Elektroinstalace - Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří

Už vám nestačí stávající počet elektrických zásuvek, máte doma málo světla nebo jen zakopáváte o prodlužovací šňůry? Tak to určitě využijete elektroinstalační práce odborníků a jiné služby, o kterých se dozvíte v následujících řádcích.

Elektroinstalační práce a revize

Elektrické instalace mají význam v přenosu elektrické energie (rozvody), nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Elektroinstalace je neoddělitelný soubor elektrotechnických zařízení k vedení a řízení elektrického proudu nebo elektrických impulsů v místě jejich užívání. K požadovanému účelu elektroinstalace musí vyhovovat její výbava a dimenzování. Je tvořena strukturou navzájem propojených vodičů, ovládacích prvků (spínače, stykače, relé) a jisticích prvků (pojistky, jističe, přepěťové ochrany, proudové chrániče).

Mezi nejčastěji prováděné elektroinstalační práce patří

 • výkresová dokumentace - projekt
 • změna tarifu
 • změna velikosti jističe u elektroměru a jeho výměna
 • výměna elektroměru (jednofázový, třífázový)
 • nové elektroinstalace
 • oprava elektroinstalací, oprava rozvodů vedení
 • rekonstrukce stávající elektroinstalaci
 • revize elektroinstalací v bytové výstavbě
 • výměna zásuvek, drobné opravy až po kompletní elektroinstalace bytů a domů
 • instalace elektronické regulace topení - elekro a plynové kotle (- revize provedených změn i kompletních instalací
 • revize nářadí, hromosvodů a zemnění

Elektro revize

Velmi mnoho lidí si mylně myslí, že revize elektrických zařízení není nutná, že je to další ze zbytečných výdajů, a že pokud vše funguje po celá léta, není důvod nic zjišťovat a kontrolovat.

Existuje hned několik důvodů, proč revidovat elektroinstalaci, elektrospotřebiče, elektrické nářadí a jiné elektrické zařízení. Nejvýznamnějším důvodem jsou vzniklé škodní události, pokud není revize provedena včas nebo vůbec. Šestou nejčastější příčinou požáru jsou závady na elektroinstalacích.

Revize u elektrických zařízení se realizují proto, aby se minimalizovala nebezpečí spojená s jejich provozem a zaručila se bezpečnost osob, zvířat a majetku při jejich provozu.** Elektrorevize** je důležité provádět také proto, aby měl majitel elektrické instalace odborný posudek o aktuálním stavu elektrických zařízení (pro pojišťovny).

Při revizní kontrole technik zreviduje všechny elektroinstalace, spotřebiče, rozvody a další zařízení a poskytne vám následně celkový konečný posudek v revizní zprávě. Cílem revizí je tedy obecně předejít škodám v případě požáru, který může od vadné elektroinstalace snadno vzniknout a dbát na ochranu zdraví a majetku osob.

Závěry z revize elektrického zařízení,** jsou tzv. výsledná/pravidelná revizní zpráva**.  Zpráva obsahuje údaje o objednateli revize, revizním technikovi, místo provedení revize, revidovaná zařízení a soupis provedených úkonů, proměření izolačního stavu, použitý přístroj k měření a závěr s celkovým posudkem, zda je elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti v rozsahu revize schopno bezpečného provozu nebo zjištěné závady.

Elektrické revize pro firmy

Ze zákona se musí provádět výchozí revize, a to u každého nového elektrického zařízení před jeho uvedením do provozu, připojením do elektrické sítě. Povinné pravidelné revize se realizují u administrativních budov, provozoven, výrobních a skladových prostor a mimo jiné i u ručního nářadí a spotřebičů. Revize je nutná i proto, abyste mohli případně uplatnit škodní události. Revize jsou vhodnou prevencí i k odhalení skryté závady, která by mohla vést k těžkým úrazům nebo velkým škodám na majetku.

V případě neplatné nebo neprovedené revize může být objekt na základě správního řízení uzavřen. Jestliže dojde k pracovnímu úrazu a revize není platná, hrozí firmě velký postih a až 2 miliónová pokuta od inspektorátu práce.

Elektrické revize pro domácnosti

Ze zákona je povinná pouze výchozí revize v případě nového připojení k odběru. U spotřebičů a jiných elektrických zařízení v domácnosti revize povinné nejsou, ale z bezpečnostních důvodů je určitě doporučujeme. V případě škodní události si pojišťovny revizi vyžádají jako podklad pro odškodnění.

Je dobré revizi provést jednou za pět let a kontrolu jističů, proudových chráničů, zásuvek včetně dotažení šroubků apod. jednou za rok. I zde jsou revize prevencí před úrazy a škodami na majetku.

V případě neplatné revize u bytových prostor hrozí, že pojišťovny nemusí vyplatit plnění nebo výrazně plnění zkrátí, protože pojistník musí povinně revidovat a předcházet škodám.

Revize se provádí u:

 • elektroinstalací – např. revize elektrických zařízení - objekty třídy B do 1000V (dle ČSN 33 2000 ED2)
 • hromosvodů (dle ČSN EN 62 305)
 • elektrických spotřebičů třídy I - III (dle ČSN 33 1610)
 • ručního elektrického nářadí třídy I - III (dle ČSN 33 1600)

Výměna zásuvek a vypínačů

Vypínač

Výměna vypínače za stejný typ tedy vnitřního zapojení a funkce může být snadná. Vypínačů je celá škála například obyčejný, schodišťový nebo křížový. S jejich výměnou se raději obraťte na odborníky nebo na hodinového manžela, pokud si sami netroufáte. Respektive vyměnit jej sami můžete, ale jeho funkce bez potřebných vodičů nedosáhnete.

Zásuvka
Zapojení bývá jednoduché. Častokrát stačí provést zapojení stejně, jako bylo u staré zásuvky. Nedoporučuje se zásuvku zapojovat jiným způsobem, jestliže přesně neznáte zapojení vedlejších zásuvek a spojovacích krabic.

Pokud se opravdu odvážíte sáhnout na elektrické zařízení sami, pak musíte přesně vědět jak. Pro jistotu proměřte zásuvku zkoušečkou, zda není pod napětím.

Zlaté pravidlo!
Než něco rozděláte, zkontrolujte, zda je to odpojeno!

Světelné zdroje

Světelné zdroje je souhrnné označení pro jednotlivé světelné zdroje, jako jsou klasické žárovky, kompaktní zářivky, LED zdroje, výbojky apod. Ty se dále rozlišují podle druhu použitých patic, tzv. závitů. Každé svítidlo je vyrobeno pro určitý druh závitu a měli bychom se řídit při výběru doporučením výrobce. Některé světelné zdroje mohou mít stejné patice, například jsou klasické žárovky a kompaktní zářivky, tzv. „úsporky“, kde oba druhy mají klasické závity E14, E27.

Barva světla, která je vyzařována světelným zdrojem vymezuje světlo v osvětlené místnosti a je charakterizována teplotou chromatičnosti. Každé osobě vyhovuje jiná barva světla, proto bychom při nákupu měli přihlížet také k typu a funkci v prostředí, kde bude světelný zdroj používán a také k interiéru – barva stěn, nábytku atp. Pro domácnosti jsou vhodné zejména teplé barvy, zatímco do pracovního prostředí volíme chladné barvy. Barva světla u kompaktních zářivek může být:  studená bílá (827 nm) – vydává jemně namodralé světlo, neutrální (teplá žlutá, 830-840 nm) a teplá bílá (860-865nm), která nejvíce připomíná přirozené denní světlo.

Princip žárovky

Žárovka je jednoduché zařízení k transformaci elektrické energie na světlo. Funguje na principu zahřívání tenkého, zpravidla wolframového vlákna (vodič) elektrickým proudem, jenž jím protéká. Při vysoké teplotě vlákno žárovky vyřazuje především v infračervené oblasti spektra (je teplá), částečně i v oblasti viditelného spektra. U přežhavených žárovek (např. halogeny apod.) najdeme ve spektru i ultrafialové záření, ale baňka žárovky z obyčejného skla je pro ultrafialové záření v podstatě nepropustná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15322 (rodina-finance.cz#23048)


Přidat komentář