Instalatérské a topenářské práce - Tábor a okolí

Instalatérské a topenářské práce patří do okruhu řemesel, která by měl vykonávat pouze odborník, neboť je při jejich výkonu potřeba znát nutné předpisy a normy. Potřebujete právě nyní opravit vodoinstalaci či topná tělesa? Oslovte odborníka.

Základem spokojeného života je mít doma vše, co ke svému životu potřebujeme, což je bezpochyby mimo jiné také voda a teplo. K tomu, abychom si tyto dvě věci mohli doma užívat, potřebujeme najít schopného instalatéra a topenáře.

Instalatérské práce

Voda je základní lidskou potřebou, bez níž, jak jistě všichni víme, nelze přežít. Stavíme-li dům, je přívod vody nejdůležitější věcí, která se provádí, neboť bez ní, by dům nebyl obyvatelný. Málokdo z nás by rád žil v domě, bez vody. Ano, vodu si lze koupit v obchodě, ale na druhou stranu je také potřeba se koupat a bez vody to jaksi nejde. Instalatér je tedy člověk, který nám do domu přivede vodu. Výběr instalatéra je nutné provést důkladně a nejlepší způsob, jak jej vybrat je doporučení od známých lidí.

Co všechno pro nás může instalatér udělat?

Instalatér umí vodu zapojit a nejen to, dokáže vyřešit všechny problémy, které nám v souvislosti s vodou doma hrozí. Instalatéra voláme vždy, když je potřeba vyměnit prasklou vodovodní trubku, protéká záchod, kape kohoutek nebo jsme si koupili novou myčku či pračku a potřebujeme ji zapojit. Instalatér také dokáže provést rekonstrukci nového a starého topení a vody. Dále pak instalatér zvládne provést výměnu plynového kotle či montáž vodoměru. Instalatéra si prostě můžeme spojit s vodou, topením a plynem.

Montáže a opravy vodoinstalace

Vodoinstalace je soubor instalatérských prací, které zahrnují instalace rozvodů pitné a také užitkové vody, dále pak pokládání kanalizace a svodů odpadní dešťové vody. Člověk, který se chystá provádět montáže a opravy vodoinstalací by měl znát všechny nutné normy a jiné zákonné předpisy, které tento druh práce vyžaduje a dále pak musí mít dostatek zkušeností a zručnosti v řezání trubek, svařování, spojování, ohýbání a v neposlední řadě také těsnění. Je-li vodoinstalace provedena amatérsky, pozná to profesionál na první pohled, neboť amatér neumí dokonale dodržet pravé úhly, napojit vodovodní rozvody na sanitární techniku a nevyhne se prosakujícím spojům atd. Toužíme-li mít vodoinstalaci provedenu v souladu s projektem a hlavně podle norem, měli bychom vše ponechat na instalatérovi.

Vytápění domů a bytů

Každý z nás má doma rád teplo. Málokdo by doma vydržel, kdyby tam byla zima. Každý z nás preferuje jinou podobu vytápění objektů. Systémů vytápění totiž existuje mnoho a liší se zejména druhem paliva, provedením a umístěním topidel, způsobem rozvodu tepla do místnosti, topným výkonem, náročností na odtah spalin a v neposlední řadě také způsobem obsluhy a doplňováním paliva atd. My doma nejčastěji využíváme vytápění pomocí otopných těles, podlahového topení a někteří také preferují vytápění krbové.

Vytápění pomocí otopných těles

Otopná tělesa neboli radiátory máme doma téměř všichni, rozdíl je pouze v jejich designu, který si snažíme vybírat podle celkového designu pokoje. Radiátor funguje jako výměník tepla mezi topným médiem v systému vytápění a vytápěnými místnostmi. Čím větší plochu radiátor má, tím více tepla do místnosti vydává, přičemž je důležitá nejen plocha, ale také tvar radiátoru. Při plánování celého otopného systému je důležité, abychom jej navrhovali jako celek, přičemž podle typu a množství radiátorů se navrhují rozvody celého topení a také topidla. Co se týče typu otopných těles, tak si můžeme vybrat otopná tělesa desková, článková, trubková, konvektory a přímotopy.

Podlahové vytápění

Výhodou podlahového vytápění je především to, že není vidět a tudíž nezabírá žádný prostor. Jednoduše řečeno je podlahové vytápění systém trubek, které jsou vedeny v podlaze a předává do místnosti teplo nikoli prostřednictvím otopných těles a právě prostřednictvím přímého přestupu tepla do podlahy. Toužíte-li podlahové vytápění, můžete si zvolit téměř jakýkoli druh podlahové krytiny od dlažby přes plovoucí podlahu až po Marmoleum.

Sluneční kolektory

Hlavní otázkou je, co to vlastně sluneční kolektory jsou? Sluneční kolektory jsou panely, které se umísťují na střechu a ohřívají pomocí slunečního záření pitnou či topnou vodu. Jedná se ve své podstatě o podobný systém, na kterém pracují solární elektrárny. Sluneční kolektor může být instalován jak na střechu, tak existují také fasádní kolektory.

Co si představit pod pojmem solární energie?

Solární energie je jedna z možností, jak zcela ekologickým způsobe získávat elektrickou energii či ohřívat své domovy a vodu. Solární energie je skvělým řešením a také jeden z mnoha doplňkových náhradních zdrojů. Solární kolektory mohou mít několik podob a tak si můžeme pořídit solární kolektory ploché, bazénové a vakuové.

Ploché solární kolektory

Podle toho, jakým způsobem budeme plochý kolektor využívat, se můžeme setkat s plochými solárními kolektory kapalinovými či vzduchovými, které se zachycují do tzv. absorbéru. Výhodou těchto systémů lze nastřádané teplo akumulovat v zásobnících a poté je dle potřeby využívat.

Bazénové kolektory

Bazénové kolektory patří mezi nejjednodušší typy a to zejména proto, že slouží pouze k ohřevu vody v bazénu. U tohoto typu kolektoru chybí ochranná skříň a také skleněná deska a kolektor je tvořen pouze černou barvou natřeným absorbérem. Pravdou však je, že tyto kolektory zcela dostačují svému účelu.

Vakuové kolektory

Tyto kolektory jsou nejúčinnějším termickým druhem. Je u něj vykazována daleko menší tepelná ztráta, než je tomu u kolektorů plochých kapalinových. Sluneční záření je zde zachycováno vakuovými trubicemi a následně je přeměňováno na energii. Pořizovací cena vakuových kolektorů je daleko vyšší než u kolektorů jiných. Pravdou však je, že se Vám tyto náklady vrátí v zimních měsících, kdy není sluneční záření tak intenzivní. Vakuové kolektory jsou zcela nevhodné k ohřevu vody vůbec a nelze jejich pomocí ohřívat vodu v bazénu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15231 (rodina-finance.cz#22888)


Přidat komentář