Elektroinstalace - Havířov a okolí

Potřebujete provést v bytě nebo chalupě kompletní výměnu elektroinstalace? Říkáte si, že Vám jednoho dne staré rozvody elektřiny snad podpálí chatu? Nenechte situaci dojít do krajnosti a obraťte se včas na odborníky, kteří elektroinstalaci prohlédnou.

Možná si to ani neuvědomujete nebo nepřipouštíte, ale staré rozvody elektroinstalace ve své době nebyly dimenzovány na tak vysokou zátěž, jakou představuje bezpočet současně připojených elektrických přístrojů. Ani materiály, které se dříve k výrobě kabelů používali, nemají požadovanou kvalitu a neodpovídají dnešním normám. Rozhodně se nevyplácí tuto situaci podceňovat. To se týká i oblasti ochrany proti atmosférickým výbojům, tedy proti úderům blesku. Současná moderní technická zařízení Vám dokáží přinést maximální možnou ochranu a bezpečný provoz elektrických spotřebičů. Vy pro to musíte udělat jediné – objednat si u odborné elektromontážní firmy prohlídku elektroinstalace a případně si rozvody nechat vyměnit.

Bezpečnost u elektroinstalačních rozvodů Havířov a okolí

elektro

Elektroinstalační rozvody zajišťují přísun elektrické energie k jednotlivým spotřebičům. U starých rozvodů je většinou problém v tom, že průřez vodičů je nedostačující. Problém nastává tím, že na takovýto rozvod připojujeme stále nové elektrické spotřebiče, což ale starý elektroinstalační rozvod nadměrně zatěžuje. Nejčastějším znamením, že rozvody jsou poddimenzované, je fakt, že při zapnutí více elektrospotřebičů najednou vypadne jistič nebo se přepálí** pojistka**. Jaké je řešení? Rozhodně neměňte jističe nebo pojistky za nové typy, které jsou konstruovány na vyšší zátěž. Uvědomte si, že v přetížených rozvodech by mohlo dojít k zahoření, nebo k přerušení vodičů. Pokud by došlo k přerušení ochranného vodiče (lidově nuláku), může to mít z následek až smrtelný úraz!

Elektroinstalace - Havířov a okolí

S poptávkou elektroinstalačních prací vám můžeme doporučit obrátit se na firmu pana Vladimíra Klváčka. Tato firma má vynikající reference. U pana Klváčka si můžete objednat elektromontážní práce, revize, projekty a rozpočty. Zřízení nového odběrného místa. Dále nabízí zednické a obkladačské práce, renovace bytů a domů. Přitom se můžete spolehnout na vstřícné jednání, na profesionalitu a ochotu. Provozovna firmy se nachází na adrese: K Vyrubané 193, 735 61, Chotěbuz .

Pokud si budete chtít předem dohodnout přesný termín schůzky, nebo se budete chtít jen informovat o nabídce, pak můžete využít


Telefonní kontakt:** +420 604 569 473 nebo +420 732 867 668**

Emailové spojení: lacoklvak@seznam.cz

**elektroinstalace
**


Firma pana Klváčka vás překvapí nejen ochotou a příjemným vystupováním, ale především profesionalitou s jakou ke všem zakázkám přistupuje.

 

Montáž a rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů v Havířově a okolí

O to, aby byly elektrické rozvody v bytě bezpečné, se postará** elektromontážní firma.** Ta dokáže odborně posoudit stav veškerých rozvodů elektrické energie a navrhne Vám opravu nebo kompletní rekonstrukci elektroinstalačních rozvodů. Zajišťuje také instalaci nebo výměnu elektrických zásuvek, vypínačů a přepínačů, výměnu jističů či pojistek nebo rozvaděčů. Možnosti ve výběru elektrických komponentů je celá řada. Na trhu existuje mnoho typů - různé odstíny barev, modulové či samostatné spínače a zásuvky apod. Součástí služeb elektromontážní firmy je také připojení domácností k odběru elektřiny či připojení nejrůznějších elektrických spotřebičů, jako elektrické sporáky nebo elektrické topení.

elektroinstal

**Vladimír Klváček
**

tel.: +420*** ** ***604 569 473 nebo +420 732 867 668

e-mail: lacoklvak@seznam.cz

Montáž silnoproudých elektroinstalačních rozvodů v Havířově

Odborná elektromontážní firma provádí v podstatě veškeré silnoproudé elektrické instalace, to znamená o napětí do 1000 V. Dokáže tedy vybudovat a zprovoznit novou elektrickou sít, jak v bytě, domě, velké vile, rodinném domě, tak i na chatě nebo na chalupě. Práce na elektroinstalačních rozvodech představují také přestavby, rekonstrukce a inovace rozvodů v objektech jako panelové byty, bytové jádra, půdní vestavby, starší domy a byty, zkrátka všude, kde se realizují přípojky, výměny nebo elektro servisní práce. Na každou novou instalaci nebo rekonstrukci Vám elektromontážní firma zajistí nezbytnou revizní zprávu.

Montáž bytových osvětlení Havířov

V rámci renovace rozvodů Vám elektromontážní firma může nabídnout také instalaci osvětlení, kdy si můžete vybrat osvětlení ze široké škály možností a způsobů, které vyhovují daným prostorám. Osvětlovací techniku můžete vybírat od mnoha tuzemských či zahraničních dodavatelů podle jednotlivých typů osvětlení. Jmenovat můžeme například stropní, podhledová nebo nástěnná světla, bodová halogenová či žárovková světla, světelné rampy, zářivková tělesa, okrasná** světelná tělesa** nebo venkovní zahradní osvětlení.

elektroinstalace Havířov

**Vladimír Klváček
**

tel.: +420*** ** ***604 569 473 nebo +420 732 867 668

e-mail: lacoklvak@seznam.cz

Montáž slaboproudé elektroinstalace v Havířově

Slaboproudé instalace se dnes vyskytují téměř v každém bytě či domě. Odborná elektroinstalační firma Vám proto může nabídnout montáž slaboproudé elektroinstalace, to znamená montáž veškerých rozvodů, které souvisí s drobnou elektronikou. Do této oblasti patří zejména montáž televizních a satelitních rozvodů, instalace domácích telefonů, budování datové sítě nebo montáž společných televizních antén. Využijte nabídky odborné montáže slaboproudé elektroinstalace, kdy stačí firmě oznámit, kde budou jednotlivé přístroje umístěny. Firma zrealizujeme kompletní slaboproudé rozvody pro Váš rodinný dům či byt a provede montáž slaboproudých zásuvek. Ze slaboproudých instalací jmenujme např. montáž elektronických zabezpečovacích systémů, protipožárních systémů, systémů pro ozvučování, rozvodů pro PC sítě a internetu nebo montáž ovládání dalších zařízení jako rolety, žaluzie, markýzy, brány, vrata apod.

zásuvka

Montáže, opravy a revize hromosvodů Havířov a okolí

Hromosvody slouží k tomu, aby zachytily výboj blesku. Tento elektrický výboj musí být bezpečně sveden do země, kde se rozptýlí po okolí. Systém hromosvodů slouží k zabránění škodám na majetku, zejména zabrání zapálení domů. Druhou, ještě důležitější funkcí hromosvodů je ochrana lidských životů. Z tohoto důvodu musí být celý systém ochrany budov v bezvadném technickém stavu.

Rozdělení hromosvodů

Hromosvody se dělí na** hřebenové a mřížové** a podle svodů se dále dělí na náhodné a strojené, podle uzemnění na náhodné, základové, obvodové nebo tyčové. Další dělení hromosvodů je na pasivní nebo na novější aktivní. Aktivní hromosvody jsou zařízení s včasnou aktivní emisí elektrického výboje, jde tedy o elektronický blok. Pasivní hromosvody jsou klasické hromosvody, tak jak je známe a vidíme instalované na budovách.

hromosvod

**Vladimír Klváček
**

tel.: +420*** ** ***604 569 473 nebo +420 732 867 668

e-mail: lacoklvak@seznam.cz

Jaký typ hromosvodu zvolit?

Správný typ hromosvodu nelze bez shlédnutí daného objektu určit. Obecně lze ale říci, že například u malého domu se sedlovou střechou stačí k jeho ochraně hřebenové vedení, ze kterého vycházejí k zemi nejčastěji dva svody. Naopak ochrana větších budov, jako například panelových domů, je mnohem složitější. Velké objekty jsou zabezpečeny takzvanou mřížovou soustavou vodičů. Správný typ hromosvodu navrhuje a instaluje odborná firma.

Prohlídky a revize hromosvodů

V jakém stavu se nachází hromosvod, to dokáže posoudit pouze odborná elektromontážní firma. Ta kontroluje, zda jsou veškeré součásti hromosvodu, tedy jímací vedení, svody a uzemnění** v pořádku.** Po** kontrole hromosvodu** Vám elektromontážní firma Vám také zajistí revizní zprávu o stavu hromosvodu**. Revizi** provádí** kvalifikovaní odborníci** vždy po třech, respektive pěti letech. Samotná revize všech svodů i uzemnění je nutná především kvůli ověření funkčnosti celého zařízení.

elektroinstalace Havířov a okolí

Montáž hromosvodů

Instalace hromosvodu je vždy otázkou pro odbornou firmu. Hromosvod musí odpovídat různým normám a předpisům, které je nutno při montáži hromosvodu dodržet. Po montáži hromosvodu firma změří zemní odpor a na nový hromosvod vystaví revizní zprávu. Revizní zprávu si pečlivě uschovejte pro případ kontroly nebo pro Vaši pojišťovnu. Při likvidaci případných škod totiž pojišťovna přihlíží mimo jiné i k tomu, zda má Váš hromosvod platnou revizi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15209 (rodina-finance.cz#22858)


Diskuze a zkušenosti

Zákazník | 03.02.2014 22:15
Klváček Je to podvodník.

Věřitel | 25.08.2014 18:53
Pravda Je to podvodník a lhář. Nevlastní žádné odborné oprávnění, nemá znalosti, má hodně exekucí, půjčuje si peníze, a nevrací je. Jeho jedinou odborností je, jak se stát neviditelným - bydliště na úřadě, nedosažitelný telefonicky. Nedovolil bych si nikoho křivě obvinit, pravdu je ale dobré znát.

Věřitel | 22.11.2014 14:55
Varování Vladimír Klváček je sociopat, něco jako psychopat. Podvodník, šmejd, lhář, nezodpovědné individuum. Své dvě děti ignoruje, neplatí výživné, vůbec se nestará. V profesionální sféře podnikání nemá co dělat. Nemá na nic odborné oprávnění, nemá žádnou praxi, nic neumí. NEPLATÍ DLUHY, PODVODNĚ LÁKÁ PENÍZE POD SMYŠLENÝMI ZÁMINKAMI. Skrývá se před věřiteli.


Přidat komentář