Elektroinstalace a revize - Praha 9 a okolí

Elektroinstalace a také revize vyžadují odborný zásah, neboť je zde potřeba mnoho převážně odborných znalostí a také praxe. Potřebujete provést elektroinstalaci či její revizi? Hledáte odborníka na instalaci hromosvodů? Oslovte jej.

Elektroinstalace spolu s jejich revizemi patří do kategorie prací vyžadujících odborný přístup a především znalosti. A jelikož je potřeba mít doma elektřinu základní lidskou potřebou, jsou elektrikáři a také revizní technici velmi žádanými.

Elektroinstalace

Zásadou číslo jedna je plánování elektroinstalace. Plánovat elektroinstalaci smí pouze projektant, který má k tomuto patřičná oprávnění a povolení, neboť pouze ten umí dokonale rozvrhnout dostatečný počet zásuvek a vypínačů apod. Projekt je tedy základním stavebním kamenem celé elektroinstalace, bez něhož nelze provést jak elektroinstalaci samotnou. Bez projektu elektroinstalace, neprovede revizní technik revizi, ani nevystaví revizní zprávu, která je zase nejdůležitějším dokumentem, na jehož základě připojí elektrárny daný objekt k elektroměru.

Oprava a údržba elektroinstalace

Každá elektroinstalace potřebuje údržbu a to hlavně proto, že materiály, ze kterých je vyrobena, podléhají časem opotřebení. Nejčastěji je potřeba vyměnit vypínače, vyčistit zásuvky, do kterých se dostávají různé nečistoty jako uschlý hmyz, prach apod. Chceme-li mít elektroinstalaci v pořádku, neměli bychom její údržbu a opravy podceňovat. Jde přeci jen o naše životy a majetek, o který můžeme díky špatně udržované elektroinstalaci přijít. Jakmile zjistíme, že není s naší elektroinstalací něco v pořádku, měli bychom ihned jednat a volat elektrikáře či revizního technika. Zjistí-li tito odborníci, že je potřeba elektroinstalaci opravit, neměli bychom na nic čekat a provést danou opravu v co nejkratším možném intervalu, nejlépe ihned. Mnoho revizních techniků je ochotno provést drobné opravy ihned na místě, což je velkou výhodou.

Výměna rozvaděčů

Rozvaděč je soubor spínacích a řídících zařízení, který je sestavený včetně vnitřních vzájemných a mechanických spojení. Rozvaděč je hlavní částí celé elektroinstalace a proto je potřeba si jeho výběr řádně promyslet. V případě, že je rozvaděč poškozen nebo již prostě nefunguje tak, jak má, je potřeba jej vyměnit. Výměnu rozvaděče je nutné nechat na odborné firmě, neboť se při ní musí důkladně dodržovat bezpečnostní zásady, bez nichž by mohla mít výměna rozvaděče fatální důsledky.

Revize elektroinstalace

Každá revize se skládá z vizuální kontroly a také z provádění měření elektrických parametrů. Každou revizi provádějí revizní technici, avšak my laici můžeme provést kontrolu mechanického poškození vypínačů, zásuvek apod. Zjistíme-li například, že při odpojení všech spotřebičů vykazuje elektroměr příkon, je to problém a měli bychom ihned volat revizního technika. Revize elektroinstalace dělíme na tři druhy a to revize výchozí, pravidelnou a mimořádná. Revize základní je prováděna vždy poté, co je elektroinstalace nainstalována, ta je důležitá také v případě, že čekáme na kolaudaci domu a bez výchozí revize kolaudace neproběhne. Dalším druhem elektroinstalace je revize pravidelná. Tento druh revizí je prováděn v časových intervalech, které nařizují normy. Důležité je, pravidelnou revizi důkladně dodržovat. Nyní se dostáváme ke třetímu druhu revize a to revize mimořádná. Mimořádná revize se provádí při každém zásahu do elektroinstalace. Hlavní částí každé revize je sepsání revizní zprávy. Revizní zprávu si musíme vždy pečlivě uschovat pro případ, že bychom ji potřebovali někdy v budoucnu předložit. V případě požáru je revizní zpráva nejdůležitější listinou, kterou byste měli mít. V opačném případě by Vám nemusela pojišťovna proplatit pojistné plnění.

Hromosvody

Hromosvod je jednou z hlavních částí našich domů.  Zamyslíme-li se nad tím, co to vlastně hromosvod je, pak je nutno říci, že se jedná o elektrické zařízení, které odvádí elektrický náboj blesku pomocí vodičů k zemi. Hromosvody by měly být umístěny na všech budovách a domech, hlavně však všude tam, kde by mohl ohrozit lidské životy, jako jsou školy, nemocnice atd. Hromosvod má tři části a těmi jsou svody, jímací řízení a uzemnění, která jsou spolu úzce spjaty a dojde-li k poškození byť jen jedné z nich, nebude hromosvod pracovat tak, jak má.

Jak na montáž hromosvodu?

Montáž hromosvodu je vždy prací odborné firmy a to zejména proto, že je při jeho instalaci nutné dodržovat platné normy. Ještě před tím, než dojde k instalaci hromosvodu, je nutné mít projektovou dokumentaci, ve které musí být přesně zaznamenáno umístění jímacích zařízení na střeše, svodů, zemničů a dalšího vedení. Důležitý je rovněž materiál, ze kterého chceme hromosvod mít. Nejčastěji jsou použity materiály žárově pozinkovaná ocel a měď. Vedení z oceli je levnější, avšak vyžaduje pravidelnou údržbu. Zato měď je dražší a proto bychom jej měli instalovat tam, kde víme, že nám jej nikdo neodcizí.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů jsou velmi důležité, je zde přeci proto, aby chránil naše životy a spolu s nimi také majetek. Ihned poté, co je hromosvod instalován je potřeba jej nechat zkontrolovat revizním technikem, který provede výchozí revizi. Výchozí revize je prováděna vždy při uvedení hromosvodu do provozu či po celkové rekonstrukci. Ta je velmi důležitá pro kolaudaci domu. Dalším druhem revize je revize pravidelná, prováděná u hromosvodů, které již jsou v provozu. Posledním druhem revize hromosvodů je revize mimořádná. Tento druh revize je prováděn vždy po úderu blesku, opravě hromosvodu, střechy a také po zateplení objektu, neboť při zateplení je nutné hromosvod odinstalovat.

Elektroinstalace a hromosvody svépomocí?

My Češi jsme prosluli tím, že se snažíme provádět většinu řemesel svépomocí. V mnoha případech je to však nebezpečné a to platí i v případě, že se chystáme provádět elektroinstalaci či montáž hromosvodu. V obou dvou případech nelze práci svépomocí realizovat, neboť je potřeba dodržovat různé normy a zákony. Na druhou stranu by stejně elektroinstalace ani instalace hromosvodů neprošla revizí, která je nejdůležitější částí a bez níž není možno uvést do provozu ani elektroinstalaci a ani hromosvod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15305 (rodina-finance.cz#23007)


Přidat komentář