Elektroinstalace - Blansko a okolí

Velmi důležitou součástí elektroinstalace jsou přístroje a opatření zajišťující ochranu života a majetku. Jsou to různé speciální chrániče a také hromosvod. Ten chrání lidská obydlí ze všech nejdéle.

Elektroinstalace a bezpečí

Každá elektroinstalace by měla být především bezpečná. A nejde jen o bezpečnost jednotlivých rozvodů, ale i o zabezpečení proti úrazu a nenadálým zásahům zvenčí. Staré nebezpečné rozvody by měly být odstraněny a nahrazeny novými. Bezpečnost elektroinstalace však je zapotřebí kontrolovat i v garáži, prádelně, na zahradě a u bazénu. Špatné a zastaralé rozvody by zde mohly klidně způsobit i úraz elektrickým proudem s následkem smrti. Pořízení nové elektroinstalace vám zajistí bezpečný a klidný provoz celé domácnosti. A rozhodnete-li se investovat větší částku do pořízení nové elektroinstalace, můžete klidně zvolit moderní inteligentní elektroinstalaci, která vám nejen usnadní život, ale také přinese maximální roční úspory elektrické energie. Návratnost investovaných financí je tak velmi rychlá.

Nová elektroinstalace

Vybírat můžete z levnější varianty, anebo z dražší. Jaký je mezi oběma** elektroinstalacemi** rozdíl? Kromě pořizovací ceny je rozdíl v ovládání a úspoře energií. Klasická elektroinstalace se skládá většinou ze standardních spínačů, zásuvek a dalších prvků, které spolu většinou nespolupracují. Bezpečně však zajišťují základní fungování domu, tedy ovládání světel a spotřebičů. Pokud bychom chtěli s tuto elektroinstalací ušetřit, pak můžete použít úsporné zdroje osvětlení i vytápění, spínací hodiny a různé regulátory. I přesto, že využijete všech možných dostupných pomocníků pro snížení nákladů, nedosáhnete takové úspory jako inteligentní elektroinstalace. Ta dokáže zásluhou centrální jednotky, propojení e nastavení uspořit maximálně roční výdaje.

Co umí inteligentní elektroinstalace?

V jediném společném systému elektroinstalace propojuje řízení prakticky všech funkcí v domě. K nim například patří - spínání a stmívání osvětlení, ovládání žaluzií, rolet, markýz, střešních oken i vrat, řízení vytápění, větrání, klimatizace podle jednotlivých místností i ročních období. Inteligentní elektroinstalaci lze ovládat na dálku nebo dokáže vše řídit i bez vaší přítomnosti.

Proudový chránič a bezpečnostní zásuvky

Proudový chránič plní funkci ochrany zásuvek před únikem elektrického proudu. Většinou bývá nainstalován přímo v rozvodné skříni, u jističů. Při poruše pak vypíná zásuvky v celém domě. Od roku 2008 je doplňková ochrana proudovým chráničem povinná u všech zásuvek v nových elektroinstalacích. Co se týká starších elektroinstalací, je možné pořídit zásuvky s vestavěným proudovým chráničem. Ty lze instalovat do stávajících elektroinstalací bez nutnosti bourání a pořizování nových rozvodů.

Bezpečnostní zásuvky pro venkovní prostředí

Jejich instalace se doporučuje nejen do venkovního prostředí, ale i do garáží, dílen, k bazénům, anebo v prádelnách. Prostě všude, kde je vlhké, mokré a celkově prašné prostředí.

Bezpečnostní adaptér

Používá se tam, kde není klasický proudový chránič. Adaptér s vlastní zásuvkou s proudovým chráničem lze jednoduše zastrčit do jakékoliv klasické zásuvky nebo zásuvky prodlužovacího kabelu. Používáním adaptéru tak docílíte maximální ochrany proudovým chráničem při zapojení jakéhokoliv přístroje.

Chránič přepětí nebo také bleskojistka

Jde o ochranu, která na rozdíl od proudových chráničů není povinná. Přesto vám každý odpovědný elektrikář doporučí chránič přepětí si pořídit. Chránič přepětí doplňuje ochranu pře bleskovým výbojem. Pokud ho budete mít s právně nainstalovaný, budete mít elektroinstalaci v bezpečí a také veškerou připojenou elektroniku. Bleskojistky by měly být použity také u antén a satelitů.

Ochrana hromosvodem

Také hromosvod, správně bleskosvod není povinností nainstalovat. Rozhodnutí o instalaci je tedy na vlastníkovi rodinného domu. Každý by si však měl uvědomit, co zásah bleskového výboje dokáže a jak je nebezpečný. Vždyť zásluhou jednoho zásahu bleskového výboje můžete přijít nejen o elektroinstalaci, ale i o veškerou elektroniku a také o dům.

Složení hromosvodu

U běžných hromosvodů se celé zařízení skládá ze tří částí. Jímací část zachycuje blesk a skládá se z vodiče v podobě tyče nebo mříže. Elektřinu je pak třeba odvést do bezpečné zóny, do země s pomocí svodů, které spojují jímací zařízení s uzemněním, které je zapuštěno pod povrch terénu a tvoří je zemniče ve tvaru tyče, desky nebo kovových pásků. Celé toto zařízení by mělo být** z nekorodujících materiálů.** Vzhledem k jejich vysoké ceně, se často hromosvody vyrábí z pozinkované oceli, kterou je však zapotřebí pravidelně ošetřovat nátěrem. Mnohem větší odolnost má nerezová ocel, měď nebo slitiny hliníku. Měděných hromosvodů se často využívá na historických stavbách.

Revize hromosvodu

Dělí se podle typu.** Výchozí revize** hromosvodu je nutné provést u každého nově namontovaného hromosvodu při prvním uvedení do provozu. Pravidelná revize se provádí každých pět let. Mimořádná revize, která se provádí například po úderu blesku do objektu nebo při výměně střešní krytiny. Celá revize se provádí vizuální kontrolou a pomocí speciálního přístroje, který vyzkouší funkčnost spojů a úplnost soustavy. Každá z kontrol je podrobně popsána v revizní zprávě, kterou technik vystaví. Revizní zpráva neslouží jen jako doklad o funkčnosti hromosvodu. Pokud revizní zprávu předložíte pojišťovně, u které máte pojištěný dům, tak můžete získat slevu na pravidelných platbách pojištění.

Elektroinstalace a slaboproudé rozvody

Mezi slaboproudé rozvody patří rozvod pevné telefonní linky, internetu, televize, ale i elektronického a požárního zabezpečení a dalších kontrolních a na ně vázaných systémů. Mezi tyto rozvody patří také rozvod antény, případně satelitu a také domácí stě. Celá tato elektroinstalace se vede pod omítkou v připravených ohebných plastových trubkách.Zásluhou tohoto vedení je možné nepotřebný kabel odstranit a natáhnout nový. Pokud se jedná o elektrické rozvody, tak ne vždy jsou ve zdech pod omítkou nainstalovány plastové trubky. Někdy je nutné vést tyto rozvody v povrchových lištách nebo v lištách kolem podlahy.

Revize elektroinstalací

Revize může provádět pouze revizní technik elektrických zařízení s platným osvědčením. Revize se opakuje podle druhu prostředí, ve kterém se zařízení nachází. V normálním prostředí po pěti letech, ve venkovním po čtyřech až po každoroční prohlídky zařízení v mokrém a korozně agresivním prostředí. Revizní technik provede všechna měření i prohlídky a pak veškeré údaje uvede v** revizní zprávě.** Tu je nutné mít vždy uschovanou. Požadovat ji po vás může distributor elektrických sítí, pojišťovna i hasiči.

Elektroinstalační práce

Je nutné si uvědomit, že elektroinstalační práce jsou složitou a náročnou tematikou a je zapotřebí je opravdu svěřit odborníkům. Kvalitně zhotovená elektroinstalace vám zpříjemní bydlení. Vaše domácí spotřebiče budou dobře fungovat, pokud dostanou napětí, které nebude kolísat vlivem poruch či poddimenzováním rozvodů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15243 (rodina-finance.cz#22901)


Přidat komentář