Elektroinstalace - Třebíč a okolí

Potřebujete si nechat rozvést inženýrské sítě nebo telefonní přípojku v domě? Potom oslovte kvalifikovaného elektrikáře, který má zaměření jak na slaboproud, tak silnoproud. Na každé zaměření je platné osvědčení.

Proč přenechat elektroinstalační práce kvalifikovaným technikům?

Rozvody elektrické energie v domě nebo podniku vyžadují danou odbornost. Pouze elektrikář, který má platné osvědčení, smí tyto práce vykonávat. Je také vhodné podotknout, že elektrikář se pravidelně co dva roky podrobuje elektrotechnickým zkouškám. Proto, pokud byste se rozhodli dělat elektrické rozvody svépomocí, vystavujete se značným konfliktům. Elektrikář svou odborností, Vám naopak dokáže zajistit bezpečí a komfort. Čehož se svépomocí často nedostává. Důvodem je, že díky elektrotechnickým znalostem, se každý elektrikář velmi dobře orientuje i v elektrotechnických změnách, které se často mění. Proto jakémukoliv zjištění neodborně provedenou elektroinstalací se vystavujete riziku pokuty. Už z pouhé zásady, veškeré elektroinstalační práce přenechávejte pouze profesionálně kvalifikovaným elektrikářům a technikům. A to i z toho důvodu, že jedině tyto osoby, Vám mohou vystavovat revizní zprávy, které jsou vyhotoveny dle platných norem a předpisů. A ty jsou naopak nutnou součástí pro případné opravy, revize nebo rekonstrukce.

Elektroinstalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů

Obě tyto elektroinstalace smí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která vám může vyhotovit projekt, výkres, realizaci, zkoušku a vystavit revizní zprávu. Tím je již zmiňovaný elektrikář s platným osvědčením. Slaboproud od silnoproudu nemá žádnou hranici. Jsou to pouze názvy pro daný obor, na který se elektrikář zaměřuje. Odborně to znamená, že silnoproud se vztahuje na silové obvody, které jsou z většiny určeny pro průmyslové objekty. Zde se klade důraz na výrobu, přenos a spotřebu elektrické energie. Proto se tomu říká vedení, napájení a rozvody rozličného napětí a proto se u silnoproudých rozvodů může jednat i o napětí 24 V. Slaboproud je názvem pro různé elektronické rozvody, jako jsou například: mikroprocesory, televizní technika, lampy a podobně. Ale také měření a regulace tepelných ztrát a jejich regulace. Jejich rozměr je vždy do 230 V. Jak se říká: I slaboproudé rozvody pracující s vysokým napětím a to platí i obráceně. Vždy záleží na jejich společném využití. A proto, pokud si nejste jisti, zdali byste potřebovali rozvody silnoproudé nebo slaboproudé oslovte kvalifikovaného elektrikáře, který Vám vždy podá přesnější odbornou informaci. Ale také odbornou radu jaké rozvody elektrické energie jsou pro vás nejvhodnější.

Opravy a rekonstrukce vedení

Nefunguje Vám vedení elektřiny, tak jak by mělo? Potom oslovte i v tomto případě kvalifikovaného elektrikáře. Pouze on Vám zajistí rekonstrukci i opravu, přesně podle daných parametrů a norem. Na konci provedené práce provádí zkoušku a na základě této zkoušky Vám vyhotovuje revizní zprávu. Jestliže Vaše stávající staré rozvody nesplňují svou funkci díky stáří, potom i zde platí to samé. Ovšem v tomto případě je nutné si v některých případech nechat vyhotovit projekt a výkres. Pouze tehdy se může rekonstrukce provádět. Vše také závisí i na Vašem schválení a podpisu. Elektrikář na základě Vaší objednávky si přijede zjistit stav stávajících elektrických rozvodů. V případě, že není jiné možnosti, navrhne a rozkreslí na zdi, kudy přesně rozvody povedou. Potom si vyseká drážky a vedení vsune do těchto drážek. Následně stěny opraví a začistí. Může Vám po dohodě zajistit i vymalování a úklid. Zde, ale záleží na dané firmě.

Montáž hromosvodu

Hromosvod je základním požadavkem pro novostavby, naopak u starších domů záleží pouze na Vašem uvážení. Hromosvod je, ale ideálním zdrojem pro uzemnění při úderu blesku. Nejen k bezpečí, ale také k zajištění si své domácnosti s možností získat finančního odškodnění při zásahu blesku, s přihlédnutím na pojištění domácnosti, je pořízení hromosvodu ideální.  V tomto ohledu bychom u některých sjednaných smluv, neměli brát ohled na stáří stavby. A proto bychom si měli hromosvod raději pořídit. Samotná montáž se dá provádět třemi způsoby. Nejzákladnější jsou vnitřní a vnější. Oba tyto systémy mají podobné zabezpečovací schopnosti. O všech možnostech se poraďte s elektrikářem, kterého jste si na montáž zvolili. Ten Vám může při vnější montáži zabezpečit i uzemnění okapů. Tato montáž je v dnešní době velmi žádaná s ohledem na bezpečnost. Na konci montáže elektrikář vystavuje revizní zprávu, v které Vám uvede vhodnou příští revizi. Měli bychom si také uvědomit, že pokud nebudeme provádět revize pravidelně, pojišťovna nám nemusí vyplatit celou finanční částku při úderu blesku. U kulového blesku tyto obavy neplatí.

Montáž zabezpečovacích systémů

Rozhodli jste se pro zabezpečení svého majetku? Potom i zde je na místě oslovit elektrikáře, který se zabývá touto montáží. Nejen, že Vám kvalitně zabezpečí Váš majetek, dle Vašeho přání a požadavků. Ale zejména Vás zvolí správný zabezpečovací systém s přihlédnutím na daný objekt. Jestliže máte psa nebo kočku i v tomto případě máte možnost využít potřebného zabezpečovacího systému. Tento systém se nezaměřuje na pohyb zvířete. Zabezpečovací systémy si můžete vybrat také dle Vašeho uvážení. A to buď zabezpečovací systém kamerový, protipožární nebo citlivý na pohyb. Všechny tyto systémy jsou napojeny na centrálu, která je tak zvaným „mozkem“, a na základě jejího vyhodnocení se určuje, zdali se jedná o poplach pravdivý nebo planý. Můžete mít napojení také na mobil či počítač. Tak máte přesně stanoveno, kdy a kde je poplach hlášen. O možnostech a přesném využití Vás vždy informuje elektrikář, který Vám podá i odbornou radu.

Využitím elektroinstalačních prací od kvalifikovaných elektrikářů si zajistíte bezpečí a život Váš i Vašich blízkých, i lidí v okolí. A to jsou dvě nejzákladnější výhody v průběhu Vašeho života. Další výhodou je, že elektrikář, který Vám provádí elektroinstalaci, Vám nabídne i maximální servis po montáži. A to tím způsobem, že Vás bude informovat o nutných revizích, které sám zrealizuje a také provede následné opravy. Tím si zajišťují komfort nejen soukromé osoby, ale také různé průmyslové objekty a instituce. My jsme Vám na začátku tohoto článku také nabídli jednoho velmi kvalifikovaného elektrikáře z okresu Třebíč. Je to jeden z mnoha elektrikářů, který Vám dokáže nabídnout celkový komfort, který jsme zde vypsali. Ovšem jak už jsme psali na začátku: „Rozhodnutí závisí pouze na Vás".

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15200 (rodina-finance.cz#22843)


Přidat komentář