Elektroinstalace - Benešov a okolí

Elektroinstalace je jednou z nejdůležitějších částí našich domovů, přičemž je potřeba provádět také její revize. Jste nespokojeni se svou elektroinstalací a nevíte, jak tento problém vyřešit? Oslovte odborníka.

Hlavní věcí, která v našich domovech nesmí chybět, je elektroinstalace. Ta je velmi důležitá k tomu, abychom mohli svítit a používat elektrické spotřebiče, které nám usnadňují život. A k tomu, aby byla elektroinstalace provedena dokonale je zapotřebí vyhledat na její provedení odborníka.

Elektroinstalace - Benešov a okolí

Montáž bytových a průmyslových elektroinstalací do 1000V

Všichni z nás si představují pod pojmem elektroinstalace různé kabely, součástky a také sekání děr, do kterých se spleť kabelů ukládá. K montáži elektroinstalace se přikláníme ve chvíli, kdy se chystáme přestěhovat do nově koupeného bytu a zjistíme, že nám nevyhovuje počet zásuvek či máme jinou představu o tom, kolik spotřebičů můžeme zapnout najednou, aniž by nám vypadly jističe. K tomu, aby bylo možno elektroinstalaci montovat je zapotřebí vytvořit odborný projekt, který může zhotovit pouze projektant.

Jak se vytváří projekt elektroinstalace?

K tomu, aby byl projekt dokonalý, musí jej vytvářet odborník, který má v této činnosti dostatek zkušeností a znalostí. Základem však je, mít k této činnosti oprávnění, neboť na projektu stojí celá elektroinstalace a v důsledku také celý náš rodinný život. Po celou dobu, kdy projektant náš projekt tvoří, s ním musíme spolupracovat, neboť je důležité, aby projektant znal rozmístění zásuvek, výkon spotřebičů a také jejich druh. Pouze s těmito informacemi může naplánovat elektroinstalaci tak, aby nám sloužila dokonale po dlouhou dobu. Chybí-li ke zhotovení elektroinstalaci projekt, nemůže být hotová elektroinstalace revizním technikem schválena a ten nevytaví revizní zprávu. A nemáte-li revizní zprávu, nepřipojí Vás elektrárnyelektroměru.

Věděli jste, že…?

Existuje tzv. inteligentní elektroinstalace, která dokáže řídit celou Vaši domácnost a také šetřit její náklady? Postačí, když si najmete odbornou firmu, která se instalací tohoto druhu elektroinstalace zabývá a poté si již doma můžete sednout a vše ovládat pouze jedním ovladačem. Výhodou inteligentní elektroinstalace je, že k její instalaci není potřeba žádný projekt ani povolení, neboť se stane součástí Vaší stávající elektroinstalace. Inteligentní elektroinstalace není tvořena spletí kabelů, ale pouze několika kabely, které lze velmi jednoduše uschovat. A co víc, lze pomocí inteligentní elektroinstalace nejen ovládat vnitřek domu, ale také jeho venkovní část a okolí domu, jako je zahrada, vrata na příjezdové cestě apod. A právě toto dělá z inteligentní elektroinstalace Vaše nejlepšího přítele. Je to přítel, kterého můžete ovládat například z druhé strany zeměkoule, a on Vás bude poslouchat na slovo. Zvedne žaluzie, vypne topení, zapne světlo, zaleje Vaši zahradu a to vše pouze stisknutím tlačítka či posláním SMS z Vašeho mobilního telefonu.

Revize bytových a průmyslových elektroinstalací do 1000V

Každá elektroinstalace musí procházet revizemi, které nařizují dané normy, jejichž cílem je zajistit ochranu lidí před zásahem elektrickým proudem, požárem apod. Revize elektroinstalací poskytují provozovatelům právní ochranu a na druhou stranu tyto revize kontroluje inspektorát práce, přičemž může v případě vynechání revize nebo jakéhokoli porušení uložit pokutu v řádech několika miliónů korun. Pojišťovny nevyplácí lidem, kteří nemají provedeny pravidelné revize pojistná plnění.

Druhy revizí

Existují tři druhy revizí elektroinstalací a těmi jsou revize výchozí, pravidelná a mimořádná. Výchozí revize se musí provádět vždy při prvním uvedení daného zařízení do provozu a také v případě, kdy je prováděna celková rekonstrukce. Mluvíme-li o revizi pravidelné, je potřeba si říci, že se provádí u zařízení, která již v provozu jsou. Pravidelnost revizí udávají normy a je potřeba je striktně dodržovat. Posledním druhem revizí jsou revize mimořádné a ty jsou prováděny vždy po úpravě či opravě elektroinstalace.

Proč je důležitá montáž hromosvodů?

Hromosvod je základem každého domu. Je to zařízení, které slouží k tomu, aby vytvářel umělou vodivou dráhu k přijetí bleskového výboje a jeho následného svedení. Hlavními částmi hromosvodu jsou jímací vedení, svody a uzemnění. Hlavní věcí při montáži hromosvodů je, aby ji prováděla odborná firma, která má k této práci patřičná povolení, neboť pouze tak provede revizní technik jeho revizi.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů jsou velmi důležité a to jak pro ochranu našich životů, tak proto, abychom ochránili svůj majetek. Pravidelnost revizí hromosvodů udávají ČSN 341390 a ČSN EN 62305. Dále je potřeba vědět, že jsou revize důležité proto, že je nařizuje zákoník práce apod. Co se týče druhů revizí hromosvodů, tak ty jsou stejné jako revize elektroinstalací. Pokud chceme mít jistotu, že nezapomeneme na pravidelnou revizi hromosvodu, můžeme se domluvit s revizním technikem, který u nás právě revizi provedl, aby k nám přicházel pravidelně, čímž budeme mít jistotu, že na ni nezapomeneme.

Zemní práce a výstavba

Každý kdo kdy stavěl, či prováděl přestavbu domu, ví, že je při této činnosti potřeba provádění zemních prací. Při realizaci tohoto druhů práce se používají jak stavební stroje, tak rovněž lidská síla, která se využívá při práci, u které je vyžadována preciznost a přesnost. Zemní práce se využívají například při přípravě základové desky, instalacích inženýrských sítí, terénních úpravách zahrad a okolí domů apod.

Údržba a správa veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení je potřeba všude. Můžeme se s ním setkat jak na vesnicích či cestách, tak i ve městech a na místech, kde je vyžadována bezpečnost či ochrana lidí a majetku. Pravdou je, že mnohde dokáže veřejné osvětlení také zachránit lidský život či majetek. Obecně řečeno, je veřejné osvětlení prospěšnou službou a je nařízeno zákonem o pozemních komunikacích, který udává, že vlastníkem je obec nebo správce komunikace. V místech, která nejsou pozemními komunikacemi, jako jsou školy, nemocnice apod. musí veřejná osvětlení zřídit vlastník nebo provozovatel daného objektu či pozemku. Mluvíme-li o správě veřejného osvětlení, může si vlastník pozemku, na kterém je veřejné osvětlení umístěno určit a najmout firmu, která provádí jeho správu. Správou se rozumí veškeré opravy a údržba veřejného osvětlení, přičemž firma, která tuto správu vykonává, musí mít patřičná osvědčení a povolení k výkonu této práce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15276 (rodina-finance.cz#22944)


Přidat komentář