Elektroinstalace a revize - Prostějov a okolí

Bez kvalitní elektroinstalace se v současné době nelze obejít. Spotřebiče i jejich množství kladou na elektroinstalaci vysoké nároky. Právě proto by elektrické rozvody měly být především bezpečné.

Elektroinstalace, co s ní?

Většinou se každý rád podívá na hezký moderní interiér. Málokdo si však uvědomuje, co všechno je pro takový interiér zapotřebí. Určitě nikoho nenapadne, že pro krásu interiéru je důležitá i** fungující a bezpečná elektroinstalace.** Není totiž téměř vidět. Celá spleť drátů a vodičů je uschována pod omítkou nebo v lištách. Na povrchu jsou pouze zásuvky, spínače a ovladače. Pak samozřejmě osvětlení a spotřebiče. Ale vraťme se k modernímu interiéru. Ten je většinou barevně sladěný, v podvečer má krásné efektní osvětlení a doplňují ho moderní přístroje. Tedy interiér doplňuje i taková maličkost jako je** vzhled a barevnost spínače a zásuvky.** Také světla, aby mohla osvětlit detail, nebo celou místnost je třeba někde připojit. A zde je kámen úrazu. Zastaralá nebo přetížená elektroinstalace vypíná jističe, praskají žárovky a vzhled vypínačů není nic moc. Pokud tedy chcete opravdu moderní interiér, je třeba začít právě u kontroly a případně rekonstrukce elektrických rozvodů. Zde je namístě oslovit odborníka – elektrikáře, který vám provede revizi a zjistí jak na tom vaše elektroinstalace je. Možná, že bude stačit pouze doplnit chránící prvky, zásuvky a vyměnit staré spínače a zásuvky za moderní. Možná se však budete muset pustit do kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů.

Čím začíná rekonstrukce elektroinstalace?

Vezmeme-li to úplně od začátku tak** revizní zprávou**, která vám řekne, že vaše elektroinstalace je již tak zastaralá a v tak špatném stavu, že opravdu vyžaduje kompletní rekonstrukci. Pak je zapotřebí nechat si udělat nový projekt a projektovou dokumentaci, podle které bude nová elektroinstalace provedena. Projekt potřebujete vždy. I když budujete elektroinstalaci v novostavbě nebo rozvádíte další elektrické rozvody. Projekt je zapotřebí úplně na začátku, pro žádost o povolení stavebních úprav na stavebním úřadu, pro instalaci elektrických rozvodů a také pro konečnou revizní zprávu.

Elektroinstalace a stavební úpravy

Bez** stavebních úprav** se nová elektroinstalace neobejde. Je zapotřebí si uvědomit, že s novou elektroinstalací vás čeká i bourání a odstranění té staré. To znamená, nejdříve odstranit starou elektroinstalaci, pak vysekat drážky pro novou, rozvést ji, zaomítat, vymalovat a nakonec nainstalovat spínače, ovladače, zásuvky a světla. Postup zní naprosto jednoduše. Jednoduché to však není. Veškeré rozvody musí odpovídat nejen projektu, ale i normám. Sám stavebník do popsaných činností může vstoupit pouze ve fázi, kdy se plánuje typ elektroinstalace, rozmístění a počet zásuvek a spínačů a pak samozřejmě si vybírá jejich vzhled a designovou úpravu. Veškeré ostatní práce může vykonávat** pouze odborník**, který má potřebnou kvalifikaci.

Komfort elektroinstalace

Elektroinstalace mohou být buď v** klasickém provedení,** nebo v provedení takzvaném** inteligentním**. Rozdíl mezi těmito elektroinstalacemi je především v komfortu ovládání, jednodušší starosti o domácnost a pak také rozhodně v úsporách na ročních nákladech za energie. Rozhodnutí, která elektroinstalace je pro vás vhodnější musí padnout ještě před zahájením projektu. Rozdíl mezi oběma elektroinstalacemi je již v pokládce kabelů. Musí se tedy s vybraným druhem elektroinstalace počítat dopředu a podle toho celý projekt postavit. Pravdou je, že inteligentní elektroinstalace je mnohem dražší. Cenu navyšuje centrální jednotka, kterou se elektronická zařízení ovládají. Také jednotlivé ovladače, které by jinak pracovaly samostatně, nebo by od nich bylo upuštěno. Výsledná částka je podle velikosti objektu a použitých zařízení, která spolu spolupracují.Cena však odpovídá komfortu bydlení, který inteligentní elektroinstalace umožňuje. Návratnost je poměrně rychlá. Pokud totiž využíváte veškerých možností regulace, tak jsou úspory opravdu velké.

Bezpečnost elektroinstalace

Ať již si vyberete jakoukoli elektroinstalaci, je nezbytné, aby měla veškeré ochranné prvky. To znamená jističe pečlivě označené v pojistkové skříni. Proudové chrániče, které chrání zásuvky i připojené spotřebiče před únikem elektrického proudu. V případě úniku dokáže proudový chránič v řádu milisekund odpojit přívod elektrické energie a tím zachránit i život. Chrániče přepětí, které chrání elektrické rozvody i spotřebiče, pokud do elektrické sítě uhodí blesk. Samozřejmostí by mělo být použití speciálních zásuvek i spínačů do vlhkého a mokrého prostředí.

Bezpečnost před bleskem

Před výbojem blesku vás bezpečně ochrání hromosvod nebo správně bleskosvod. Tento by měl být součástí každého domu i každé elektroinstalace. Je známo nespočet případů, kdy nechráněný dům vyhořel. Většinou při zásahu bleskového výboje vyhoří celá elektroinstalace včetně všech připojených spotřebičů. Může se stát, že shoří i celý dům. Proto by každý dům měl mít kvalitní hromosvod, který dům bezpečně ochrání. Jeho instalace není náročná na čas a odborný elektrikář vám ji po instalaci i odzkouší a vystaví revizní zprávu. Kontrola správné funkčnosti u hromosvodů by se měla provádět každých pět let, ale pokud dojde k bleskovému výboji nebo manipulaci s hromosvodem, je nutné revizi udělat dříve.

Bezpečnost před zloději

Také před nenechavými zloději je třeba se chránit. Nejlépe je nechat si nainstalovat elektronický bezpečnostní systém. Ten lze sestavit přesně na míru vašich potřeb. Lze ho instalovat v základní podobě nebo rozšířit o další hlídací a bezpečnostní prvky jako jsou například bezpečnostní kamery nebo** elektronický vrátný.** Pokud se rozhodnete pro elektronický systém zároveň s elektroinstalací, je možné ho rozvést drátovým způsobem. Pozdější instalace probíhá většinou** bezdrátově**. Velmi často se však využívá kombinace obou systémů.

Bezpečnost před haváriemi

K zabezpečení objektů patří i elektronická požární signalizace a signalizace úniku plynu. Oba tyto systémy jsou naprosto perfektně propracovány a tak zajišťují vysokou ochranu i bezpečný plán v případě vzniku požáru nebo úniku plynu. V obou případech nejde pouze o signál sirény, ale kompletní plán včetně hlášení na pult centrální ochrany a zpřístupnění únikových cest.

Odborné provedení elektroinstalací

Jednu věc mějte vždy na paměti. Veškerá zařízení, která nějak souvisí s elektrickým proudem, jsou nebezpečná. Jejich bezpečnost zajistí pouze odborná instalace a tu smí provádět jen osoby s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15230 (rodina-finance.cz#22887)


Přidat komentář