Elektroinstalace - Karlovy Vary a okolí

Elektroinstalace, elektrické rozvody a elektrické přístroje se staly neodmyslitelnou součástí našeho života. Bez jejich pomoci si dnes neumíme život ani představit. Provází nás každičký den prakticky neustále.

Elektroinstalace a současné požadavky

Na elektroinstalaci jsou kladené stále vyšší a vyšší nároky. A tak celá řada domácností, ale i komerčních budov neodpovídá normám, které říkají, jak mají elektroinstalační rozvody vypadat. Málokdo si uvědomuje nebezpečnost elektrických rozvodů a jejich přetížení. Obzvlášť pokud je v domě staré elektrické vedení ještě z hliníkových kabelů, které jsou izolovány textilní izolací. Tyto rozvody jsou opravdu nejnebezpečnější. Mohou tvořit takzvanou** elektrickou past,** kdy zásluhou přetížení dojde k přehřívání kabelů a následně ke vznícení textilní izolace. To ve velké většině vede k požáru celého domu. Ale ani později instalované elektrické rozvody nejsou zcela v pořádku. Mají sice měděné kabely a kvalitní izolace, ale ani to však nestačí. Problémem je neustálé přetěžování těchto rozvodů.Do domácnosti se pořizují stále nové a nové elektrické přístroje.** Rozvod zásuvek je však naprosto nedostatečný.** Rozšiřuje se pomocí různých roztrojek a prodlužovacích kabelů. I toto může vést k vyhoření. Zvláště pokud se začnou vypínat jednotlivé okruhy a pokud zásuvky, roztrojky a prodlužovací šňůry neodpovídají ampérovému zatížení spotřebičů. K přehřátí tak může dojít kdykoliv. Stav elektroinstalačních rozvodů zjistíte nejlépe při pravidelné kontrole. Tu může provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Nová kvalitní elektroinstalace

Normy dnes určují nejen provedení elektroinstalace, ale i přesné vedení kabelů, které musí být provedeno vždy z mědi. Žádný jiný materiál není povolený. Co se týká typu elektroinstalace, tak vybírat lze z klasických rozvodů nebo z inteligentní elektroinstalace.

Klasická elektroinstalace

Jde vlastně o elektroinstalaci tak, jak ji znáte. To znamená, že veškeré rozvody kabelů jsou vedeny ve vysekaných drážkách a v ohebných plastových trubkách. Spínače, zásuvky a jednotlivé rozvody jsou spojeny v instalačních krabicích. Tato elektroinstalace může být vedena i povrchově v rozvodných lištách. Vedení v lištách se používá v rekreačních chatách nebo srubech. Nový typ této elektroinstalace má dostatečný počet zásuvek, které mají bezpečnostní jištění. Počet zásuvek se doporučuje alespoň mírně** navýšit** vzhledem k možnému nárůstu** elektrických spotřebičů** v budoucnu. Nevýhodou této elektroinstalace je nízká úspora elektrické energie. Uspořit náklady zde lze vlastně pouze použitím úsporných zářivek, žárovek, stmívačů a spínacích hodin.

Inteligentní elektroinstalace

Rozdíl mezi oběma elektroinstalacemi je již v položení a vedení kabelů.** Inteligentní elektroinstalace** rozvádí elektrickou energii pomocí** sběrnicového systému.** V tomto případě** nahradí silové vedení ve velké části pouze jeden sběrnicový kabel.** Celá inteligentní elektroinstalace je založena na spolupráci jednotlivých zařízení. Ovládá se pomocí ovládacího panelu buď přímo, nebo i na dálku. Zásluhou vynikající promyšlenosti se uspoří velká část ročních nákladů. Pro představu, inteligentní elektroinstalace funguje tak, že například, když otevřete okna, abyste vyvětrali, tak se automaticky vypne topení a po zavření oken se zase zapne. Prostě inteligentní elektroinstalace je nastavena tak, že to vypadá jako by přemýšlela.

Bezpečnost elektroinstalací

Je třeba si uvědomit, že** elektroinstalace jsou vysoce nebezpečné zařízení.** Právě proto existují různé ochrany, jejichž pomocí jste chráněni před úrazem elektrickým proudem. Základní ochranu tvoří jističe v pojistkové skříni. Všechny jističe musejí být označeny. Pokud dojde k přetížení, jistič se automaticky vypne. Další ochranu tvoří proudové chrániče. Ty v případě, že dojde k úniku elektrického proudu, nebo se v zásuvce ocitne cizí předmět, v řádu milisekund odpojí přívod elektrické energie. Tím vám mohou zachránit život. Tyto proudové chrániče by měly být všude, kde je vlhko, voda a nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Další ochranou, tentokrát před přetížením sítě zásluhou blesku jsou takzvané** bleskojistky** nebo také chrániče přepětí. Pokud při bouřce dojde k přepětí, bleskojistky ochrání vodiče, zapálí se a odvedou přepětí do země. Bezpečnost zajistí také používání bezpečnostních zásuvek a spínačů, všude, kde je to zapotřebí.

Bezpečnost zásluhou hromosvodu

Přestože zákon neukládá povinnost mít na domě hromosvod nebo také bleskosvod je na místě si ho pořídit. Ochráníte tak nejen dům, ale i sebe a veškeré připojené elektrospotřebiče od zásahu elektrickým výbojem. U běžných hromosvodů se celé zařízení skládá ze tří částí, z jímací části, která zachycuje výboj, z vodiče a z uzemnění. Celé toto zařízení by mělo být z nekorodujícího materiálu. Většinou se vyrábí z pozinkované oceli, kterou je však zapotřebí pravidelně natírat. Další možností je výroba z mědi.** Měděné hromosvody** jsou sice drahé, ale za to nepotřebují žádnou údržbu. Velmi často se instalují na historické budovy. Každý hromosvod by měl projít revizní kontrolou, která by měla být zdokladována revizní zprávou. Při zásahu výbojem blesku nebo při jakékoli manipulaci se zařízením hromosvodu a také** každých pět let** je nutné revizní kontrolu opakovat. Je dobré si uschovat revizní zprávy pro pojišťovnu.

Poruchy elektroinstalací

Elektroinstalace i elektrické spotřebiče byste** neměli v žádném případě opravovat sami.** Samozřejmě teď není myšlena výměna žárovky nebo sepnutí vypnutého jističe. To jsou jednoduché záležitosti. Ovšem i ty se mohou stát nebezpečnými. Například pokud se na žárovce rozbije sklo, tak byste měli objímku vyšroubovat při vypnutém jističi. Nedaří-li se vám to, zavolejte raději elektrikáře. Stejně se zachovejte, pokud vám bude jistič stále vypínat okruh. Znamená to, že někde v okruhu je chyba nebo porucha. Tu bezpečně najde vyškolený elektrikář s měřicím přístrojem. Složitější opravy vždy nechte na elektrikáři. A to i tehdy, když budete mít pocit, že opravu zvládnete sami. Taková to samostatnost se nemusí pokaždé vyplatit.

Drobné elektrikářské práce

Ne vždy je nutná celá rekonstrukce elektrických rozvodů. Často je zapotřebí** pouze elektrické rozvody rozšířit.** Pokud budete potřebovat rozvést elektřinu po zahradě, přivést ji k bazénu nebo k jezírku, nepouštějte se do takových rozvodů sami. To co vypadá na papíře lehce, se může později stát velmi nebezpečné až život ohrožující. Instalace elektrických rozvodů venku podléhá určitým pravidlům, která vyškolený elektrikář bezpečně ovládá. Odborník prostě na rozdíl od laika ví, do jaké hloubky musí uložit kabel, jak silný, kolika proudový a jak celý rozvod zabezpečit. Také nový rozvod v koupelnách má** speciální pravidla i zde vždy volejte elektrikáře.**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15218 (rodina-finance.cz#22870)


Přidat komentář