Elektroinstalace - Chrudim a okolí

Pokud se rozhodnete stavět nebo rekonstruovat byt či dům, neměli byste zapomínat na elektrickou instalaci. Způsob, jakým bude tato instalace vytvořena se promítne jak do úspor energie, tak i do komfortního ovládání. Konzultujte své požadavky s odborníky.

S nárůstem **technologických** možností narůstají také služby v oblasti **elektrické instalace**. Na výběr je již z nepřeberných druhů a se současnými trendy jde ruku v ruce také tzv. systémové neboli inteligentní instalace, která již usnadňuje život mnoha lidem, kteří se rozhodli si tuto službu pořídit i do svých domovů.  Stavíte nebo si rekonstruujete své obydlí a nevíte, jak v případě** elektroinstalace** postupovat? Poradíme vám, jak se s tímto důležitým tématem vypořádat. ## Co to je elektroinstalace? Pro upřesnění pojmu se pojďme podívat na problematiku blíže. **Elektroinstalace** je soustava zařízení, která slouží k vedení a ovládání elektrického proudu. Slouží především k přenosu** elektrické energie**, dat či slaboproudých signálů. Je tvořena soustavou vzájemně propojených vodičů, ovládacích zařízení, kam můžeme zařadit například spínače, relé nebo stykače a dále jistících prvků jako jsou jističe, pojistky nebo proudové chrániče. V případě** moderní elektroinstalace**, kde je tomu například v bytech či nových rodinných domech jsou kabely vedeny společnými trasami, kde propojují všechny elektrické přístroje. V klasických budovách nalezneme elektroinstalaci v omítce, případně v **elektroinstalačních lištách**. V bytových instalacích se můžeme setkat s instalací umístěnou v silikonové zásuvce společně s telefonní, televizní, satelitní a datovou zásuvkou. [** **](http://www.zasuvka.kvalitne.cz/)## Jak elektrickou instalaci plánovat Závisí **opravdu** jen čistě na vás, jakou službu se rozhodnete využít. Důležité bude přihlížet i k rozsahu práce, která bude zapotřebí na vašem obydlí vykonat. Může se jednat jak o malé, drobné instalace, tak i **rozsáhlejší projekty**, které vyžadují také více času a speciálních požadavků. **Stavební zákon** dnes vyžaduje i při svépomocném způsobu výstavby odborné vedení oprávněnou osobou, kterou může být například inženýr, technik nebo architekt. U realizace menších** stavebních úkonů** postačí odborný dozor, který zajišťuje kvalifikovaná osoba v souladu s bezpečnostními předpisy. Tyto normy dnes upravují také zákony, které dohlížejí na to, aby s elektrickým zařízením nemanipulovala osoba, která nemá při výkonu činnosti patřičnou odbornost, a mohla by tak ohrožovat zdraví své i dalších osob. Týká se to také starších objektů, které mají** elektroinstalaci** zastaralou (ještě před rokem 1992 byli používány pro vnitřní rozvody hliníkové vodiče) a tudíž je zde možná hrozba při laickém zásahu. Toto vše samozřejmě znají kvalifikovaní pracovníci s potřebnými technickými znalostmi pro danou problematiku. Ti vám pomohou jak při konzultaci, tak realizaci samotné **elektroinstalace**. ## Projekt elektroinstalace je základ **Projekt** by měl obsahovat především požadavky na stupeň komfortu při ovládání jak osvětlení, tak regulaci vytápění, ventilace nebo elektrického ovládání žaluzií. Mohou se objevit i další požadavky na** vybavení objektu tepelnými čerpadly, větrnými elektrárnami či fotovoltaikou**. S tímto faktem souvisí i dohoda o nákupu, ale také prodeji elektrické energie s provozovatelem elektrorozvodné sítě. ## Praktické informace k elektroinstalaci Pokud jste se rozhodli pro **výstavbu či rekonstrukci bytu či dom**u, můžete využít následující služby: - **hromosvody, uzemnění** - nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku spočívá zjednodušeně ve vytvoření vodivé překážky,  která znemožní průnik bleskového výboje k ochráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnící soustavy. - **rozvaděče** - rozvodná zařízení, který slouží pro rozvod elektrické energie. - **zajištění revize a přihlášek k odběru** - kvalitní firma zabývající se elektroinstalací vám zajistí revize a přihlášení k odběru elektrické energie u příslušného poskytovatele. - **instalace domácích telefonů** - montáže pevných linek či videotelefonů do vašeho obydlí není v dnešní době výjimkou. - **inženýrské sítě** - přívod elektřiny, vodovodu, kanalizace nebo plynu na váš pozemek. ## Průběh instalace ve zkratce Jak jsme již zmínili výše, základem pro domovní elektroinstalaci je **projektová dokumentace**, neboli projekt, bez kterého se zkrátka neobejdete. Tento projekt realizuje nejčastěji technik, který má patřičné elektrotechnické vzdělání a zkoušky potvrzující jeho způsobilost k výkonu činnosti. Tento člověk je zodpovědný za realizaci vašich přání a potřeb, bude se ptát například na to, kde si přejete umístit zásuvky a jednotlivé elektrospotřebiče, světla a jiné komponenty (vše je zároveň zakresleno tak, aby to bylo přehledné jak pro vás, tak pro firmu realizující projekt). Dalším krokem je** realizace projektu**, kterou má na starosti patřičná firma či elektrikář s příslušným oprávněním. Před uvedením do provozu musí příslušný pracovník (**zkušený revizní technik**) provézt revizi a zkoušku. Po kontrole a měření vydává technik revizní zprávu o stavu elektroinstalace, kde je uvedeno, zdali je tato instalace způsobilá a bezpečná k dalšímu provozu. ## Novinka - systém inteligentní elektroinstalace Mezi žhavé novinky na trhu patří zcela oprávněně** systém inteligentní elektroinstalace**. Lidé si toto zařízení s oblibou instalují do svých domů už jen z praktických důvodů, které vám šetří především čas i peníze. A co můžete očekávat? Systém dokáže řídit provoz Vašeho domu od **klimatizace, regulace vytápění, ovládání rolet, osvětlení a dalších spotřebičů**. Důležitá je také funkce zabezpečení domu. Inteligentní elektroinstalace je napojena na vás prostřednictvím internetu, mobilního telefonu či PDA (kapesní PC) odkud můžete pohodlně a bezstarostně sledovat, co se aktuálně děje okolo domu či přímo v něm. Informuje vás o stavu přístrojů a změnách, které mohou během vaší nepřítomnosti nastat. Kvalitní inteligentní systém by měl být navržen vždy tak, aby uspokojil, jak malé elektroinstalace, tak i rozsáhlejší celky, které vyžadují například větší automatizaci. Tuto moderní funkci můžete využít v prakticky všech typech bydlení (byty, domy, komplexy či administrativní celky nebo průmyslové zóny). ### Jaké jsou nejdůležitější funkce inteligentního systému? Mezi populární funkce tohoto typu** elektroinstalace** patří především **vzdálený přístup ovládaný prostřednictvím sms či internetu**, dále je to regulace vytápění a ovládání klimatizace (v každé místnosti se reguluje samostatně teplota podle potřeby a v závislosti na venkovní teplotě), zabezpečovací systém (sleduje pohyb a případné narušení objektu, umožňuje prevenci před vznikem požáru či úniku plynu a kouře), ovládání venkovních rolet (garážová vrata, domovní brány, markýzi...), ovládání světel (v závislosti na intenzitě osvětlení, čase a pohybu). Dále se můžete setkat s tzv. simulací přítomnosti, která automaticky reaguje na čas a osvětlení. V neposlední řadě sem patří automatické ovládání spotřebičů, které jsou zapojeny do inteligentního systému. Systémy jsou vždy vyvinuty tak, aby zajišťovaly maximální bezpečnost pro vás a vaši rodinu. Počítá se také se zajištěním zásuvek a možností vypnutí elektrických okruhů stiskem jednoho tlačítka na ovladači, což potěší zejména rodiče malých dětí. ## Závěrem S vývojem** technických zařízení** můžeme v blízké budoucnosti očekávat velice zajímavé a praktické projekty pro naši domácnost.** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15196 (rodina-finance.cz#22835)


Přidat komentář