Elektroinstalace -Rychnov nad Kněžnou, Náchod a okolí

Elektroinstalace, to jsou stovky metrů kabelů mezi rozvaděčem, zásuvkami a vypínači, schovaných pod omítkou, které umožňují komfortní přístup k elektrické energii tam, kde ji budete potřebovat.

Bez elektrické energie si již neumíme představit svou existenci. Provází nás naším životem na každém kroku. Elektřina řešena v podobě „inteligentní elektroinstalace“, umožňuje ovládání topení, žaluzií, osvětlení a zabezpečovacího systému a je možno dodat i další funkce. Elektroinstalační práce jsou složitou tematikou a je třeba je svěřit do rukou odborníků. V případě realizace jakýchkoliv úkonů v elektroinstalaci je třeba, aby tuto činnost vykonával zásadně elektrikář.

Projekt elektroinstalace

Pro provedení elektroinstalace je zapotřebí mít vyhotovený projekt. Protože elektroinstalace patří z hlediska bezpečnostních předpisů mezi vyhrazená zařízení nesmí nikdo kromě osob znalých předpisů s osvědčením o provedení zkoušek pro danou práci elektrická vedení a zařízení navrhovat, montovat a ani zkoušet.

Součástí projektu je také řešení ochrany před bleskem.

Projekt elektroinstalace má dvě části - silnoproudou a slaboproudou.

 • Silnoproudá část zahrnuje vše, co k provozu využívá napětí 230 voltů a vyšší – rozvaděče, osvětlení, zásuvky nad 230 i 380 voltů (tzv. motorové instalace).

 • Slaboproudá část zahrnuje vše, co využívá napětí nižší než 230 voltů** ** – například rozvody domácí počítačové sítě, televizní, rozhlasové, telefonní a internetové rozvody, rozvody domácích zvonků, rozvody sloužící k ovládání vstupní branky, či ozvučení místností, ale také elektronický zabezpečovací systém (EZS).

Doporučení

Při projektování elektroinstalace je důležité hodně se ptát projektanta i elektrikáře a sdělit mu své požadavky.

Hromosvod

Hromosvod je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. Hromosvod má tři hlavní části – jímací vedení, svod a uzemnění, které musí být odborně namontovány odbornou elektroinstalační firmou, která také zajišťuje revize hromosvodů.

Rozdělení hromosvodů dle jímacího vedení

 • Hřebenové
 • Oddálené
 • Mřížové

Rozvody kabelů

Rozvody či kabeláž nepředstavují jen elektrické dráty. Bezdrátové řešení není vždy možné či stoprocentně spolehlivé. Proto je vhodné při stavbě i rekonstrukci myslet nejen na dostatečné rozvody těchto kabelů, ale i zásuvek. Kapacita rozvodů závisí na počtu a velikosti používaných spotřebičů.

Plánování zatížení okruhů a použití jističů je hlavní starostí projektanta, umístění zásuvek a vypínačů si určujete vy.

Umístění zásuvek

Zásuvky jednoznačně dáváme do míst, o nichž předem víme, že je zařídíme elektrospotřebičem. Umísťujeme je na přístupná místa tj. pod okna, vedle dveří, pod vypínače apod. – ne za nábytek. Někdy stojí za úvahu zvážit možnost zapojení zásuvky tak, abychom ji mohli vypnout vypínačem umístěným nad ní nebo také u dveří.** Správně umístěné zásuvky prověří až čas.**

Doporučení

Myslete na dostatečné množství zásuvek – v kuchyni, v koupelně i v obývacím pokoji. V kuchyni skutečně nešetřete zásuvkovými vývody a na drobné spotřebiče raději volte dvojzásuvku. Dostatečný počet zásuvek využijete i v místnostech technického a provozního rázu (v prádelnách, dílnách nebo ve sklepech). Zásuvku je vhodné mít i v předsíni a na chodbě a jedna zásuvka se vyplatí také na WC. Drahou elektroniku je vhodné zabezpečit zásuvkami s pojistkou proti přepětí, chránící proti úderu blesku.

Typy vypínačů

Vypínače se obvykle umisťují za vstupní dveře do místnosti ve výšce 1 metru, popřípadě cca 80 cm – tato výška vyhovuje dětem a vozíčkářům.

 • Spínače vodičů
 • Přepínače
 • Tlačítka

Typy zásuvek** ** (230 V, 380 V)

Jsou známé dva typy zásuvek.

 • Anténní zásuvky
 • Datové zásuvky

Typy ovládacích elektronických prvků

Elektro ovládací prvky jsou téměř všude.

 • Stmívače ** **
 • Termostaty** **
 • Detektory pohybu** **
 • Soumrakové spínače** **
 • Časové spínače** **
 • Kouřové hlásiče** **

Co všechno dokáže ovládat inteligentní dům

Ovládání systému inteligentního domu je velmi jednoduché pomocí piktogramů, není třeba studovat dlouhé návody. Inteligentní dům lze ovládat i pomocí mobilního telefonu nebo počítače třeba i ze zaměstnání.

 • Osvětlení - vnitřní i vnější s možností spouštět a vypínat jak jednotlivá světla, celé místnosti nebo patra** **
 • Žaluzie – stejně tak i rolety mohou být ovládány časovým programem, který reaguje na intenzitu světla, ale také podle potřeb majitele** **
 • Větrání –** ** umožňuje jednoduše otevřít nebo zavřít okna, případně zapínat ventilátory** **
 • Bezpečnost – inteligentní dům nahlásí majiteli nebo bezpečnostní agentuře, pokus o vloupání, objevení kouře v interiéru, únik plynu nebo vody, kamera u vstupních dveří prozradí, kdo před nimi stojí** **
 • Vytápění – dovoluje velmi přesně regulovat a ovládat teplotu nejen v celém domě, ale také nezávisle na sobě v jednotlivých místnostech
 • Řízení spotřeby energie – dům automaticky rozpozná systém jednotlivých tarifů a podle toho spouští nejen kuchyňské spotřebiče či zapíná a vypíná kotel
 • Tepelná pohoda – systém vytápění, větrání a ovládání žaluzií navzájem spolupracují a zajišťují příjemnou tepelnou pohodu při optimálním využití energie
 • Zastínění – čidla větru, denního světla a deště, zajišťují ovládání markýz, rolet či předokenních žaluzií
 • Vizualizace – při odchodu z domu, nebo když jdete spát, můžete si na displeji zkontrolovat, zda máte zamčené všechny dveře a zavřená okna
 • Režim dovolené – rozsvěcování a zhasínání světel a pohyb žaluzií i rolet dokonale simulují váš běžný život, aby nikdo nepoznal, že dům je několik dnů opuštěný
 • Domácí kino a ozvučení v prostorách celého domu – v každé místnosti může hrát jiná hudba
 • Závlaha zahrady
 • Vjezdové brány a vstupní branky

Revize elektroinstalace

Důsledkem stárnutí materiálů elektroinstalace a mechanického opotřebovávání zásuvek a vypínačů je třeba elektroinstalaci čas od času zkontrolovat a proměřit. Revize elektroinstalace se skládá z vizuální kontroly a změření elektrických parametrů a probíhá podle normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

** ** Před uvedením do provozu musí být každé elektrické zařízení, ale i elektrická instalace přezkoušena (revidovaná) a musí se o zkoušce vystavit příslušný protokol - revizní zpráva. Bez této výchozí revizní zprávy, nesmíte elektrické zařízení (instalaci) převzít, protože vám ji elektrárny nepřipojí přes elektroměr na svou síť. Úplná revizní zpráva z revize elektroinstalace splňuje všechny požadavky stanovené platnými zákony ČR. Z revizní zprávy se dozvíte, zda elektroinstalace v domě, bytu či firmě nepředstavuje nebezpečí nebo jiná rizika.

Materiály  používané na elektrické vedení

Z důvodů minimální ztrátovosti, bezpečnosti a spolehlivosti se na elektrické vedení nejčastěji používá: pro malé průřezy – měď, hliník – pro větší průřezy a u venkovních rozvodů ocel.

Použitím kvalitního instalačního materiálu, řádným a odborným uděláním instalace a prokázáním dosažení optimálních parametrů při vstupním a revizním měření, máte splněny všechny předpoklady, že vám bude elektroinstalace spolehlivě sloužit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15279 (rodina-finance.cz#22948)


Přidat komentář