Finanční poradce - Kladno a okolí

Finanční situace dnešních rodin není příliš příznivá. Zavolejte si odborného nezávislého finančního poradce a ten Vám vyhotoví plán, jak správně Vaše těžce vydělané peníze investovat, pomůže s vyřízením úvěrů a hypoték, poradí v oblasti pojišťovnictví.

Jistě jste již mnohokrát slyšeli o profesi „finanční poradce“. Ze všech mediálních prostředků se na nás valí zprávy o tomto povolání, radí nám, abychom se obrátili ohledně šetrného hospodaření s našimi vydělanými penězi na odborného finančního poradce.

Otázky na finančního poradce Kladno

Potřebujete-li poradit, která finanční společnost poskytuje nejvýhodnější produkty na finančním trhu, jako je stavební spoření či nejvýhodnější hypotéční úvěr? Nevyznáte se v oblasti pojištění domácnosti a nemovitosti, kdy si nevíte rady, na jakou částku svou nemovitost pojistit? Nebo nevíte, co vše má obsahovat Vaše životní pojistka? Jak správně šetřit a** investovat peníze, či spořit na důchod**? Všechny tyto otázky Vám zodpoví nezávislý finanční poradce, který se specializuje právě poskytováním finančního poradenství celého českého finančního trhu.

Kdo využije finančního poradce Kladno

Služby poskytované finančním poradcem nejsou jen pro bohaté lidi, jak si mnoho lidí myslí, ale právě pro lidi vydělávající ve střední či nejnižší třídě, kdy těch vydělaných penízků není mnoho. V takovém případě je nejdůležitější umět správně hospodařit s vydělanými financemi tak, abychom každý měsíc s penězi nejen vyšly, ale také abychom mysleli na budoucnost a část peněz správně investovali. Právě pro lidi s menšími platy jsou služby finančního poradce velkým přínosem. Lidé s vysokými příjmy většinou svého finančního poradce již mají, jejich finanční poradce se stará o správné investování jejich financí. Finanční poradce posoudí naprosto nezávazně, jak máte s financemi efektivně pracovat. Poskytované služby finančního poradce mají zajistit, aby finanční prostředky klienta co nejefektivněji pracovali a zabezpečili vše, co se od současné finanční sféry dá očekávat.

Obecně lze říci, že finanční poradce nám poskytne celkový komplexní názor na finanční situaci klientů a zamyslí se nad finanční tokem klienta. Tento vyškolený specialista po seznámení s finanční stránkou klienta, včetně klientových pojištění, úvěrů a měsíčních splátek, vyslechne budoucí klientovy přání a cíle, které vyhodnotí a doporučí celkový způsob toku finančních možností klientů. Sestaví finanční plán, který klienta nasměruje, jakým směrem v oblasti financí se vydat, aby rozpočet klienta nebyl nadmíru zatížen, a aby došlo k dosažení klientových cílů.

Současná finanční politika Kladno

Dnešní doba přináší zrušení státních podpor a úlev některých finančních produktů, jako jsou státní podpory stavebního či penzijního spoření, daňové úlevy ze životního pojištění či** úroků z úvěrů a hypoték**, a proto je zapotřebí značná znalost v této finanční oblasti. Poradci, jež poskytují služby a produkty pouze tzv. jednoproduktové (například jen stavební spoření jedné finanční skupiny), jsou a převážně v blízké budoucnosti často budou nahrazení právě finančními poradci, kteří poskytují komplexní služby celého finančního trhu včetně plánování. Právě na finančního poradce se můžeme obracet se spoustou otázek, kterým obyčejný laik nerozumí, například s plánovanou důchodovou reformou. Finanční poradci získají také díky úsporám naší vlády, mnoho nových klientů, jelikož se ve finanční politice mnoho z nás již nevyzná. Finanční poradci budou ochotni klientům naslouchat, zodpovídat jejich otázky a napomáhat při finančním zajištění jejich, nynější ale hlavně budoucí životní úrovně souhrnným názorem na jejich peněžní záležitosti.

Práce finančního poradce Kladno

Služby, které finanční poradce poskytuje a ovládá, patří vypracování finančního plánu dle precizně a důkladně provedené finanční analýzy klienta. Nezávislý finanční poradce nabízí zajištění rodiny a příjmů celé rodiny, zaopatření majetku a budoucna cestou různých spoření, investic a také využívání státní dotací a úlev z daní.

Principem úspěchu finančního poradce je zajistit si dostatek klientů, aby se poradce mohl plně věnovat pouze této profesi finančního poradenství. Potencionální klienty poradce získává z řad svých přátel nebo díky doporučení již stávajících klientů. Protože jsou služby poskytované finančním poradcem opravdu pro každého klienta, mnohdy to je celá rodina, opravdu výhodné a přínosné, není problém se získáváním klientů.

Na počáteční schůzce s potenciálním klientem finančního poradce, obeznámí poradce klienta se stylem jeho práce, seznámí se současnou finanční situaci klienta a jeho cíli. V případě, že dojde ke shodě mezi klientem a poradcem, dostává finanční poradce lhůtu ke zhotovení celkového posouzení současné situace klienta a k vyhotovení plánu pro zajištění budoucích klientových cílů. Sestavení finančního plánu trvá většinou dva až čtyři týdny. Poradce vyhotoví tento finanční plán, kde nabídne možné řešení, a na další schůzce s klientem celý tento plán projdou. Jestliže klient s doporučením finančního poradce souhlasí, a přeje si provést celý komplexní nabízený servis, finanční poradce poskytne plnění cílů dle plánů. Mnohdy je zapotřebí překopat celý současný finanční stav klienta, jako je zrušení současných životních pojištění, které jsou nevyhovující, mají nedostatečné krytí klienta, zavedení penzijních či stavebních spoření či investování části peněz pro budoucí využití. Finanční poradce poskytne klientovi servis ze všech na trhu nabízených produktů finančního trhu.

Finanční poradce Vám pomůže při změně a uzavření nových smluv životního pojištění, pojištění domácnosti a nemovitostí, sepsání stavebního spoření, penzijního spoření, vyřídí za Vás poskytnutí půjček a hypoték, pomůže s refinancováním hypoték a půjček, poskytne uzavření smlouvy o  investování do různých fondů. Protože se finanční poradce zabývá celým finančním trhem naší země, doporučí pro Vás to nejvýhodnější možné řešení současné doby. Finanční poradce se ale o Vaše finance stará i do budoucna, záleží, jakou spolupráci si domluvíte, základ je takový, aby se alespoň jedenkrát do roka s Vámi zkontaktoval, a prošel Váš finanční plán cílů, případně jej přehodnotil či navrhl nové možnosti dle Vašich momentálních finančních možností a finanční produktů na trhu.

Mzda finančních poradců Kladno

Poradci poskytující služby ve finančnictví bývají málokdy v zaměstnaneckém poměru. Většinou jsou placeni z provizí z uzavírání smluv. Aktivní finanční poradce je schopen si měsíčně vydělat 40.000,- Kč měsíčně, ale mnohdy i několikanásobně více. Proto je důležité, aby finanční poradce měl přesné a kvalitní znalosti v současné finanční politice, řádně se proškoloval a studoval finanční trh naší země. Požadavky na vzdělání jsou vzdělání ukončené maturitní zkouškou, preciznost, přesnost, znalost finančního trhu, a převážně spolehlivost a mlčenlivost. Na všechny informace, které finančnímu poradci předáte o Vaší finanční situaci, podléhají plně úplné mlčenlivosti. Pracovní doba finančního poradce je závislá na klientech, měl by mu být vždy dle potřeby po ruce. Schůzky si klienti domlouvají většinou telefonicky či e-mailem. Proto finanční poradci často pracují většinou odpoledne a navečer, tedy tehdy, kdy jejich klienti mají již po své pracovní době, a mají čas se plně věnovat schůzce s finančním poradcem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15417 (rodina-finance.cz#23277)


Diskuze a zkušenosti

Marie | 03.11.2016 10:14
Dobrý den ,potřebovala bych řešit svou finanční situaci. Mám důch spoření , úvěr a kontokorent u banky . Ráda bych jí změnila. Kolik se platí za Vaše Služby???


Přidat komentář