Elektroinstalace a revize - Třebíč a okolí

Elektroinstalace a také revize jsou obory, při kterých velmi záleží na tom, aby je vykonával člověk způsobilý a odborně proškolený. Potřebujete doma provést rekonstrukci elektroinstalace či něco jiného co je spojeno s elektřinou? Oslovte odborníky.

Všechny domácnosti jsou útulné pouze díky tomu, že je v nich zavedena elektřina. Aby mohla vůbec elektřina fungovat, musí být v domě nainstalována elektroinstalace, kterou bychom měli svěřit pouze odborníkům. Dokonalost elektroinstalace obnáší také jejich pravidelnou revizi.

Elektroinstalace a revize - Třebíč a okolí

Elektroinstalace a v neposlední řadě také její revize si vyžaduje zásah profesionálů. Potřebujete doma novou elektroinstalaci nebo jen chcete zrevidovat tu stávající? Pokud bydlíte v místě Třebíč a okolí máte štěstí, neboť právě zde působí firma Pavel Havlíček, kterou najdete na adrese Sudice 163, 675 73 Rapotice, okr. Třebíč. Pokud Vás zajímá, co vše Vám tato firma může nabídnout, navštivte internetové stránkyhttp://www.havlicek.elektro.sweb.cz. Jestliže Vás internetová prezentace zaujala, můžete si firmu Pavel Havlíček objednat a to pomocí telefonního čísla 602 741 639 nebo prostřednictvím e-mailu havlicek.elektro@seznam.cz.

Elektroinstalace okres Třebíč

Elektroinstalace a revize Třebíč

Firma Pavel Havlíček pracuje v oblasti silnoproudých elektroinstalací do 1000V a to v průmyslových a také soukromých objektech včetně slaboproudých rozvodů. Tato firma také dokáže zajistit všechny práce od projektových činností přes realizaci až po revize. Velkým pozitivem firmy Pavel Havlíček je, že pracuje pouze se značkovým materiálem, který je zárukou kvality a spokojenosti. Samozřejmostí je rovněž záruka, kterou tato firma garantuje v délce 60 měsíců od předání zakázky. Hledáte-li firmu, na kterou se můžete ve všem na 100% spolehnout, pak je firma Pavel Havlíček firmou, kterou jste hledali.

K čemu je elektroinstalace?

Elektroinstalace slouží k rozvodům kabelů a rozvržení zásuvek, které budeme ke svému životu potřebovat. Hlavní částí na elektroinstalaci je její projekt. Málokdo z nás by v dnešní době dokázal žít v místě, kde není zavedena elektřina a právě proto je hlavní věcí při stěhování se do nového domova dokonale provedená elektroinstalace. Pokud nám starý druh elektroinstalace nevyhovuje například proto, že nemá dostatek zásuvek nebo je špatně navržen příkon, musíme, přistoupit k celkové rekonstrukci elektroinstalace.

Elektroinstalace

Plánování elektroinstalace

Při plánování elektroinstalace je nejdůležitější mít odborného projektanta, který nám vyhotoví odborný projekt, na jehož základě bude následná elektroinstalace prováděna. Po celou dobu plánování elektroinstalace je potřeba komunikovat s projektantem a říci mu podrobně kde budeme mít umístěny elektrospotřebiče a také, kde bude rozmístěn nábytek, což je důležité v případě, že je jeho součástí minibar či prosvětlené vitríny. V neposlední řadě je nutné, aby projektant věděl, jaký druh spotřebičů budeme používat a také kde chceme mít rozmístěny zásuvky. Jakmile bude toto vše projektant dopodrobna vědět, může nám elektroinstalaci vyprojektovat. Jakmile máme projekt hotov, můžeme vyhledat odbornou firmu, která nám elektroinstalaci provede.

Jak vybírat vhodnou firmu na elektroinstalaci?

Dalším velmi důležitým prvkem, který je při provádění elektroinstalace důležitý, je výběr vhodné firmy. Při výběru bychom měli dbát na reference, avšak není dobré, pokud necháme výběr pouze na nich. Ano, reference jsou důležité, avšak za každého řemeslníka hovoří jeho práce a tak, bychom se měli soustředit na to, co vše již daný řemeslník dokázal. Vhodným způsobem k hledání je internet, kde najdeme téměř vše. Od kontaktů na danou firmu, přes ukázky již zhotovených prací až po reference. Málokdo z nás si dokáže zvolit řemeslníka či firmu jen podle toho, co mu jiný člověk sdělí. Troufám si říci, že pro mnoho z nás je nejdůležitějším aspektem právě již zhotovená práce.

Zhotovení elektroinstalace

Jakmile máme vybránu firmu, můžeme ji oslovit s nabídkou. Základním kamenem provedení elektroinstalace je, jak již bylo výše napsán projekt. Podle něj je celá elektroinstalace prováděna a je to také jediná možnost, jak kontrolovat práci elektrikářů, které tuto práci provádějí. Při provádění elektroinstalace by měl na práci dohlížet nezávislý člověk, který elektřině rozumí a umí číst projektovou dokumentaci, neboť pouze tak může dohlížet, zda vše probíhá tak, jak jsme si my zadali do projektu. Jakmile jsou navedeny všechny kabely, zbývá již pouze nainstalovat potřebné zásuvky apod. a to přesně ty, které jsme si vybrali my sami. Jakýmsi srdcem celé elektroinstalace je rozvodná skříň, která je umístěna vždy nad hlavními dveřmi do bytu. Konečnou částí elektroinstalace je elektroměr, který vždy umisťován v panelových domech na chodbách a máme-li rodinný dům, je elektroměr umístěn na hranici pozemku nebo tam, kde mohou chodit lidé, opisující stav elektroměru. Pravidlem je, že musí být elektroměr v čistém a suchém prostředí.

Elektroinstalace Třebíč

Znáte inteligentní elektroinstalaci?

Hitem dnešní doby je inteligentní elektroinstalace, která dokáže ovládat celý náš dům či byt a také celé jeho okolí. Velkou výhodou tohoto druhu elektroinstalace je fakt, že k jejímu zhotovení nepotřebujeme žádný projekt a lze ji dost dobře instalovat jak do novostaveb, tak rovněž do starších typů domů. Inteligentní elektroinstalace je tvořena oproti běžnému druhu elektroinstalace pouze několika kabely, které lze velmi lehce umístit tak, aby nebyly vidět. Inteligentní elektroinstalace je věcí, která dokáže nejen ovládat celý náš dům či byt, ale velmi dobře dokáže šetřit celkové náklady za bydlení.

Co vše inteligentní elektroinstalace dokáže?

Hlavním důvodem, proč byla inteligentní elektroinstalace vymyšlena, bylo, aby dokázala pracovat za nás a ulehčila nám starost o naše domovy. Inteligentní elektroinstalace tak velmi dobře dokáže zavlažovat trávník kolem domu, ovládat garážová či jiná vrata, dále pak reguluje topení nebo zapíná či vypíná světla. Tato velmi chytrá elektroinstalace dokáže vše, co ji přikážeme a to i v případě, že doma nejsme. Inteligentní elektroinstalaci můžeme ovládat ze svého notebooku či mobilního telefonu apod.

Revize elektroinstalace

Každá elektroinstalace podléhá pravidelným revizím, které jsou dány normami a je potřeba je řádně dodržovat.  Tyto revize jsou důležité proto, že jednotlivé díly elektroinstalace jako zásuvky, vypínače atd. podléhají působení různých vlivů a postupem času je potřeba je vyměnit. Revize mohou dělat pouze revizní technici, kteří mají k tomuto úkonu potřebné znalosti a také nutná povolení. Revizní technik provede revizi, na jejímž základě nám vystaví revizní zprávu, kterou si musíme řádně uschovat, neboť je to doklad, který je směrodatný pro pojišťovny atd.

Montáž garážových vrat Třebíč

Druhy revizí

Revize elektroinstalace jsou rozděleny do tří částí. Prvním druhem revize je revize výchozí, která je prováděna při kolaudaci, respektive před ní, aby bylo jisté, že je elektřina provedena přesně tak jak má a udává zákon. Dalším druhem revize je revize periodická, kterou udává ČSN 33 1500, v níž jsou podrobně rozepsány lhůty pro revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000V. Jsou-li při tomto druhu revizí zjištěny závady je potřeba je ihned a neprodleně odstranit. Posledním druhem revizí je revize mimořádná. Tento druh revize se provádí vždy, když jsou v daném místě prováděny rekonstrukce či opravy a úpravy. Tento druh revize zjišťuje celkový stav opravené elektroinstalace a zjišťuje, zda je elektroinstalace schopna bezpečného provozu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15237 (rodina-finance.cz#22894)


Přidat komentář