Instalatérské a topenářské práce - České Budějovice a okolí

Vodoinstalační a topenářské práce jsou nutnou součástí při výstavbě rodinného domu, bytu, objektů, ale i jejich rekonstrukcí. V tomto směru nám pomáhají firmy zaměřené na tyto práce, aby nám zajistily dokonalý komfort.

Proč oslovit instalatéra?

Voda a teplo, je komfortní součástí pro pohodový a efektivní život. Stávající rozvody vody, nebo odpadu vyžadují občasnou opravu nebo rekonstrukci. Ale i demontáž bojlerů a kotlů, které již nesplňují svou správnou funkci. K tomu, abychom tyto výměny a rekonstrukce měli provedeny dle platných předpisů a norem, je potřebné oslovit instalatéry. Ti mají platné osvědčení a odbornou kvalifikaci, která nám zajistí bezpečí a teplo. Vodoinstalační i topenářské firmy nám nabízí i možnosti odborných rad, které jsou nutnou součástí, pro správnou funkci vytápění a aby měly nainstalované komponenty co nejdelší životnost.  Ale i nabízený sortiment, kterého je na našem trhu celá škála, je ideálním zdrojem. A to zejména proto, že instalatéři přesně vědí, jaký druh je vhodný do našich domovů. Tím nám zajistí i takový nadstandard, že můžeme ušetřit i několikatisícové finanční prostředky. Na tyto práce je potřebné i stavební povolení nebo ohláška (kde je vše určeno, podle parametrů dané zakázky). Pojďme si těchto pracích napsat více.

Vodoinstalační práce

Vyžadují, aby vodoinstalatéři dokonale ovládali technologické postupy, normy, stavební zákony a měli odbornou kvalifikaci. Pokud si takovéhoto řemeslníka zajistíte na rozvody ve vašem domě, nebo bytě, můžete počítat s precizně, rychle a se zárukou odvedenou prací. Proto, bychom tyto práce neměli v žádném případě dělat svépomocí. A to i přesto, že se nám zdá v určitých směrech jednoduchou záležitostí. Jenomže opak je pravdou. Už z pouhé zásady o bezpečnosti a možných problému (havárií). Pokud bychom si totiž tyto práce dělali svépomocí, vystavujeme se hned dvěma základním rizikům. První je zákon, kdy při zjištění neodborně provedené práci, se vystavujeme riziku vysoké pokuty. A tím druhým je pojištění domácnosti. Zde je také riziko, že pokud by se stala v tomto případě jakákoliv havárie, nedostanete od pojišťovny žádné odškodné.

Vodoinstalatér dokáže v krátké době zrealizovat celkové rozvody pitné i užitkové vody a kanalizace, dešťové vody, ale také montáž baterií i kotlů. Takováto práce ovšem vyžaduje i stavební povolení (které pokud si nebudete s tímto vědět rady), vám vodoinstalatér rád zajistí. Ale také nabídne mnoho možností, jak rozvést vodu tak, aby splňovala všechny vaše požadavky, nabídne různé komponenty, které zajišťují i možnost regulace vody a podobně. Všechny tyto práce jsou vázány na projektování. Projekt je nedílnou součástí jak pro stavební úřad, tak také pro případné opravy nebo rekonstrukce. Dle projektu se v případě havárie, rychleji zjistí daný problém. Následně se zavede do potrubí či kanalizace kamerový systém. Jestliže nastanou takovéto problémy, potom se v případě ucpání kanalizace či vodovodního potrubí čistí třemi způsoby: motorovou frézou, tlakovou vodou nebo tlakem vzduchu.

Topenářské práce

I zde platí pravidlo, že tyto práce zásadně přenecháváme pouze kvalifikovaným instalatérům. Instalatér se vždy řídí u těchto instalací všech bezpečnostních předpisů a norem, které vyžadují různé zákony. Instalatérské práce mají tak složitou legislativu a potřeby různých formalit, že jsou mnohokrát složitou záležitostí. Proto je vhodné si nechat vždy poradit kvalifikovaným instalatérem. A to zejména při výběru vytápění, širokou škálou výběru sortimentů a podobně. Topenářské práce vyžadují také stavební povolení a to obzvlášť pokud se jedná o plynové topení. Bez kvalifikace a mnohaletých zkušeností by se tyto práce neměly v zásadě provádět. Topení se dělí na dvě skupiny a to podle systémů vytápění tepla od zdroje a tepla do místnosti. Systémy vytápění, tepla do místnosti jsou například: otopná tělesa, podlahové vytápění, sálavé a teplovzdušné vytápění. A systémy teplo od zdroje jsou: dálkové, ústřední, lokální nebo etážové topení.

Hlavními zdroji vytápění jsou vždy kotle, krby nebo kamna. Můžete si vybírat mezi kotli na tuhá a kapalná paliva, elektrické kotle nebo kotle na plyn. Ale také alternativní zdroje, mezi ně patří zejména solární vytápění, Eko – kotle, tepelná čerpadla, akumulační kamna a mnoho dalších. Zde vždy záleží na vašich požadavcích i finančních možnostech. Po oslovení instalatérské firmy, Vám instalatér velmi dobře může také díky projektu, ušetřit až několikatisícové položky za vytápění. Důvodem je, že určí přesné umístění kotle, ale také rozvrhne, kde se umístí například ústřední topení. I přesto, že se může stát, že máte již postavený dům a chcete si nechat rozvést topení, instalatér může zjistit zábrany. Zábrany ve směru úspory tepelné energie. Těmi jsou špatné umístění oken, dveří a podobně. Jestliže takovýto problém instalatér zjistí a vy uposlechnete jeho rad, budete se později těšit z vysokých úspor finančních prostředků.

Co může nabídnout instalatérská firma?

Jestliže se rozhodnete pro instalatérskou firmu, potom můžete v mnoha směrech očekávat zejména tyto nabídky: projektování, montáž, opravy, revize i rekonstrukce. Po oslovení firmy za účely vodoinstalačních prací nebo topenářských se přijede instalatér podívat na stávající stav a rozsah práce. Následně vám nabídne komplexní zajištění projektů, možnosti jednání s úřady a popřípadě i vyřízení dotací. Můžete využít i možnost realizace vodoinstalačních a topenářských prací na klíč. Následně provede veškeré montáže a instalace i s dovozem materiálu. Nakonec vše přezkouší a vystaví Vám na celkové rozvody revizní zprávu. Údržba nebo opravy jsou samozřejmostí každé firmy nebo živnostníka. Údržbu si můžete zvolit sami a to buď periodickou, nebo mimořádnou. Co se týče cen jednotlivých prací, potom jsou vždy individuální a závislé na rozsahu celé práce.

Rozhodnout se pro tyto možnosti nabídkových prací není nijak složité. Firmy, ale i živnostníci jsou už natolik zruční a znalý všech zákonů, norem i předpisů, že Vám dokážou vyhovět v jakémkoliv směru. Tím nabízejí svým zákazníkům naprostý komfort a rychlost v realizaci. Proto, bychom měli tyto práce přenechávat pouze zkušeným instalatérům, kteří nám zajistí bezpečí, svou kvalitně odvedenou prací. Jednoho z mnoha profesionálních instalatérů jsme vám i my představili na začátku tohoto článku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15222 (rodina-finance.cz#22877)


Přidat komentář