Instalatérské a topenářské práce - Písek, Strakonice a okolí

Kanalizace, plyn, topení, voda – obory, které mají rozhodně co do činění s instalatérskou prací, v některých případech v menším, či větším měřítku. Instalatérské a topenářské práce jdou spolu, jako ruka v ruce.

Přestěhovali jste se do většího, ovšem postaršího bytu, domu? Každý z nás se liší, a to nejen vzhledem, temperamentem, ale také vkusem. To už by muselo být, aby vkus předchozího majitele, byl stejný s novým, v tomto případě například Vaším, vkusem a stylem. Starší byty a domy častokrát bohužel disponují například ještě původními radiátory. A komu by se nelíbilo mít nové, moderní, a navíc energii šetřící radiátory? A to je již práce zkušeného řemeslníka, jež se zabývá** topenářskými pracemi**.

Nebo nejste zrovna uneseni koupelnou, která se v bytě nachází? Rádi byste místo vany měli sprchový kout? Tak to je zase práce** instalatéra**.

Rozsah instalatérských prací

Výčet instalatérských prací není rozhodně nijak krátký, což sami můžete hned posoudit. Co vše můžete poptávat u šikovného, znalého a zručného instalatéra?

Především se jedná o rozvody, ať už vody, plynu, topení, odpadů. Podle toho, o jaký rozvod se jedná, se volí i materiál, který může být například z mědi, železa, PVC aj.

Dále můžete poptávat kompletní výměnu stoupaček, a to vody i odpadu, sanaci potrubí (vložkování), opravy kanalizace, rekonstrukci bytových jader.

Opravy kanalizace

Oprava samotné kanalizace se člení na dílčí činnosti. Co vše mohou zahrnovat takové opravy? Kupříkladu se jedná o výměnu (dešťových svodů, podlahových vpustí, ležatých kanalizací, kanalizačních stoupaček), přepojování kanalizace, a to z kameniny, litiny, PVC, azbestocementu, provedení výkopových prací, rekonstrukci domovních odpadů aj.

U kanalizačních prací je zapotřebí volit, jak vhodný materiál, tak potřebnou technologii. Jednotlivé zakázky se totiž liší.

Překontrolování kanalizace speciální videokamerou

Některé instalatérské firmy nabízí svým potenciálním klientům také zkontrolování kanalizace, a to za pomoci videokamery. Díky ní uvidí instalatér kanalizaci zevnitř. A kdy se například videokamera užije? Především při nejrůznějších poruchách kanalizace, vytékání vody z odpadního systému.

Čištění kanalizace a odpadů

Ucpaná kanalizace a odpad není rozhodně nic příjemného, natož snadného na uvedení do původního stavu. Obrátíte-li se na patřičné odborníky, poradí si s vyčištěním kanalizace rozhodně efektivněji, rychleji.

Pro vyčištění kanalizace, odpadů, se využívají dva způsoby. Jedním z nich je vyčištění za pomoci motorové frézy. Fréza si poradí s čištěním domovních rozvodů, které jsou vedené od toalety, umyvadel, vany, kanalizačních stoupaček, venkovních a domovních vpustí. Na čištění frézou se využívá spirálové péro, jež je možné prodloužit na požadované velikosti.

Druhým způsob čištění je za pomoci tlakové vody. Tlaková voda je skvělým řešením tam, kde je například ležatá kanalizace. K tomuto způsobu čištění se využívá vysokotlaké čerpadlo, které je poháněné motorem.

Pak tu máme ještě jeden způsob, který je však preventivní. A prevence je velmi důležitá. Tato prevence spočívá v používání sítek, jež zachytí větší kusy, které by se neměly dostat dál do odtoku. K dispozici máte i všelijaké chemické přípravky. Ovšem jich je dobré se vyvarovat. Pokud byste je totiž používali pravidelně, mohli byste docílit opačného efektu, a to úplného ucpání.

Zkušený a zručný instalatér s potřebnou technikou si poradí jak s kanalizací, tak domovními dopady, potrubím, a to všech profilů i druhů. Nejmenšími profily disponují odtoky od umyvadel a toalet, které nás častokrát značně potrápí. Ty největší profily pak najdeme například ve stokách.

Rozsah čištění kanalizace

Když se řekne kanalizace, většině z nás se vybaví ucpané umyvadlo, ať už v koupelně, kuchyni. Vybaví se nám však i kanalizační odpad.

Ovšem práce instalatéra, který disponuje moderní technikou, sahá daleko dál, než jen na výše uvedené činnosti. Pojďme se tedy blíže podívat, jaký je rozsah kanalizačních prací. Jedná se tedy o čištění: stoupaček – ucpané kanalizace – odtoku toalety – výlevky – dřezu – umyvadel – koupelnových vpustí - dešťových svodů – domovních kanalizačních přípojek – velkých stok – jímek – septiků – nádrží – revizních šachet – nového potrubí – preventivní čištění kanalizace – protlaků aj.

Sami z výše uvedeného vidíte, že když si objednáte „jen“ vyčištění kanalizace, je možné se zaměřit prakticky na vše. A u každého druhu čištění, které jsme výše zmínili, je zapotřebí vědět, jakou technologii a způsob zvolit.

Rozsah topenářských prací

Čas je bohužel neúprosný nejen k nám, ale také k bytům, domům, ve kterých žijeme. Potřebujete opravit a namontovat otopný systém, ať už v bytě, domě, chalupě, komerční budově? Tak to je jen jedna ze služeb, kterou můžete poptávat u topenáře, a to včetně dodávky, montáže samotných zařizovacích předmětů, jako jsou kotle, radiátory apod. U řemeslníka, který se specializuje na topenářské služby, můžete poptávat také montáž a výměnu kotle, výměnu expanzních nádob, pojistných ventilů, výměnu radiátorů, regulaci radiátorů, montáž i opravu topenářských instalačních rozvodů, zkoušku těsnosti potrubí.

Instalatérské potřeby

Pouštět se do instalatérských prací větších rozměrů, moc nedoporučujeme. Pokud zrovna nejste znalí v oboru voda – plyn – topení, pak nemusí Vaše kutilství zrovna dobře dopadnout. V lepším případě Vám například voda nepoteče, topení nebude topit, kotel nebude fungovat apod. Ovšem v horším případě můžete například vytopit Váš i sousedův byt pod Vámi, či Vám vybuchne kotel aj.

Kromě odbornosti a zkušenostem je zapotřebí i celé škály instalatérských potřeb. Sami se můžete níže přesvědčit, s čím vším pracuje instalatér. A ještě je třeba poznamenat, že jednotlivé potřeby mají svá specifika, i na ta je zapotřebí pamatovat.

Zpátky tedy k přehledu instalatérských potřeb.

Instalatérské potřeby pro topení – podlahové topení, čerpadla, topné rozvody, armatury, radiátory aj. Instalatérské potřeby pro vodu – měděné rozvody, plastové rozvody, vodoměry, splachovací systémy, připojovací trubky, armatury, izolace, ventily aj. Instalatérské potřeby pro plyn – rozvody plynu, armatury, připojovací trubky, hadice aj.

Nejen s problémem kanalizace, domovního odpadu, potrubí se můžete obrátit na zkušeného instalatéra. Instalatér Vám například vypracuje návrh, následně montáž i otestování správné funkce plynovodů, vodovodů, koncového zařízení (toaleta, umyvadla, dřezy), kanalizačního potrubí. Na instalatéra se můžete obrátit i v případě potřeby vytvoření schématu zapojení potrubí. Instalatér podle potřeby pak potrubí nařeže, ohne a sestaví do navrhnutého potrubního systému. Následuje nezbytný test nepropustnosti potrubí, aby nikde neprosakovala voda. A topenář? I ten navrhuj, montuje a opravuje, ovšem, na rozdíl od instalatéra, topná tělesa.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15256 (rodina-finance.cz#22916)


Přidat komentář