Elektroinstalace a revize - Rokycany a okolí

Elektroinstalace a její revize patří do kategorie prací, které nelze v žádném případě vykonávat svépomocí. Potřebujete doma provést novou elektroinstalaci či její revizi a nevíte jak na to? V tom případě je čas oslovit odborníka.

Hlavní věcí, která u nikoho z nás nesmí chybět, je elektřina, bez níž si nedovedeme vůbec svůj život představit. K tomu, aby mohla správně fungovat, je potřeba, aby byla celá elektroinstalace správě navržena v projektu a poté, profesionálně provedena.

Jak na elektroinstalaci?

Elektroinstalace je hlavní částí našich domovů. K tomu, aby fungovala dokonale je potřeba oslovit k jejímu provedení odborníky. Prvním odborníkem, kterého potřebujeme, je projektant, který bude navrhovat celý projekt naší elektroinstalace. Při plánování je důležité myslet na to, aby projektant věděl vše o nás a našem způsobu života.

Vypracování projektu elektroinstalace

Projekt elektroinstalace je její nejdůležitější částí, bez níž k provedení elektroinstalace vůbec nedojde. K tomu, aby ji mohl projektant dokonale naplánovat, potřebuje vědět několik věcí. První z nich je rozdělení zásuvek, bez kterých to prostě nejde. Zásuvka je něco, co nám může dokonale zničit celý design stěny a proto bychom si jejich rozmístění měli dokonale promyslet. V dnešní době existují dokonce tzv. panelové zásuvky, které jsou součástí lištových podlahových systémů, což je ideálním řešením, které dojem ze stěny nekazí. Dále je pak důležité vědět, jaký příkon mají naše spotřebiče, které doma používáme. Příkon spotřebiče je uveden vždy na štítku, který je uveden na zadní straně spotřebiče. Příkon daného spotřebiče je závislý na kvalitě, provedení a jeho funkčnosti. V návrhu je vždy uveden maximální příkon spotřeby zásuvky, který plánujeme odebírat. A v poslední řadě potřebuje projektant znát druh spotřebiče, který bude připojen k zásuvce. Toto je důležité k tomu, aby mohl projektant vypočítat vše potřebné k odběru elektřiny, neboť špatný výpočet by mohl vést k tomu, že pokud zapojíme několik spotřebičů najednou, dojde k vypadávání jističů.

Komunikační a datové sítě

K tomu, aby byly komunikační, a datové sítě instalovány dokonale musíme jejich instalaci přenechat profesionálům. Málokdo z nás by se do této práce pouštěl sám, neboť se jedná o práci, která je náročná na znalosti a také zkušenosti, bez nichž by nebylo možné zapojit ani telefonní linku a v neposlední řadě ani internet. Ve většině případů si poskytovatelé komunikačních a datových sítí zajišťují odborné zapojení, na nějž posílá své zkušené techniky. Pokud tomu tak není, jsme nuceni hledat odbornou firmu sami.

Anténní rozvody

Mnoho z nás si myslí, že je instalace antény velmi jednoduchou prací, při níž si někdo vyleze na střechu, připevní anténu a je vše hotovo. Opak je pravdou, neboť při tomto druhu práce musíme mít dokonalé znalosti a v neposlední řadě také zkušenosti, které jsou ostatně nutné vždy, když se pracuje s elektřinou apod. Zrealizovat anténní rozvody není věcí jednoduchou a vyžaduje také v první řadě projekt, který musí vypracovat odborník. Proto bychom na anténních rozvodech neměli nikdy šetřit a k jejich návrhu a následné instalaci musíme volat vždy profesionály, kteří jsou k tomuto vyškoleni.

Revize elektroinstalace

Všechny elektrické spotřebiče podléhají nutným revizím, které nařizují různé normy a zákony. Všeobecně se provádí tři druhy revizí a to jsou revize výchozí, pravidelné a mimořádné a každou z nich smí provádět pouze revizní technici k tomuto určeni. Revizní technici jsou povinni při každé revizi zhotovit revizní zprávu, kterou si my musíme dokonale uschovat, abychom ji mohli v případě kontroly předložit.

Revize výchozí

Tento druh revize se provádí vždy, když je zařízení uváděno do provozu a také v případě, že je prováděna jeho rekonstrukce.

Revize pravidelná

Tato revize se vykonává u zařízení, která již jsou v provozu. Pravidelnost revizí je nutné kontrolovat a v případě, že se chceme od tohoto břemene odprostit, můžeme se dohodnout s revizním technikem, který toto bude sledovat za nás a na pravidelné revize bude docházet pravidelně, aniž bychom jej museli kontaktovat.

Revize mimořádná

Mimořádná revize je také velmi důležitá a je prováděná vždy po úpravě či opravě elektroinstalací. Stejně, jako ostatní revize nesmí být ani tato opomíjena a je nutné na ni vždy myslet.

Projektování a inženýrská činnost

I když výše zmiňovaná firma tyto práce nevykonává, má ve svém okolí firmy, kterým důvěřuje a, které pro ni projektování a inženýrskou činnost vykonávají. A právě proto, bychom se měli na firmu Václav Kebrdle obrátit, neboť je to profesionální firma, které záleží na komplexnosti služeb, které provádí. Na odbornosti při projektování a inženýrské činnosti velmi záleží. Je to práce velmi zodpovědná, protože na základě projektu probíhá celá stavba či realizace elektroinstalace a pokud v projektu dojde k chybnému zakreslení, je v tom velký problém. Nikdo již po projektantovi projekt nekontroluje a stavebníci či elektrikáři postupují přesně podle něj. Dojde-li tedy k chybě v projektu, může to mít fatální následky při konečném zhotovení.

Elektroinstalace svépomocí?

Pokud si myslíte, že ušetříte na odborné firmě a provedete si elektroinstalaci sami, velmi se mýlíte. Elektroinstalaci mohou provádět pouze lidé zkušení, odborně vyškolení a mající potřebné zkušenosti. Všichni jistě víme, že je vše, co je spojeno s elektřinou velmi nebezpečné a tak bychom měli trvat na to, aby bylo vše provedeno tak, jak má. Ostatně, bez revizní zprávy, kterou zhotoví revizní technik, Vás elektrárny stejně k elektroměru nepřipojí. Proto nešetřete na bezpečnosti své, ani svých blízkých a nechejte provedení elektroinstalace i jejich revize vždy na odbornících.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15203 (rodina-finance.cz#22847)


Přidat komentář