Elektroinstalace - Olomouc a okolí

Elektroinstalace je nejdůležitější částí našich domovů, a pokud správně nefunguje, nejsme doma šťastní a jsme nuceni provést její rekonstrukci. Potřebujete provést revizi či rekonstrukci elektroinstalace a nevíte jak na to? Oslovte odborníka.

Základem každé domácnosti je perfektně fungující elektroinstalace. K tomu, abychom toho dosáhli, musíme si na danou práci objednat odbornou firmu. Pouze odborná firma totiž přesné ví, jak má být elektroinstalace zhotovena.

Montáže, revize a opravy elektroinstalací Olomouc a okolí

Elektroinstalace je základem všem našich domovů, neboť bez ní, by si mnoho z nás již nedokázalo život vůbec představit. K tomu, aby byla naše elektroinstalace dokonalá, potřebujeme v první řadě profesionála, který nám vytvoří odborný projekt. Projekt je nejdůležitější částí celé elektroinstalace, neboť na jeho základě, je elektroinstalace prováděna, rekonstruována a také schvalována. Kdybychom měli elektroinstalaci provedenou bez projektu, nebyla by nám revizním technikem vystavena revizní zpráva, kterou musíme důkladně uschovat a elektrárny by nás nepřipojily na elektroměr, takže bychom ji stejně nemohli využívat. Vše, co je spojené s elektroinstalací bychom měli řešit s odborníky, je to zejména proto, že je elektřina velmi nebezpečná a mnohdy nám při práci s ní jde o život.

Elektroinstalace

Proč provádět revize elektroinstalací?

revize

Revize elektroinstalací je nutné provádět pravidelně a v žádném případě bychom na ně neměli zapomínat, nebo je dokonce vědomě vynechávat. Revize elektroinstalací jsou důležité zejména proto, že materiály, ze kterých jsou jednotlivé díly vyrobeny, stárnou, tepelně degenerují a vypínače či zásuvky se mechanicky opotřebovávají. Dalším důvodem je také fakt, že se v zásuvkách a vypínačích usazuje prach a špína, popřípadě hmyz a proto je z bezpečnostního hlediska důležité je pravidelně čistit. V neposlední řadě je zde důležité, jednou za čas elektroinstalaci přeměřit a zkontrolovat. Revizi elektroinstalace je nutné provádět každých 5 let, což udává norma. Na základě revize nám bude vydána revizní zpráva neboli protokol o jejím provedení, která je velmi důležitá a proto je nutné ji pořádně uschovat.

 

Montáže, revize a opravy hromosvodů Olomouc a okolí

Hromosvod je jednou z nejdůležitějších věcí, které by na střeše žádného domu neměly chybět. Je to také věc, která chrání nejen naše životy, ale také a to je hlavní, naše životy. Proto bychom neměli jeho pořízení, instalaci ani revize podceňovat. Základem správně fungujícího a bezpečného hromosvodu je odborná instalace a opravy. O revizích je známo, že je musí provádět vždy specialisté, kterými jsou revizní technici, kteří taktéž jako u revizí elektroinstalací vypisují revizní zprávy, které je potřeba důkladně uschovat, abychom je v případě potřeby mohli předložit.

Proč jsou revize hromosvodů důležité?

Hlavním důvodem, pro který jsou revize hromosvodů důležité, je kolaudace domu. Bez revize hromosvodu Vám nebude kolaudace provedena. Dále jsou revize hromosvodu důležité proto, že hromosvod je jediným prostředkem, který chrání vnitřní elektrické sítě před údery blesků. Revizní zpráva je nejdůležitějším dokumentem v případě škodné události, bez níž Vám pojišťovna nevyplatí pojistné plnění. Důkladná revize zjistí případné problémy s hromosvodem a zabrání zbytečným úrazům, požárům apod. Provozovatelé mají revize v zákoníku práce a poskytují mu tak případnou právní ochranu. Revize je důležitá pro certifikaci ISO a revize hromosvodů vyžadují stanovené normy.

kabel

Jak často se provádějí revize hromosvodů?

Obecně známo máme tři druhy revizí hromosvodů. Prvním druhem revize je revize výchozí, která je prováděna ihned při první instalaci hromosvodu a také v případě různých rekonstrukcí. Druhou revizí je pravidelná revize hromosvodů, která se provádí v daných intervalech a to u hromosvodů již aktivních a provozovaných. Posledním druhem revize hromosvodů je revize mimořádná, která se provádí v případě, že náš hromosvod zasáhl blesk, nebo jsme hromosvod opravovali nebo jsme daný objekt či střechu zateplovali. Všechny druhy revizí provádí vždy revizní technik, který je povinen v případě, že jej požádáme předložit příslušná povolení a oprávnění. Pokud revizní technik tato povolení a oprávnění nemá, je revizní zpráva, kterou nám vydá neplatná.

Elektronické zabezpečovací a kamerové systémy Olomouc a okolí

V dnešní době, kdy je stále více lidí, kteří si neumějí opatřit finance svépomocí a legálně dochází stále častěji ke vloupání do objektů a rodinných domů, že je na čase, začít svůj majetek a hlavně své blízké chránit a to třeba tak, že si pořídíme** elektronický zabezpečovací systém a kamerový systém**. Pouze tak si můžeme být jisti, že jsme pro sebe a své nejbližší udělali vše, co se dalo. Realizaci tohoto druhu zabezpečení je důležité přenechat vždy na specializované firmě, neboť pouze tak budeme mít jistotu, že bude vše provedeno dokonale a stejně tak bude i pracovat.

Elektroinstalacee

Proč si pořídit elektronický a kamerový zabezpečovací systém

Pouze díky tomuto propracovanému systému budeme mít jistotu a bezpečí. Jisté je, že pouze kamery hlídají také v době, kdy všichni obyvatelé domu již dávno spí. Kamery vidí vždy vše a ve všech prostorách, kde je nainstalujeme. Pouze alarm nám bezpečně ochrání před narušitelem. A v případě, že je k tomuto systému také vzdálená pomoc, což znamená, že je napojen na bezpečnostní agenturu, nebo dokonce na policii, je naše bezpečnost 100%. Pokud Vám tedy záleží na bezpečnosti Vašich blízkých a také ochraně Vašeho majetku, je instalace elektronického a kamerového zabezpečovacího systému jediným správným krokem, který bychom měli udělat. Chceme-li navíc, aby bylo vše dokonale propracované, neměli bychom podcenit výběr specializované firmy, která nám jej nainstaluje.

Fotovoltaické elektrárny

Elektroinstalaceee

Mezi námi se snad nenajde nikdo, kdo by se nepokoušel jakýmkoli způsobem ušetřit. Jednou z možností, jak zefektivnit provoz našich domů je, instalace fotovoltaické elektrárny, která nám zajistí výrobu elektrické energie, kterou můžeme jednak využívat k potřebě vlastní a také ji můžeme prodávat. Fotovoltaická elektrárna není věcí, na kterou bychom potřebovali velký pozemek, tedy pokud to nechceme jako prostředek obživy. K naší domácí fotovoltaické elektrárně nám postačí střecha, na kterou nám specializovaná firma nainstaluje solární panely, které zachytí sluneční světlo a poté jej převedou na elektřinu. Fotovoltaickou elektrárnu mohou instalovat pouze odborné firmy, které mají k této činnosti potřebná oprávnění, proto si nelze tuto elektrárnu vytvořit svépomocí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15217 (rodina-finance.cz#22869)


Přidat komentář