Elektroinstalace - Praha a okolí

Rozhodli jste se pro rekonstrukci Vašeho domu či bytu nebo se chystáte na stavbu domu nového? Tím pádem se stěží vyhnete výměně, případně nové výstavbě elektroinstalace. Zde naleznete rady, tipy a doporučení, které se Vám jistě budou hodit.

Správně provedená elektroinstalace v domě či bytě je jedním ze základních prvků spokojeného bydlení. Ne jedenkrát se stalo, že v důsledku neprofesionálního zapojení elektriky došlo k požáru v bytě nebo v domě, nebo ke zranění osoby. Jak takovým škodám předejít? Odpověď je jednoduchá. Obraťte se na profesionály, kteří se elektroinstalací a revizí zabývají.

Elektroinstalace - Praha a okolí

Pokud patříte k domácnostem, které potřebují úpravu elektrických rozvodů, pak vám doporučujeme obrátit se na elektrikářskou firmu.

Stará a nová elektroinstalace Praha a okolí

Při rekonstrukci staršího bytu nebo domu se zcela jistě nevyhnete otázce, co s elektroinstalací. Vaše domácí elektrospotřebiče můžou kvalitně a bez závad fungovat pouze tehdy, dostanou-li elektrické napětí, které nebude kolísat vlivem poruch či poddimenzovaných rozvodů. Elektroinstalace v novém domě či bytě nebo rekonstrukce elektroinstalace ve starém panelákovém bytě nabízí nové technologické možnosti. Zároveň však můžou nastat mnohé komplikace, se kterými by měl člověk počítat předem. Na co si dát při rekonstrukci elektroinstalace v panelovém domě pozor? Jak vůbec zásuvky v bytě rozvrhnout, aby následně plnily funkci takovou, jakou mají plnit? Mezi nejčastější problémy postarších elektroinstalací patří nedostatečné množství zásuvek. S pořizováním stále nových a nových elektrospotřebičů již nejsou zásuvkové okruhy schopné zvládnout nové zátěže a nezřídka dochází k vypadávání jističů a pojistek. Již tyto poruchy postačují k tomu, abyste se začali zabývat celkovou rekonstrukcí elektroinstalace. Než se však obrátíte na Vámi vybraného elektrikáře, je potřeba si pořádně rozmyslet, kde přesně se budou nacházet elektrospotřebiče v jednotlivých místnostech a kolik zásuvek bude tedy potřeba. Dále je nutné zvolit místo a polohu zásuvek. Při rozhodování o počtu zásuvek je jednoznačně lepší varianta: čím více, tím lépe.

Jaký jistič zvolit?

Jističe volíme dle toho, jaké spotřebiče máme v domácnosti. U volby jističů se rozhodujeme podle příkonů, které jsou vyznačené na štítcích každého elektrospotřebiče.

Dělení elektrických obvodů Praha a okolí

V každé místnosti Vašeho obývaného bytu či domu by měly být minimálně dva různé elektrické obvody. Každý však samostatně jištěný. Jedná se přinejmenším o jeden zásuvkový a jeden světelný elektrický obvod. Každý takový obvod může být určen pro více místností.

Bezpečnost elektroinstalace a revizní zpráva Praha a okolí

Elektroinstalace představuje z hlediska bezpečnostních předpisů přísně vyhrazené zařízení. Z tohoto důvodu  je zcela nepřípustné, aby někdo jiný, kromě osob znalých předpisů vlastnících osvědčení o provedení zkoušek pro práci s elektrikou, elektrická zařízení a vedení navrhoval nebo montoval. Než se elektrické zařízení uvede do provozu, musí být nejprve přezkoušeno a o takové zkoušce se vystaví příslušný protokol, který se jmenuje revizní zpráva. Tato revizní zpráva je nutná a potřebná k tomu, aby Vám elektrárny elektrické zařízení připojili přes elektroměr na svou síť. Bez této revizní zprávy nesmíte elektrické zařízení nebo elektrickou instalaci převzít.

Elektroinstalace v panelových domech Praha a okolí

Většina panelových domů je stará kolem třiceti let. Elektroinstalace je ve většině panelových bytů stále původní, hliníková  a z tohoto důvodu i nevyhovující. Je to dáno jak současnými společenskými nároky, tak kvalitou rozvodů ovlivněnou časem. Z tohoto důvodu, pokud se rozhodnete pro rekonstrukci domovních elektrických rozvodů a bytů, je to jedině dobře. Velký počet majitelů bytů či domů se spokojí se stávajícím stavem elektroinstalace, neboť si buďto dostatečně neuvědomují nebezpečí, které může hrozit, nebo nechtějí přistoupit na žádné nové změny ve svých bytech a to z různých důvodů, např. jim původní elektrika přijde dobrá na to, aby museli vrtat do zdiva a dělat si tak doma nepořádek, nebo nechtějí vyhazovat peníze za něco, co vlastně ani nejde vidět. Lidé by si však měli uvědomit, že tyto zásahy jsou zcela směšné a nepatrné vedle škod, které může špatná elektroinstalace způsobit.

Specifické řešení elektroinstalace pro panelové byty Praha a okolí

U panelákových bytů se majitelé často rozhodnou pro rekonstrukci bytového jádra, s čímž samozřejmě souvisí i nutnost provést rekonstrukci elektroinstalace. Upravují se také nevyhovující odbočky a provádí se celková rekonstrukce páteřních rozvodů a rozvaděčů. Nejlepší variantou je komplexní rekonstrukce všech rozvodů. Velmi často však místo celkové rekonstrukce bytového jádra dochází pouze k předělání umakartového jádra. Je několik způsobů, jak v takových případech provést vedení rozvodů. Jedním z nich je možnost elektrického vedení zasekat přímo do panelů. Tímto se však zasahuje do nosné konstrukce a zpravidla se doporučuje přizvat statika, který celkový zásah zhodnotí. Další možností je vést elektrické rozvody skrytě pod lištami, které působí nenápadně a tím pádem tento způsob vyžaduje většina zákazníků.

Oznámení provedení elektroinstalace v panelovém bytě Praha a okolí

Jakékoliv úpravy elektroinstalace v panelovém bytě je potřeba oznámit a konzultovat s majitelem domu a rovněž celou skutečnost oznámit sousedům, aby nebyli překvapeni ze zvýšeného hluku, který práce doprovází.

Nutnost revize Praha a okolí

Žádná elektroinstalace se nezhorší rychle, tudíž nepřetržitá údržba není potřeba. Vzhledem k tomu, že jsou elektroinstalace používány téměř pořád, potřebují pravidelné revize a údržbu, které budou napravovat následky stárnutí a budou je přizpůsobovat měnícímu se životnímu stylu uživatelů.  Jakékoliv drobné renovační práce podporují bezpečnost. Většina nových nájemníků, kteří začnou užívat dům nebo byt, začnou rekonstruovat kuchyň, koupelnu a další místnosti. Elektroinstalaci však zrenovují nebo celkově zrekonstruují málokdy. Pokud však k nějakým úpravám přece jen dojde, bývá to z důvodu zvýšení počtu zásuvek, nikoliv z důvodu bezpečnosti. Pravidelné revize by tak mohly rozpoznat i drobné nedostatky v bezpečnosti, které by mohly být v krátkém čase a za pár korun napraveny. Velmi dobrým krokem je zajištění revize, pokud dojde ke změně majitele domu nebo bytu nebo nájemníka. K tomu, aby byla elektroinstalace bezpečná, je potřeba dlouhodobé údržby. Přesto však existují oblasti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Jedná se např. o časté vypínání jističů (pokud jističe často vypínají, bývá to v důsledku přetížení elektrického proudu), uvolněné zásuvky (jakákoliv volně upevněná zásuvka na zdi by měla být dotažena, neboť vytahování zástrček způsobuje opotřebení elektroinstalace a následné uvolňování kontaktů může způsobit přehřátí spojů, což může vést až k požáru), nebo hliníkové elektroinstalace (vzhledem k tomu, že hliník snadno teče, může dojít k uvolňování  šroubových spojů a elektrických zásuvkách).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15304 (rodina-finance.cz#23006)


Přidat komentář