Elektroinstalace Břeclav

Pro spoustu lidí znamená elektroinstalace nekonečnou spleť kabelů a dalších součástek, které by měly zajišťovat domácnost po elektrické stránce. Aby elektroinstalace byla provozuschopná, je nezbytná její instalace odbornou firmou.

Nová elektroinstalace, rekonstrukce nebo oprava?

Při rekonstrukci bytu nebo domu se nevyhnete otázce,** co s elektroinstalací**. Mezi nejčastější problémy starších elektroinstalací patří** nedostatek zásuvek,** díky tomu je byt plný spleti prodlužovacích kabelů a roztrojek, kde jedna navazuje na druhou. Zásuvkové okruhy jsou často poddimenzované a nejsou už schopné zvládnout stále nové a nové zátěže a tak jističe či pojistky vypadávají a elektrické rozvody hoří. Světelná instalace sice většinou funguje, ale vypínače jsou často staré a špatně fungují, izolace vodičů nad světly se rozpadává. Toto jsou asi nejčastější a nejzávažnější poruchy, které provází starší elektroinstalace. A právě tyto poruchy donutí často majitele ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace. V zásadě pokud se rozhodnete pro rekonstrukci elektroinstalace, pořizujete vlastně kompletní novou elektroinstalaci jako byste stavěli novostavbu. Ze starších elektroinstalací se většinou již nedá nic použít a tak se prostě odstraní a vyhodí. Pak se nainstaluje nová elektroinstalace.

Projekt a revizní zpráva

Každá elektroinstalace se provádí podle projektu a projektové dokumentace. Pokud by projekt chyběl, nemohl by revizní technik udělat revizi ani vystavit revizní zprávu a elektrárny by vám zase nepřipojily elektroměr.

Architektonický návrh

Při přípravě rekonstrukce bytu nebo domu, byste si měli nechat udělat** architektonický návrh,** ve kterém budete mít navržené rozmístění zabudovaných zařízení, nábytku a spotřebičů. Je to celkem dost důležité. Právě podle takového návrhu se připraví projekt. V projektu, který je sestaven podle architektonického návrhu, jsou všechny zásuvky, spínače i ovladače na správném místě. Je počítáno i s dostatkem zásuvek. Většinou se počítá i s nějakou zásuvkou navíc. Je to z důvodu, že vývoj jde stále kupředu a tak si pořizujeme stále nové a nové spotřebiče a každý spotřebič by měl mít vlastní zásuvku.

Instalace elektroinstalace

Práce na** elektrických instalacích** a zařízeních může vykonávat jen odborně způsobilá osoba s potřebnou kvalifikací. Existuje pouze jediná oblast, do které můžete zasahovat vy sami. A to je design spínačů, zásuvek, jednotlivých ovladačů a jejich rozmístění a také rozmístění jednotlivých světel.

Výhodné elektrické ovladače

Své uplatnění najdou určitě** snímače pohybu.** Snímače reagují na neviditelné infračervené záření, které produkuje lidské tělo, a po zaregistrování tepelného záření se automaticky zapnou.** Elektronické spínače a ovladače** usnadní manipulaci se žaluziemi i roletami. Regulátor teploty udrží v místnostech požadovanou teplotu. Bezpečnostní zásuvky a spínače patří do garáží, na zahradu a do dílny.

Bezpečnost elektroinstalace

Tu zajistí nadproudové chrániče v podobě jističů umístěných v rozvodné skříni.** Proudové chrániče** zajistí ochranu před nebezpečím úniku elektrického proudu. Pokud by k němu došlo, tak proudový chránič v řádu milisekund odpojí přímo v zásuvce přívod elektrického proudu. Tak nedojde ke smrtelnému úrazu. Přes proudový chránič by měly být k síti připojené spotřebiče, jako jsou pračka, myčka a drtič odpadů. Chrániče přepětí chrání elektrické rozvody i spotřebiče, pokud do elektrické sítě uhodí blesk.

Bezpečnost před bleskem

Tu zajistí hromosvod. Jeho pořízení není dáno žádnou vyhláškou ani nařízením, přesto by ho každý měl na své střeše mít. Zajišťuje totiž bezpečnost před bleskovým výbojem. Pokud totiž na střeše nemáte hromosvod, správně bleskosvod, pak při zásahu bleskem dojde k výboji, který kompletně zničí celou elektroinstalaci i s připojenými spotřebiči. V horším případě se může stát, že vyhoří i dům. Před touto pohromou vás bleskosvod spolehlivě ochrání. Případný bleskový výboj bezpečně svede do země. Hromosvody musí mít prokázanou funkčnost, která je potvrzena v revizní zprávě. Revizní kontroly by se měly opakovat pravidelně co pět let. Pokud dojde k manipulaci se zařízením hromosvodu nebo k výboji blesku, tak je nutné provést revizi okamžitě.

Elektronické zabezpečovací systémy

Tyto systémy se montují přesně podle požadavků klienta. Ten si většinou určí, co a jak chce ochránit. V základu ochrany může být pouze signální alarm, v nejrozšířenější verzi může být hlídaný objekt připojený až na pult centrální ochrany. Celé zařízení je možné instalovat jako drátové nebo bezdrátové. Velmi často se používá kombinace obou instalací. Je to například, pokud si pořídíte navíc také kamerový systém. I když bude celé zařízení instalováno jako drátové, tak kameru je lépe instalovat jako bezdrátovou. Tyto systémy je vhodné doplnit také o požární zabezpečení a signalizaci úniku plynu.

Montáž slaboproudých instalací

K těmto instalacím patří rozvody pevné telefonní linky, internetu, televize, ale i elektronického a požárního zabezpečení, a dalších kontrolních a na ně vázaných řídících systémů. Tyto systémy by měly být naplánovány již při pořizování projektu. V projektu se zakreslují také rozvody ohebných plastových trubek. Právě tyto rozvody slouží pro rozvedení slaboproudých zařízení.

Elektrické vytápění

K vytápění elektřinou lze využít přímotopy, akumulační kamna, podlahové topení nebo infračervené topné panely. K velmi úspornému podlahovému vytápění patří inteligentní podlahové topení. Jde o vytápění pomocí speciálního topného kabelu, který má samoregulační schopnost a tak dokáže na každém milimetru topit s jinou intenzitou. Zásluhou toho je toto vytápění vysoce úsporné. Zajímavým a také úsporným vytápěním je vytápění pomocí** infračervených topných panelů a folií.** Teplo zde není odevzdáváno do interiéru, aleje přijímáno stěnami i nábytkem. Tak se dosahuje většího a příjemnějšího tepla v místnosti.

Revize

Ať budete pořizovat jakékoli elektrické zařízení, měli byste pamatovat na jeho kontrolu a také na revizní zprávu. U některých elektroinstalací je revizní zpráva nezbytná. Prokázat se jí musíte například u připojení k odběru ze sítě zástupci distributora.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15242 (rodina-finance.cz#22899)


Přidat komentář