Instalatérské a topenářské práce - Zábřeh na Moravě a okolí

Instalatérské a topenářské práce patří k těm, které především díky velké složitosti a také potřebě znát různé normy a zákony musí vždy vykonávat odborníci. Potřebujte doma opravit vodovod, topení či plynový kotel? Oslovte odborníka.

K základní lidským potřebám patří potřeba pít a mýt se, k čemuž je potřeba voda. Každý z nás má doma zavedenu vodu, a pokud se stane problém s jejím přívodem, voláme vždy instalatéra. Voda je však také součástí topné soustavy a tak voláme instalatéra i v případě, že nám například praskne topení.

Instalatérské a topenářské práce - Milan Moťka

Instalatérské a topenářské práce vyžadují zásah odborné firmy. Pokud právě nyní hledáte firmu, která by Vám pomohla vyřešit problém s vodou a bydlíte v místě Zábřeh na Moravě a okolí, můžete se s důvěrou obrátit na firmu Milan Moťka. Tuto firmu najdete na adrese Hrabová 172, 789 01.

Objednávky přijímají na telefonních číslech +420 737 732 231 a +420 583 449 087

Nebo na e-mailu milan.motka@centrum.cz.

Firma Milan Moťka nabízí svým zákazníkům dokonale a profesionálně provedené instalatérské a topenářské práce. Hledáte-li tedy právě nyní firmu, která bude pracovat rychle, přesně a zcela podle Vašich požadavků, pak je firma Milan Moťka právě tou firmou, kterou byste měli oslovit.

Instalatérské práce

Všichni z nás potřebovali alespoň jednou za čas zásah instalatéra, ať již se jedná o vodovodní potrubí, výměnu bojleru, zapojení pračky či myčky, nebo opravu topení, které nám například praskne. Instalatéři jsou lidé, pracující s vodou a to ve všech směrech. Právě z tohoto důvodu je nemožné, aby tuto práci prováděli amatéři. Jednou větou řečeno, jsou instalatérské práce specializované prováděny odborníky v oborech voda, plyn a topení.

instalatérské práce v koupelně

Jak vybírat sanitární techniku?

Nejčastěji voláme instalatéry do koupelny a to především proto, že potřebujeme opravit netěsnící kohoutky apod. Proto je velmi důležité, jakou sanitární techniku si do této místnosti koupíme. Nebudeme-li na ni šetřit, může to mít pro nás za následek, že instalatéra potřebovat nebudeme. Koupelna je většinou menších rozměrů a tak zde řešíme, zda vanu či sprchový kout. Tento problém můžeme velmi jednoduše vyřešit vanou se zástěnou, která bude plnit obě funkce. Pro instalatéry je však mnohem důležitější, jakým způsobem budou sanitární techniku umísťovat a napojovat. Proto je velmi důležité výběr sanitární techniky konzultovat právě s instalatérem, který nám ji bude zapojovat. Je to lepší zejména z toho důvodu, že například vanu, kterou si vybereme, nemusí pasovat přesně do míst tak, aby ji bylo možno napojit na kanalizaci apod.

Topenářské práce

Instalatéři, pracující s topením zahrnují veškeré činnosti v oboru vytápění budov, v sobě zahrnují instalaci, opravy, rekonstrukci topenářských rozvodů atd. Vzhledem k tomu, že je k topenářským pracím potřeba dobrá znalost stavebních zákonů a norem a také vysoká náročnost na materiálové a strojové vybavení, neumožňuje provádět topenářské práce domácími kutily a laiky. Instalace topení musí být provedeno v souladu s platnými předpisy a normami.

Jak si vybrat vhodný druh vytápění?

Rozhodneme-li se pro rekonstrukci domu či bytu nebo k jejich výstavbě, je pro nás otázkou číslo jedna zejména vytápění. Rozhodnout se pro správný druh vytápění je mnohdy velký problém a tak bychom se měli rozhodovat podle velikosti objektu, přičemž bychom měli klást důraz na efektivitu topení jako takového a hlavně také na návratnost celé investice.

Druhy vytápění

Jak již jsme si řekli, druhů vytápění je velmi mnoho a mohou mít také mnoho podob. Vytápění se může lišit druhem paliva, provedením, umístěním topidel, způsobem rozvodu tepla do jednotlivých místností, topným výkonem, náročnosti na odtah spalin, způsobem obsluhy, doplňováním paliva atd.

Lokální vytápění

Lokální vytápění je nejjednodušším druhem vytápění, přičemž zdrojem tepla je topidlo, které je zároveň také topným tělesem, které předává teplo do dané místnosti. Tento druh vytápění je instalován především do objektů, které se používají jen občas apod. Topidla lokálního vytápění jsou elektrická, plynová a také topidla na tuhá paliva.

Etážové vytápění

Etážové vytápění je druhem topení, které ke svému provozu využívá teplou užitkovou vodu z vlastního kotle. A právě možnost využití kotle umožňuje oddělený výpočet spotřeby plynu a také individuální regulaci tepla. Etážové topení vytápí pouze jedno podlaží

Ústřední topení

Ústřední topení umožňuje vytápění bytů ve více patrech. Ústřední topení také dovoluje použít oběh vody samotíží a to zejména proto, že teplá voda proudí velmi snadno celým systémem a to pouze v případě, že je umístěný radiátor ve výši, která umožňuje cirkulování teplé vody radiátorem.

koupelnové topení

Dálkové vytápění

Dálkové vytápění umožňuje svým zákazníkům užívat teplo, aniž by byli nuceni shánět palivo, provádět revize kotle, vymetání komína a zlepšit životní prostředí. V naší republice je k soustavám dálkového vytápění, připojeno přibližně 45% obyvatel.

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění se hodí téměř všude. Jeho obrovskou výhodou je fakt, že nepotřebuje žádnou údržbu, nejde vidět a umožňuje rovnoměrné rozmístění tepla po celé místnosti.  Nejčastěji je tento druh vytápění používán v koupelnách a menších místnostech, kde nechceme instalovat běžný druh topení, které zabírá místo. Díky tomu, že je podlahové vytápění ukryto pod podlahou, je velmi vhodné pro alergiky.

Plynařské práce

Plynaři nám zajišťují bezpečné dopravení zemního plynu do našich domácností. Plyn doma používáme jak na vaření, tak topení. A proto, že je plyn látkou velmi nebezpečnou, je potřeba provádět pravidelné revize všech plynových zařízení, které doma máme. Proto, že je potřeba při tomto druhu prací splňovat velmi přísné nároky na bezpečnost, přesnost, utěsnění a regulaci plynových spotřebičů, nelze, aby tento druh prací vykonával laik. Základem pro práci s plynem je jejich profesionální provedení.

Proč topit zemním plynem?

Topení zemním plynem splňuje všechny naše požadavky a to především požadavek vysokého komfortu, neboť při něm není potřeba se o nic starat. Topení zemním plynem nám nabízí snadnou regulaci bez nutnosti zásahu člověka, má vysokou výhřevnost a proto, že jsou veřejné plynovody snadno dostupné po celém území, lze se na ně snadno napojit.

Využití plynu v koupelně

koupelně se můžeme s plynem setkat například v podobě karmy. Její instalace a také pravidelné revize jsou doslova nutností. Nikdo z nás by si na zapojení karmy a především její revize neměl troufat sám a to především proto, že je stále více případu, kdy byli lidé otráveni právě karmou. Mnoho z nich podcenilo odvětrávání koupelny, které je při instalaci karmy nejdůležitější podmínkou. Toužíte-li mít doma v koupelně karmu, povolejte odborníka, kterým je instalatér-plynař. Pouze tento odborník je oprávněn provádět její instalaci, opravy a revize.

Instalatérské práce svépomocí?

Jednoznačná odpověď na otázku, zda lze vykonávat instalatérské práce svépomocí není. Instalatérské zákroky jakými jsou například zapojení myčky, pračky či výměna vodovodního kohoutku či jeho utěsnění zvládne zkušený domácí kutil sám. Mluvíme-li o těžších instalatérských pracích, tak tam je již nutné povolat instalatéra, který musí postupovat v souladu s normami, nařízeními a zákony.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15287 (rodina-finance.cz#22964)


Přidat komentář