Elektroinstalace - Brno-venkov a okolí

Bezpečnost domova nezajišťuje pouze kvalitní a bezpečná elektroinstalace, ale i bezpečnostní systém. Ten chrání domácnost před zloději, před případným požárem nebo před únikem plynu.

Bezpečí v domě

Aby se vám žilo v domě dobře, musíte se cítit v bezpečí. Základem bezpečného života je kvalitní rozvod elektrické energie. Starší rozvody nejsou bohužel bezpečné. Často jsou z nekvalitního materiálu, který se láme a zásluhou nekvalitní izolace je zde možnost vyhoření. Pokud již je elektrický rozvod novějšího typu, tak zase je nedostačující, co se kapacity jednotlivých elektrických okruhů týče. Většinou velmi chybí zásuvky, které se nahrazují roztrojkami a prodlužovacími šňůrami. To v sobě opět nese nebezpečí vyhoření nebo úrazu elektrickým proudem. Máte-li elektroinstalaci v právě popsaném stavu, neváhejte a oslovte elektrikářskou firmu a požádejte o konzultaci. Některé elektrické rozvody stačí rozšířit o bezpečnostní prvky a zásuvkové okruhy. Jiné je třeba instalovat kompletně nové.

Nové elektrické rozvody

Pokud vám elektrikář doporučí kompletní výměnu elektrických rozvodů, neváhejte. Jde zřejmě již o stav, kdy je celý elektrický rozvod nebezpečný. Měli byste si co nejdříve nechat udělat architektonický plán a podle něho projekt a projektovou dokumentaci pro nové elektrické rozvody. Hned na to je nutné vyřídit povolení pro provedení stavebních úprav. Při rekonstrukcích elektrických rozvodů se vždy začíná bouráním a tedy odstraněním starých vysloužilých rozvodů. Pak se vysekají nové drážky a připraví se rozvod pomocí ohebných plastových trubek. Těmi se později budou protahovat slaboproudé kabely. Celá realizace elektrických rozvodů probíhá postupně. Nejprve se do stěn instalují vodiče, poté se osazují a propojují instalační krabice a až nakonec, kdy jsou stěny pokryté omítkami a vymalované, se instalují jednotlivé zásuvky, vypínače a také svítidla. Veškeré tyto práce by měl provádět pouze** odborník**, který má odbornou kvalifikaci. V žádném případě do instalace nesmí zasahovat žádný** laik**. Jediná věc, kterou může laik ovlivnit je rozmístění zásuvek a ovladačů světel. Také design spínačů a zásuvek je v rukou majitele. Celou instalaci elektrických rozvodů zakončí** revizní technik,** který musí provést kontrolu funkčnosti a bezpečnosti elektrických rozvodů. Celá kontrola je pak podrobně popsána v revizní zprávě. Tu musíte předložit zástupci distributora elektrické energie v okamžiku, kdy vás bude připojovat k síti. Pokud byste revizní zprávu neměli, nemůžete být připojeni k elektrické síti.

Slaboproudé instalace

Jednotlivé slaboproudé instalace je vhodné koordinovat. Ze slaboproudých instalací se nejčastěji setkáme s elektronickými zabezpečovacími systémy, systémy protipožárními, anténními systémy, systémy ozvučovacími, rozvody počítačových sítí a internetu.

Inteligentní domy

Tyto domy mají veškeré technické a bezpečnostní funkce řešené systémově. Veškeré slaboproudé instalace jsou zde komponované do co nejjednodušších a navzájem spolupůsobících celků a všechny funkce elektronických zařízení domu pak řídí počítač. Většinou máme kontrolu nad nimi pomocí internetu i na dálku. Dnes je možné používat k ovládání i telefon. Zásluhou domácí sítě není zapotřebí tahat po bytě spleť kabelů. Počítačová síť umožňuje přenos dat, telefonu a televizního signálu v jednom. V každé místnosti je nainstalováno několik zásuvek, do nichž můžete dle potřeby zapojit kterékoli zařízení. Elektronická zařízení tak můžeme libovolně** přesouvat** z jedné místnosti do jiné.

Elektronické zabezpečení

Elektronické zabezpečení se většinou instaluje na míru klienta. Velmi často své slovo přidá i pojišťovna. Zásluhou elektronických ochranných systémů a dalších bezpečnostních opatření jako je například hromosvod získáte u pojišťovny nižší platby pojistného.

Elektronické zabezpečovací systémy

Existují dva typy elektronických zabezpečovacích systémů a to drátové a bezdrátové. Do novostavby je lépe pořídit raději klasický drátový nebo alespoň hybridní systém. Vedení kabelů je bezpečnější a v jistém smyslu spolehlivější a při stavbě nového domu se rozvody teprve budují. Do stávajícího domu se využívá bezdrátových systémů, kdy není nutné zasahovat do omítek a investovat do dodatečných rozvodů. Elektronické zabezpečovací systémy lze zjednodušeně popsat jako** soustavu**, kterou tvoří řídící ústředna, ovládací panel, telefon, zvonek, siréna, signalizace otevírání dveří, senzory otevírání dveří a pohybový senzor. Tyto systémy se mohou doplnit pro větší bezpečnost hlídacím kamerovým systémem.

Hlídací kamerové systémy

Kamera má na zloděje jistý psychologický vliv. Bohužel, někteří zloději jsou tak otrlí, že ani kamera na ně nemá žádný účinek. V tomto případě je lépe, když je kamera nainstalována tak, aby nebyla vidět a přesto natočila své okolí. Hlídací kamerový systém tvoří kamera, záznamové zařízení a monitor. Existuje celá řada zařízení, které si lze vybrat jednotlivě podle parametrů, nebo můžete zvolit kompletní sestavu určenou pro ochranu rodinného domku.

Požární zabezpečení

K ochraně majetku i života patří také požární zabezpečení. Jde o formu** elektrické požární signalizace.** Hlavní funkcí tohoto zařízení je včasné zjištění vznikajícího požáru a zabránění škodám na majetku i na životech. Nejedná se pouze o poplašnou sirénu, ale o velmi kvalitně propracovaný požární systém s možnou signalizací až na pult centrální ochrany a se zpřístupněním únikových cest, včetně uvedení do provozu dalších opatření, které zabrání šíření požáru. I ve své nejzákladnější variantě požární signalizace včas upozorní na vznikající požár a tak můžete bezpečně opustit budovu a přivolat hasiče.

Signalizace úniku plynu

Tuto signalizaci lze instalovat samostatně nebo zároveň s elektronickým zabezpečovacím systémem, případně s požárním systémem. Plynová čidla spolehlivě upozorní na unikající plyn z topení, sporáku nebo např. na unikající acetylén. Čidlo detektoru v případě nebezpečí spustí venkovní alarm, jakmile zaregistruje nežádoucí únik plynu. Zároveň o úniku plynu upozorní majitele domu prostřednictvím zaslání zprávy na mobilní telefon.

Revize zabezpečení

Revize zajistí prohlídku, zkoušení a měření funkčnosti elektrické zabezpečovací signalizace. Zkouší se funkce detektorů, ústředny a dalších prvků. Výsledná zpráva s posudkem odhalí závady a připraví doporučení. Výchozí revizi elektrické zabezpečovací signalizace zakončenou revizní zprávou provádí vždy kvalifikovaný** revizní technik**. Další pravidelné revize se provádí jednou ročně a vždy musí být zapsány do knihy elektrické zabezpečovací signalizace a musí být také vystavena nová revizní zpráva.

Elektrické rozvody

Ať se již rozhodnete pro novou elektroinstalaci nebo pro rekonstrukci či rozšíření nebo třeba pro instalaci elektrické zabezpečovací signalizace, případně požární signalizace, kamery nebo prostě jakéhokoli elektrického zařízení, vždy mějte a paměti, že jakékoli práce s elektrickými rozvody smí vykonávat** pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.** Vy jako laici byste se takové práci měli vyhnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15244 (rodina-finance.cz#22902)


Přidat komentář