Elektroinstalace - Louny

Rozvody elektroinstalace by měly zůstat pro laika velkou neznámou. Na běžné opravy a rekonstrukce jsou tu odborníci, kteří ví, jak mají co zařídit, aby vše správně hrálo, svítilo a topilo.

Rozvody elektroinstalace jsou v budovách zasazeny přímo do stěn, a jsou skryty před naším zrakem. A tak by to mělo i zůstat. Elektroinstalace je provedena podle přísných norem a předpisů a každý neodborný zásah nepřinese nic pozitivního, spíš naopak. Už jste někdy viděli tu spleť kabelů, vedenou v elektroinstalačních trubkách, kanálech nebo žlabech? Že ne? Buďte rádi, že se v kilometrech různých vodičů nemusíte vyznat. Důležité je, že podstatu elektroinstalačních rozvodů znají odborní pracovníci. Ti Vám dokáží přivést elektrickou energii všude tam, kde ji budete potřebovat.

Běžné opravy a údržba elektroinstalace

Jistotu, že veškeré opravy na rozvodech elektroinstalace budou provedeny správně, tedy podle příslušných norem, Vám zajistí pouze kvalifikovaní pracovníci elektroinstalační firmy. Tito odborníci jsou prověření praxí a dokáží realizovat například následující práce: běžné opravy a údržba elektroinstalace, rekonstrukce elektroinstalace domů, bytů a objektů, připojení elektrospotřebičů a následné zajištění revize. Revizi potřebujete pro zjištění stavu elektrické instalace nebo pro přihlášku k odběru elektrické energie PRE. Dále firma v rámci elektromontážních prací provádí instalace elektrického podlahového topení, ale také rozvody TV antén, domácích videotelefonů, počítačových a datových sítí, elektronických zabezpečovacích systémů nebo strukturované kabeláže. Firma své služby nabízí s dodáním elektro materiálu včetně osvětlení.

Pro koho jsou elektroinstalační služby určeny?

Elektrikáři pracují v různých objektech a prostředí, ale jako základní dělení je možné označit na: elektroinstalační služby pro domácnosti a elektroinstalační služby pro firmy.

Elektroinstalační služby pro domácnosti

Elektrikáři vědí, že elektřina je pro Vaši domácnost velmi** důležitá** a nezbytná. Jsou proto připraveni rychle zasáhnout při aktuálních problémech s elektroinstalací ve Vašem bytě či domě. Zajistí opravy, údržbu a revize elektroinstalace, opravy a výměny zásuvek, jističů, pojistek, proudových ochran, instalaci svítidel a řadu dalších prací. Součástí elektroinstalačních služeb pro domácnosti je také montáž a opravy podlahového topení. V případě špatného stavu rozvodů pak zajišťují rekonstrukce elektroinstalací domů, bytů a celých objektů.

Elektroinstalační služby pro podniky

Elektroinstalační služby pro firmy a instituce se v základu neliší od poskytovaných služeb pro domácnosti. Firmy jsou ale většinou velcí klienti a těm je třeba zajistit veškeré služby elektroinstalačních prací v mnohem větším rozsahu. Dodávky kabelů mnohdy představují celkovou délku počítanou na kilometry. Také firmám jsou nabízeny služby instalace televizních a PC rozvodů a instalace osvětlení interiérů a venkovního osvětlení. Zásadní rozdíl je ale v poskytování elektromontážních prací na vysokém napětí, to znamená práce na přívodech budov a na trafostanicích.

Elektromontážní práce na vysokém napětí

V oblasti elektromontáží na vysokém napětí jsou vyžadovány obzvlášť vysoké nároky na profesionalitu montážní firmy. Jedná se o elektromontážní práce VN - do 22 KV, kdy už končí každá legrace. Takto ** specializovaná firma zajišťuje** projekty, dodávky, montáže, zkoušení a uvádění zařízení do provozu. Vysokou odbornost a kvalitu zajišťuje kolektiv pracovníků s bohatými zkušenostmi, které jsou při montážích na zařízeních vysokého napětí nutné. Tito pracovníci provádějí montáže a opravy vysokonapěťových vypínačů 6 kV – 22 kV, odpínačů, vypínačů včetně zkoušky olejů. Typickým příkladem je montáž trafostanic, kabelových spojek nebo koncovek.

Přehled montážních prací na VN - do 22 KV

S informací, týkající se prací na vysokém napětí se nesetkáváme příliš často. Proto si pojďme některé práce na VN představit. Jedná se obvykle o montáže trafostanic a rozvoden 6 kV, 22 kV, montáže a výroba rozvaděčů NN a VN, pokládky a montáž silových kabelů na vysoké napětí, montáž hromosvodů trafostanic, rozvoden a uzemňovacích sítí, průmyslové rozvody, kompenzace účiníku VN a NN, případně napěťové zkoušky zvýšeným napětím. Závěrečným krokem firmy je zajištění revize vysokonapěťových elektrických rozvodů a zařízení.

Revize elektro rozvodů a zařízení

Nejste si jistí, zda je revize elektroinstalačních rozvodů a zařízení Ve vašem konkrétním případě dle předpisů nutná? Obraťte se na elektromontážní firmu. V mnoha případech ji nemusíte ani osobně navštěvovat, firmě stačí zatelefonovat a firma Vám ohledně elektrorevize bezplatně poradí. Pokud se ukáže, že je revize elektroinstalačních rozvodů nebo elektro zařízení je vyžadována, příslušná firma Vám revize kompletní elektrické instalace celého domu nebo stavebního objektu zajistí. Revize jsou nabízeny** pro domácnosti** i pro firmy.

Připojení elektrospotřebičů

Zakoupili jste nový elektrospotřebič, který nemá přívodní šňůru a potřebujete jej připojit? To není pro elektromontážní firmu žádný problém. Firmě stačí zavolat, domluvit termín a už se můžete na příchod odborníka těšit. Tato činnost se může týkat například připojení elektrospotřebičů nové kuchyňské linky. Zde se v současnosti používají vestavné spotřebiče. Odborné a profesionální připojení vestavných elektrospotřebičů kuchyňské linky představuje například připojení myčky, ledničky, sporáku, trouby, digestoře, mikrovlnné trouby apod.). Odborný pracovník provede připojení podle norem a pokud je to potřeba, potvrdí tuto skutečnost do záručního listu. Pokud si nejste jisti jak správně připojení realizovat, kontaktujte elektroinstalační firmu. Ta s Vámi problematiku připojení elektrospotřebičů zdarma prokonzultuje.

Proč má připojovat elektrospotřebiče firma?

Možná si říkáte – co na tom je? Vím, že černá barva vodiče je fáze, žlutozelený drát je nulák, tak co. Připojení nového elektrospotřebiče zvládnu sám. Možná, ale uvědomte si, že elektrický proud může být nebezpečný. Co uděláte až zjistíte, že Vaše nová vestavěná trouba má svorkovnici pro pět vodičů? Nechte raději připojení elektrospotřebičů na zkušených elektrikářích. Ti pracují odborně, s praxí a navíc zkušená firma má certifikace, jde především o Vaší bezpečnost.

Elektrické podlahové topení

Elektroinstalační firma má mnohaletou praxi v oblasti instalací elektrických rozvodů a zařízení. Jednou z nich je instalace elektrického podlahového topení. Firma Vám pomůže vybrat a dodá Vám vhodný typ podlahového topení a následně provede jeho montáž. Pokud se tedy v problematice podlahového topení příliš neorientujete, raději se poraďte nejprve s odborníky. Elektrické podlahové topení je moderní způsob vytápění, ale jeho montáž vyžaduje zkušenosti. Elektroinstalační firma odborně namontuje podlahové topení pro domácnosti rychle, kvalitně a levně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15214 (rodina-finance.cz#22863)


Přidat komentář