Elektroinstalace a stavební práce - Praha 3 a okolí

Jakákoli stavba potřebuje dnes své zázemí, které se týká zajištění přívodu základních služeb. Jednou z nich je zajištění přívodu elektrické energie. Co je potřeba zajistit a jaké jiné služby se vám nabízí?

Už i v rekreačních obydlích si lidé nechávají instalovat rozvody, které zajišťují přísun elektřiny, vody, topení, plynu, zavádí se kanalizace a podobně. Dnes se nejedná o tak finančně náročné práce, že si každý chce dopřát pohodlí a ne se omezovat různými činnostmi, které by musel navíc vynaložit při občasném zajištění daných služeb. V oblasti elektrické energie už jde vyloženě o běžnou praxi, protože málokdo dnes třeba svítí za pomocí svíček. Když to tedy vezmeme souhrnně, tak dané rozvody slouží k zajištění základních lidských potřeb, protože elektřinu a vodu potřebujeme k vaření, mytí, zajištění přívodu energie do spotřebičů a podobně. Pojďme se proto na dané oblasti podívat blíže.

Elektroinstalace - Praha 3

V oblasti elektroinstalace je několik oblastí, které je dobré dodržet. Přiblížíme si, k čemu je elektrická energie a jak se dělí, a také nelze opomenout i různé opravy a kontroly, kdy je zajištěno vaše bezpečí.

Elektroinstalace – položení rozvodů

V oblasti elektroinstalačních prací se jednak v prvotní fázi pokládají rozvody, které se pak napojují na dané spotřebiče. Dané rozvody se připojí k centrálnímu místu, kam se dodává energie, což může být několik fází. Co se týká elektřiny, tak její příjem je ještě kontrolován pojistkami, které máte v domě. U novějších typů staveb se jedná o systém páček, kdy když vypadne elektřina, tak lze nahodit systém jedou centrální. Občas se ale stane, že vyskočí jen jeden obvod, tak je zapotřebí obnovit jen daný kus. Jsou ale i takové aplikace, kde se využívá keramických pojistek, kdy se nejprve musí zkoušečkou zjistit, která pojistka (ze kterého obvodu) je poškozená a následně se musí vyměnit. Samotné obvody se pak určují dle položení daných rozvodů, víceméně se to orientuje dle místností.

Dané rozvody se pak napojují na různé elektrické spotřebiče, kdy se přívod proudu dělí podle spotřeby. Zde se pak jedná o slaboproud a silnoproud. Slaboproud má hodnotu napětí do 230 V a dodává se do spotřebičů jako jsou televize, telefonní rozvody a podobně. Silnoproud má pak hodnotu vyšší než 230 V a aplikuje se na silnější elektrické spotřebiče, zemnění a podobně.

Elektroinstalace – opravy, rekonstrukce a revize

Všechny tři oblasti spolu významně souvisejí. Jednak je zapotřebí provádět pravidelné kontroly, aby se zjistilo nejen, jestli daná místa správně fungují, aby se špatně neodebírala energie, ale také se musí zajistit bezpečí, pokud třeba někde něco jiskří a také hrozí vyhoření. Je rovněž možné, že ve spoustě obydlí je zaveden třeba nízký přívod energie, a proto nelze využívat více spotřebičů, jinak vypadne proud. Zde je tedy vhodné danou oblast obnovit, aby se dané služby přizpůsobily dnešním potřebám a systémům.

V oblasti oprav se pak nabízí doporučení, abyste s elektřinou nemanipulovali sami, pokud nejste odborníci. Pokud by vás zasáhl elektrický proud, tak by to mohlo mít fatální důsledky. I když to třeba vypadá, že je zásuvka povolená, tak raději zavolejte odborníka, abyste se vyhnuli úrazu.

Stavební práce - Praha 3

V oblasti stavebních prací se nabízí řada služeb, které vám zajistí kompletní postavení daného objektu, ale také se nabízí renovace stávajících staveb. Pokud si necháváte postavit nový objekt, tak stavební firmy nabízejí řadu služeb, kdy vám nejen vyhotoví daný objekt na míru, ale také vám mohou zajistit i služby, kdy byste něco museli obstarat sami. Týká se to třeba dodání materiálu, zajištění různých povolení nebo sjednání projektu a autorského dozoru na stavbě. Vy si můžete tak jen v podstatě zadat, jakou stavbu chcete, a pak všechno lze nechat na firmě a přijít až na kolaudaci. I když spoustě lidí to nedá a chtějí vědět, jak jim jejich budoucí domov roste před očima.

O stavbu je ale třeba se i náležitě starat a k tomu, aby nechátrala a následně se nezbortila slouží rekonstrukční práce, kdy se zajistí potřebné úkony k podpoře dané stavby. Musí se hlídat hlavně statika domu, aby opěrné zdi unesly daný objekt, aby se nepropadaly stropy a podlahy a odtud bychom mohli pokračovat až k menším úpravám. Nejlepší bude, když si objednáte daného odborníka, který vám řekne, co by daný dům potřeboval, aby se neohrozila jeho bytelnost a bezpečnost. Rozhodněte pak neopomínejte situace, kdy se třeba drolí stavební materiál nebo se loupe malba. I to mohou být náznaky, že něco není v pořádku a stavba upadá.

Instalatérské práce - Praha 3

V oblasti instalatérství se stejně jako u elektroinstalace položí rozvody, které vedou další zdroj. Tentokrát se jedná o vodu, která může být přívodní, tak i odpadní, což je pak systém kanalizace. Jednotlivá potrubí se napojí pomocí přípojek na centrální systémy. To se odehrává venku kolem domu. Uvnitř se pak aplikují příslušné spotřebiče, zajistí se měřiče spotřeby vody, namontují se ohřívače vodního zdroje, realizují se uzávěry vody a podobně. I zde je třeba brát v potaz renovace daných potrubí a systémů. Pokud chátrají, tak sice nehrozí přímo riziko vzhledem ke zdraví (pokud se tedy třeba silně neznečistí), ale spíše jde o to, že vám může voda někde unikat a to pak musíte rovněž zaplatit, což je zbytečné, když dané množství ani nevyužijete. V oblasti vodovodních systémů pak kromě klasických zařízení jako jsou vany, umyvadla, sprchy, toalety a podobně, můžete využít i jiných prvků, což jsou třeba bazény, závlahové systémy na zahrady, přívod vody na zalévání a podobně.

Zajištění elektřiny a jiných zdrojů je dnes běžnou součástí lidských obydlí, pracovních prostředí či jiných prostor, které vyloženě trvale neobýváte. Jedná se o komfort, který vás v konečné fázi bude stát méně peněz a úsilí, než kdybyste dané oblasti sháněli jiným způsobem. Hlavně dbejte na to, abyste měli dané systémy v pořádku, což vám nezpůsobí ztrátu na financích, ale také újmu na zdraví. Vyplatí se to.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15329 (rodina-finance.cz#23060)


Přidat komentář