.

Kanalizace Praha a okolí

V našem životě jsou dva druhy kanalizací a to venkovní a vnitřní. Venkovní kanalizace tvoří soustava stok a kanalizačních přípojek. Vnitřní kanalizace je majetkem vlastníka objektu a jeho hlavní částí je svodné potrubí, které je umístěno v zemi neboli v základech stavby a vede až na kanalizační přípojku. U kanalizace je potřeba vypočítat potrubí, přičemž hlavní je celkové množství odtoku čili četnost používání kanalizace. Je velmi důležité, aby bylo vše řádně vypočítáno tak, aby vedlo až k jednotlivým zařizovacím předmětům, které jsou v domě instalovány, což jsou umyvadla, toalety, vany, sprchové kouty apod. Potrubí kanalizace je tvořeno mnoha díly a spojit je všechny dohromady tak dokonale, aby bylo vše řádně utěsněno, apod. umí pouze instalatér.

Jaké materiály se na kanalizaci používají?

K výrobě kanalizačního potrubí se používají jak plastové tak neplastové materiály. Mluvíme-li o neplastových materiálech, máme na mysli ocel, litinu, olovo, kameninu, vlákno-cement a beton. Plastové materiály se nejčastěji používají na vnitřní kanalizaci, a pokud plast vhodný není, používá se litina a kamenina. Plastovými materiály jsou myšleny PVC, polyetylen, polypropylen a ABS. K venkovní kanalizaci se používají plasty a to nejčastěji do kanalizačních stok velkých průměrů.

Vodovod Praha a okolí

Instalace vodovodu je jednou z hlavních věcí, kterou je potřeba řešit ještě před tím, než se do stavby domu pustíme.  Vodovod by měl být zanesen již v plánech, aby bylo jasno, kde všude bude voda vedena. Je také velmi důležité nic nepodcenit, a pokud počítáme s tím, že budeme kolem domu něco pěstovat, měli bychom myslet také na venkovní kohoutky. Vodovodní potrubí bychom měli nechat také izolovat a to některým z izolačních materiálů jako jsou polyuretanová pěna, minerální vata apod.

Co je to vodovodní přípojka?

Velká část všech domácností v naší zemi jsou napojena na veřejný vodovod a kanalizaci. Pokud tomu tak není, přichází v úvahu ještě vlastní studna a nutnost vybudovat si čističku odpadních vod, což je ideální možnost, jak nebýt závislí na vodárnách a kanalizacích. Vodovodní přípojka vede od veřejného vodovodu až těsně za vodoměr a musí mít v místě napojení na veřejný vodovod upevněn přípojkový uzávěr. Také vodovodní přípojku je nutno mít daleko dříve, než se dům začne stavět.

Co je vodoměr?

Vodoměr je měřidlo, které počítá spotřebu vody a musí jej mít všechny domácnosti, které jsou napojeny na veřejný vodovod. Součástí vodoměru je mechanický filtr, který musí být instalován za vodoměrem. Před vodoměrem je uzávěr, který je důležitý při kontrole nebo výměně daného vodoměru. Vodoměr smí instalovat pouze člověk k tomuto určený, nelze si nainstalovat vodoměr svépomocí.

Lze provádět instalatérské práce a kanalizaci svépomocí?

Některé druhy instalatérských prací lze vykonávat svépomocí, zejména ty jednoduché, na které není potřeba znát odborné technologické postupy a k jejichž výkonu nemusí být složité materiálové vybavení. U prací, při kterých je potřeba odborné nářadí a je nutno použít složitější postupy je nutný odborný zásah instalatéra. Při výkonu složitějších instalatérských prací se musí instalatér řídit platnými předpisy a zákony, což laik nemůže, protože je nezná. Co se týče kanalizace tak zde je jisté, že tu laik nedělá a to hlavně proto, že je při její realizaci potřeba mnoho odborných znalostí, používají se speciální stroje a nářadí a jeden člověk to jistě nezvládne. Potřebujete-li provést složité instalatérské práce či zavést kanalizaci, měli byste na tuto práci povolat odbornou firmu, která vše provede tak, abyste byli maximálně spokojeni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15324 (rodina-finance.cz#23050)


Přidat komentář