Elektroinstalační práce včetně revize

Elektroinstalace a revize jsou činnosti, které musí vykonávat pouze odborníci. Potřebujete doma provést revizi elektroinstalace či rekonstruujete dům a nevíte si s elektroinstalací rady? Oslovte odborníka.

Hlavní věcí, kterou očekáváme od svých domovů je teplo. K tomu, abychom se doma cítili dobře, a pohodlně nám pomáhají také světla, která vytvářejí tu pravou domácí atmosféru. A právě kvůli tomu, je v každé domácnosti potřeba mít v pořádku elektroinstalaci.

Montáž elektroinstalací do 1000 V

Hlavní věcí, která je k montáži elektroinstalace zapotřebí je její projekt, který by měl provádět pouze člověk mající k této práci oprávnění a dostatek zkušeností. Projekt je nejdůležitější částí proto, že bez něj nelze provést nic. Na základě projektu je elektroinstalace prováděna a také na základě projektu je zhotovena revize, kterou vystavuje revizní technik, bez níž by Vás elektrárny nepřipojily k elektroměru, a Vy byste nemohli odebírat elektřinu.

Jak na elektroinstalaci?

Jak již bylo uvedeno výše, je základem elektroinstalace odborný návrh neboli projekt. K tomu, aby mohl být projekt dokonale zhotoven, je potřeba, aby projektant poznal, jací jsme a jak vlastně žijeme. Po celou dobu plánování elektroinstalace je důležité, abychom byli s projektantem v kontaktu a sdělili mu vše, co potřebuje znát. Pro projekt tedy musíme projektantovi říci, jak bude rozmístěn nábytek a spotřebiče. Pokud toto ještě nemáme, poradí nám architekt, který projektuje náš interiér. Pokud architekta nemáme, můžeme vše probrat přímo s projektantem, který nám na základě svých zkušeností může poradit také. Pro projektanta je rovněž důležité znát také rozmístění zásuvek, příkon spotřebičů a také jejich druh. To vše je potřeba znát k tomu, aby mohl projektant vše správně propočítat, neboť pouze v případě, že projektant vše toto zná, může naplánovat naši elektroinstalaci dokonale a přesně.

Víte, co je inteligentní elektroinstalace?

Všichni z nás, kteří máme rádi svůj domov pod kontrolou a také nepohrdneme určitým komfortem, jsme správnými adepty na to, abychom si nechali nainstalovat tzv. inteligentní elektroinstalaci. Že nevíte, co to je? Inteligentní elektroinstalace je velmi efektivní zařízení, které Vám zajistí dokonalé ovládání celého Vašeho domova, respektive všech spotřebičů, které potřebují ke svému provozu elektrickou energii. Pomocí inteligentní elektroinstalace můžeme tedy ovládat světla, topení, rolety, klimatizaci, televizi atd. A nejen to, můžete s ní ovládat také zabezpečovací systémy, kamery a v neposlední řadě je nutné zmínit, že je to skvělý pomocník v péči o Vaši zahradu, neboť může zavlažovat či ovládat vše od garážových vrat až po bránu a to vše jedním ovladačem.

Jak na inteligentní elektroinstalaci?

Asi si nyní myslíte, že je inteligentní elektroinstalace složitým systémem, který vyžaduje spletitý chuchvalec kabelů atd. Opak je pravdou, neboť vše je jinak. Inteligentní elektroinstalace nevyžaduje ani polovinu kabelů, které jsou používány při elektroinstalaci jako takové. Tento druh elektroinstalace nevyžaduje ani velké přeměny ve Vaší stávající elektroinstalaci. Inteligentní elektroinstalace obsahuje pár kabelů, které lze velmi jednoduše ukrýt, přičemž jsou tyto kabely napojeny na Vaši stávající elektroinstalaci a proto není potřeba vyřizovat k její instalaci žádná povolení a žádný projekt.

Součásti inteligentní elektroinstalace

Hlavní součástí inteligentní elektroinstalace jsou samozřejmě kabely. Dále jsou zde různé doplňky, pomocí kterých je tato elektroinstalace napojena na počítač a následně také třeba na Váš mobilní telefon, pomocí kterého je tato elektroinstalace ovládána. Vy tak nemusíte být ani doma a můžete svůj dům ovládat. A díky tomu Vám inteligentní elektroinstalace ušetří až 30% nákladů na Vaši domácnost.

Revize elektroinstalací do 1000 V

Důležitost revizí elektroinstalací je nekonečná. Hlavní věcí, která rozhoduje o revizích elektroinstalací je bezpečnost a to nejen naše, ale také našich blízkých. I když mohou mnozí z nás namítat, že je elektroinstalace schovaná a tudíž není důvod ji prohlížet, je tomu zcela naopak. Součástí elektroinstalace jsou rovněž zásuvky, vypínače atd. a jak jistě všichni víme, jsou tyto části zhotoveny z umělé hmoty, což je materiál, který se opotřebovává a je tudíž nutné jej měnit, aby nedošlo například k vyhoření.

Proč jsou revize důležité?

Revize je důležitá již při provedení elektroinstalace, neboť bez ní není daný objekt zkolaudován a pravdou je, že je to také doklad o tom, že provozovatel nic nezanedbal a elektroinstalace, kterou využívá je zcela v souladu se zákonem. Revize rovněž kontroluje inspektorát práce, který může na základě jejího neprovedení udělovat také velmi vysoké pokuty a to v řádech miliónů korun. Revize je hlavním dokladem při pojistných událostech, bez nichž pojišťovny nemusí vyplatit pojistné plnění. A v neposlední řadě je nutné si říci, že máme-li všechny revize v pořádku, můžeme si být jisti, že jsme v pořádku nejen my, ale také naši blízcí a také majetek.

Jaké jsou druhy revizí?

Revize můžeme rozdělit do tří skupin. Prvním druhem je revize výchozí, kterou je nutné provést ihned poté, co je elektroinstalace prvně uvedena do provozu a také v případech, kdy je prováděna rekonstrukce daného objektu. Druhou v pořadí je revize pravidelná, která se provádí u již provozovaných elektroinstalací, a její četnost udávají normy. Intervaly pravidelných revizí jsou velmi důležité a musí se dodržovat. Posledním druhem revizí jsou tzv. mimořádné revize, které jsou prováděny po úpravách a opravách elektroinstalací.

Kdo může revize provádět?

Revize elektroinstalací jsou velmi důležitou věcí, a proto je smí provádět pouze lidé, kteří mají k tomuto potřebná povolení a oprávnění. Pokud revizního technika, který k nám přijde revizi provádět, neznáme, měli bychom po něm chtít, aby nám všechny dokumenty ukázal, neboť provede-li revizi kdokoli, kdo nemá povolení k této činnosti, je celá revize neplatná a je na ni pohlíženo, jako by vůbec vykonána nebyla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15270 (rodina-finance.cz#22935)


Přidat komentář