Elektroinstalace a revize - Praha-západ a okolí

Zvažujete zrekonstruovat stávající elektroinstalaci, neboť již neplní takovou funkci, jakou má? Nebo hledáte někoho, kdo by Vám namontoval, či zrevidoval hromosvod? Oslovte odbornou firmu, která Vás všech problémů rychle a bezpečně zbaví.

Rekonstrukce elektroinstalace

Pokud jste právě pořídili starší byt či dům nebo jej již obýváte, jistě řešíte otázku, co se stávající elektroinstalací. Častými problémy elektroinstalací, které byly vybudovány před mnoha lety, jsou nedostatek zásuvek, což má za následek byt nebo dům plný prodlužovacích kabelů. Dalším problémem bývá, že jsou zásuvkové okruhy ve většině případů poddimenzované a proto nejsou schopné v dnešní moderní době, kdy je každá domácnost vybavena několika elektrospotřebiči, zvládnout takové zátěže. Jističe nebo pojistky proto vypadávají a může se stát, že celá instalace shoří. Už jen tyto poruchy znamenají, že byste se měli pořádně zamyslet, co s elektroinstalací a pustit se do její kompletní rekonstrukce. Stejně jako jiné práce, i elektroinstalace má určitá pravidla, a proto se do ní raději nepouštějte sami, ale veškeré práce spojené s elektrikou přenechejte na elektrikáři.

Návrh elektroinstalace v bytě

K tomu, aby elektroinstalace plnila v bytě funkci, pro kterou je budována či rekonstruována, je nutné nechat zpracovat odborný návrh, který můžou vytvořit pouze takové osoby, které mají s elektroinstalací dostatečné zkušenosti a oprávnění. Projekt je důležitý také z toho důvodu, že na jeho základě Vám revizní technik vystaví revizní zprávu a následně Vám elektrárny připojí Vaši elektroinstalaci na elektroměr. Než se pustíte do samotné rekonstrukce, je dobré vše řádně zkonzultovat s odborníkem, který Vám instalace bude provádět. Zejména tedy zauvažovat a navrhnout rozmístění zabudovaných zařízení, stejně tak i nábytku a spotřebičů. Je nutné si uvědomit, že každý spotřebič potřebuje určitá média, aby fungoval tak, jak má. Proto než se elektroinstalatér pustí do práce, je nutné, aby přesně věděl, kde a jaké spotřebiče budete v domácnosti mít.

Kam nainstalovat zásuvky?

Při návrhu míst, kam budete žádat zásuvky, je dobré projektantovi nebo odborníkovi přes elektroinstalaci říct, kde byste si přesně zásuvky představovali a v jaké výšce. Ne vždy se doporučuje mít zásuvky v dolní části stěn, jak jsme na to zvyklí a stejně tak není možné ani vždy v místě, kde si zásuvku představujete, rozbít stěnu, protože může dojít k narušení celistvosti stěny, což bude mít špatný dopad na celkový design stěny. V dnešní moderní době existují i tzv. panelové zásuvky, které se umísťují skoro až na podlahu a tento typ zásuvek byl vyroben jako součást podlahových lišt. Dále je nutné si řádně promyslet, jaké elektrické spotřebiče budete ve svém bytě používat, neboť každý spotřebič má jiný příkon. Ten záleží zpravidla na kvalitě spotřebiče, na provedení spotřebiče a také na jeho funkčnosti. Každý pořízený spotřebič by měl být vždy označen štítkem, na kterém je uvedený příkon spotřebiče. Dále je nutné projektantovi sdělit, jaký druh spotřebičů bude připojen k zásuvkám. Ne všechny spotřebiče, které doma máte, bývají zapnuty současně, a proto často bývá zcela zbytečné dimenzovat elektrické vedení na co nejvyšší možný instalovaný příkon. Pokud však dojde ke špatnému výpočtu, může se stát, že jakmile zapnete několik elektrických spotřebičů současně, můžou vypadávat jističe.

Revize elektroinstalace

Je nutné pamatovat na to, že elektroinstalace jako veškeré jiné zařízení bytu, stárnou, stejně tak i tepelně zdegenerovávají a vypínače i se zásuvkami se opotřebovávají. Proto neberte elektroinstalaci jako samozřejmost, že tady bude pořád, ale dohlížejte na to, aby byla ve stavu, který pro svou správnou činnost vyžaduje. Kromě výše uvedeného se v zásuvkách a vypínačích usazuje prach a proto je potřeba celkovou elektroinstalaci jednou za čas nechat zkontrolovat a proměřit revizním technikem. Taková kontrola se doporučuje dělat každých 5 let, pokud však máte elektroinstalace starší, je lepší nechat ji zkontrolovat častěji. Příslušný protokol o revizi neboli revizní zprávu, požadují pojišťovací společnosti.

Montáž a revize hromosvodů

Potřebujete namontovat hromosvod nebo provést revizi hromosvodu, nebo se jinak poradit se zabezpečením Vašeho domu proti blesku? V takovém případě je tou nejlepší a snad i jedinou možnou volbou obrátit se na profesionály, kteří se zabývají montáží a revizí hromosvodu, jako např. i firma Jiří Hlaváček. Pouze odborná firma na montáže hromosvodu Vám zajistí profesionálně provedenou montáž hromosvodů všech typů a zpravidla na všech typech budov a vždy bude taková firma postupovat v souladu  s normami. Stejně tak tyto odborné firmy poskytují i profesionálně provedenou revizi hromosvodu, po které si budete jisti, že je Vám hromosvod plně funkční a dále může sloužit bezchybně po pěknou řádku let.

Montáž hromosvodu

Není dobré čekat na to, až blesk uhodí do Vašeho domu a tento Vám zapálí. Hromosvody jsou dobrou a kvalitní ochranou proti blesku. Hromosvod má za úkol zachytit co největší část bleskové proudu a tento svést pryč od budovy do země. Hromosvody jsou tedy zařízení, které budově poskytují základní ochrany před zásahem blesku. K montáži hromosvodu se nejčastěji přistupuje v případě, kdy objekt sousedí těsně s dalšími objekty, které by mohly být zásahem blesku také ohroženy požárem.

Revize hromosvodu

K tomu, aby každý hromosvod fungoval tak jak má, je nutné provádět pravidelnou revizi hromosvodu. Revize se zpravidla provádí každé dva až pět roků. Revizní výkon probíhá zpravidla tak, že revizní technik vizuálně prohlédne celou soustavu hromosvodu, vyzkouší spoje soustavy, následně rozpojí zkušení svorky a u každého zemniče bývá proměřen zemní odpor. V případě, že zemní odpor hromosvodu vykazuje hodnoty, které jsou vyšší na 10 nebo 15 Ohmů, posílí se příslušný zemnič, aby splňoval předepsanou hodnotu. Pravidelná revize je důležitá proto, aby dávala jistotu funkčností celé hromosvodové soustavy, proto ji v žádném případě nepodceňujte, neboť škody zapříčiněné špatnou funkcí hromosvodu mohou být opravdu veliké.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15411 (rodina-finance.cz#23249)


Přidat komentář