Elektroinstalace - Jablonec nad Nisou

Správně provedená elektroinstalace je pro každou domácnost k nezaplacení. Jen díky ní máme doma světlo, teplo i teplou vodu. Jestliže není vaše elektroinstalace ve 100% stavu, na nic nečekejte a obraťte se na odborníka.

Co je elektroinstalace?

Jedná se o jednoduchou soustavu elektrotechnických zařízení, které vede a ovládá elektrický proud v určitém místě. Taková místa jsou nazývána jako užitková, neboť elektřiny je v nich zapotřebí. Elektroinstalace je vždy instalována s ohledem na požadavky majitele, samozřejmě se zachováním absolutní bezpečnosti a v souladu s platnými normami.

Jak na elektroinstalaci v bytě?

rozvodu elektroinstalace v bytě je potřeba bytového rozvaděče, který je v naprosté většině všech případů umístěn u vstupních dveří do bytu nebo do rodinného domu. V rozvaděči se nacházejí jističe pro každý jednotlivý bytový obvod. Každý z těchto obvodů je možné dle potřeby vypnout, aniž by tím ohrozil nebo jakkoliv ovlivnil fungování druhého obvodu. V bytovém rozvaděči bývají umístěny i bytové zvonky. Bytový rozvaděč musí být umístěn vždy na viditelném místě.

Je vaše elektroinstalace bezpečná?

Každá elektroinstalace musí být bezpečná. To je její nutná podmínka. V případě, že tomu tak není, nezbývá, než se pustit do její rekonstrukce nebo kompletní výměny. Škod v souvislosti se špatnou elektroinstalací je víc než dost, a pokud jim chcete předejít, nechejte elektroinstalace zkontrolovat a případně opravit. Jistě vás tato záležitost vyjde mnohonásobně levněji než pořizování nového bydlení z důvodu vyhoření původního. Elektroinstalace patří z hlediska bezpečnostních předpisů mezi vyhrazená zařízení a elektrická vedení a zařízení smí navrhovat, montovat nebo zkoušet pouze osoba, která je znalá předpisů a vlastní osvědčení o provedení zkoušek pro práci s elektroinstalací. Než dojde k uvedení jakéhokoliv elektrické zařízení do provozu, je nutné, aby byla elektroinstalace včetně el. zařízení přezkoušena a o takové zkoušce se musí vystavit příslušný protokol, který je nazvaný revizní zpráva. V případě, že byste revizní zprávu neobdrželi, nesmíte elektroinstalaci nebo elektrické zařízení převzít, neboť by vás nepřipojili elektrárny na elektroměr. Stejně jako rekonstrukci nebo výstavbu nové elektroinstalace, i revizi provádí zkušený elektrikář k tomu způsobilý.

Realizace nové elektroinstalace

Realizace** nové elektroinstalace nebo její rekonstrukce by se měla vždy přenechat odborníkům**. Když je elektroinstalace provedena nekvalitně, může dojít k poškození elektrických spotřebičů, vzniku požáru nebo ublížení na zdraví osob. Za rekonstrukci elektroinstalace zaplatíte přibližně od 10 do 30 000 Kč, co se týká standardního bytu. U rodinných domů se tato částka navýší o třetinu. Ve straších bytech často najdete elektroinstalaci v hliníkových kabelech s gumovou nebo textilní izolací. Dnes se od těchto materiálů opouští a využívá se měděné provedení. Jako izolační materiály slouží plasty.

Revize elektroinstalací

Revizi elektroinstalací je nutné provádět v pravidelných intervalech. Tyto intervaly se různí dle místa, kde je elektroinstalace zavedena. Revize je zárukou vaší bezpečnosti. Elektřina nejde vidět a může vás snadno ohrozit na zdraví a životě. Po revizi si budete vždy jisti, v jakém stavu jsou vaše elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody.** Revize snižuje riziko vzniku požáru. Díky pravidelné kontrole elektroinstalací** se mohou odhalit možné příčiny poškození elektrických zařízení dříve, než k nim dojde. Tímto snadno ušetříte peníze za opravy a pořizování nových elektroinstalací. Pojišťovna vám nevyplatí peníze v případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem v případě, že nebudete mít vypracovanou revizi elektroinstalací.

Kdo provádí revizi elektroinstalací

Revizi elektroinstalací provádí revizní technik s platným oprávněním a příslušnou kvalifikací. Během revize technika seznámíte s umístěním zařízení, s původní dokumentací a staršími revizními zprávami. Po dokončení kontroly je vystavena revizní zpráva.

Hromosvody

Hromosvody Jablonev Nad NisouNedílnou součástí každého domu by měl být bezpochyby hromosvod, jehož instalace je podmíněna profesionalitou. Právě proto musíme vždy na instalaci hromosvodu zavolat odbornou firmu, která vlastní potřebná povolení.** Hromosvod**, nebo chcete-li bleskosvod, je speciálnízařízení, které je složeno ze tří částí: jímací zařízení, svody a uzemnění. Jsou to právě tyto tři části, které dokážou zachytit bleskový výboj, svézt ho k zemi a poté uzemnit do země. A kde by hromosvody neměly nikdy chybět? V první řadě by měly být instalovány na všech rodinných domech a dále pak na školkách, školách, nemocnicích bytových domech atd. V neposlední řadě je nutné, aby byly hromosvody na elektrárnách, plynárnách, vodárnách či nádražích.

Jaké materiály jsou vhodné na výrobu hromosvodu?

Jakmile máte postaven dům, přemýšlíte nad tím, z jakého materiálu si necháte zhotovit hromosvod. K vytvoření jímacího vedení, svodů a uzemnění se nejčastěji používají materiály jako zinková ocel, slitiny hliníku, nerezavějící ocel či měď. Samotný výběr materiálu je pouze na Vás. Rozhodnete-li se kupříkladu pro měď, musíte počítat s vyšší pořizovací cenou.

Domácí telefony

Jestliže si necháváte provádět novou elektroinstalaci či modernizujete tu stávající, měli byste počítat také s realizací domácího telefonu. Jsou to právě domácí telefony, které nám šetří čas a především naše nohy. S jejich pomocí se můžeme dozvědět zcela bezpečně, kdo je na druhé straně domovních dveří či u branky, aniž bychom museli opustit bezpečí svého domu či bytu. Většina těchto domácích telefonů je nabízena rovněž s obrazovkou, což nám dává možnost vizuálního kontaktu. Chcete-li patřit k lidem, kteří si již domácí telefon nainstalovali, oslovte odbornou firmu, která provede jeho profesionální instalaci. Díky tomuto kroku budete mít naprostou jistotu toho, že bude Váš domácí telefon fungovat správně o co nejdéle.

Proč se obrátit na odborníka přes elektroinstalace

Domácí telefonyKvalitně provedený projekt, realizace a revize elektroinstalace vám zajistí život v bezpečném domově. Být pečlivý v těchto oblastech je velmi důležité. Nesprávně provedená elektroinstalace může způsobit mnohé problémy, v nejhorším případě až smrt. U nekvalitně provedené elektroinstalace hrozí vyšší riziko vzniku požárů. Požár může být způsoben oteplením některé části instalace, zkratem, elektrickým obloukem, nevhodně umístěným tepelným spotřebičem nebo svítidlem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15207 (rodina-finance.cz#22853)


Přidat komentář