Elektroinstalace a revize - Pelhřimov a okolí

Elektroinstalace i revize jsou dvě věci, které mohou provádět pouze profesionálové, kteří mají v daném oboru znalosti a také zkušenosti. Potřebujete doma provést revizi či rekonstrukci elektroinstalace a nevíte, jak na to? Měli byste oslovit odborníka.

Základem spokojeného člověka, je správně fungující bydlení, které máme upraveno přesně podle svého stylu života. K tomu, aby byl náš domov dokonalý, patří také základní věci, jako je fungující vodovod, topení a v neposlední řadě také perfektně fungující elektroinstalace.

Elektroinstalace

Elektroinstalace je hlavní součástí našich domovů, bez které bychom se v dnešní době obešli jen stěží. Základem toho, aby elektroinstalace fungovala dokonale, je skvěle propracovaný odborný projekt a následné profesionální provedení. Práci spojenou s elektroinstalací smí provádět pouze osoby, mající s touto činností dostatek zkušeností a také mající k tomu povolení. Odborný projekt je základem celé elektroinstalace, neboť pouze na jejím základě vystaví revizní technik revizní zprávu. A na základě revizní zprávy nás napojí elektrárny na elektroměr.

Plánování elektroinstalace

Na plánování elektroinstalace je potřeba najít zkušeného projektanta, který má k této práci povolení a tudíž potřebné znalosti a zkušenosti. Projektant elektroinstalace se stane po dobu provádění projektu jakýmsi novým členem naší domácnosti, neboť je potřeba, aby nás dokonale poznal. K provedení projektu potřebuje znát všechny naše potřeby a přání, aby vše naplánoval přímo na míru, což je velmi důležité k tomu, abychom mohli klidně a spokojeně žít. Projektant musí znát rozmístění nábytku, také musí vědět, jaké druhy elektrospotřebičů budeme používat a, kde budou uloženy. Profesionální projektant se zkušenostmi dokáže navrhnout elektroinstalaci dokonale a spolu s tím nám zajistí dokonalý způsob osvětlení, které bude fungovat tak, že bude svítit rovnoměrně, ale nebude nás nijak oslňovat a rušit.

Co musí vědět projektant elektroinstalace?

Projektant musí vědět, jaké bude rozmístění zásuvek, což obnáší také jejich přesné umístění. Zásuvky jsou vždy viditelné a mnohdy mohou kazit celkový dojem celé místnosti, neboť zasahují do celkového designu našich stěn. Chceme-li mít zdi dokonalé, nemusíme mít zásuvky umístěny v linii očí, ale můžeme je položit do jejich spodní části. Pokud nám ani zde zásuvky nevyhovují, můžeme využít novinky, kterou jsou tzv. panelové zásuvky. Panelové zásuvky jsou umístěny téměř na podlaze a jsou součástí lištových podlahových systémů. Další důležitou věcí je příkon spotřebičů. Tato informace je rovněž velmi důležitá, neboť pokud projektant nemá tuto informaci, nemůže vůbec elektroinstalaci plánovat. Pro návrh spotřeby zásuvky je nutno volit vždy maximální příkon, který budeme odebírat. Na příkonu závisí to, jak bude elektroinstalace pracovat. Příkon je uveden vždy na štítku, kterým jsou označeny všechny elektrospotřebiče. Poslední důležitou věcí, je druh spotřebiče, které budou k zásuvkám připojeny. Na této informaci závisí kvalita elektroinstalace, neboť nebude-li projektant znát tento parametr, může dojít k tomu, že když zapnete dva spotřebiče najednou, budou Vám vypadávat jističe.

Elektroinstalace na klíč

Co top vlastně je, ta elektroinstalace na klíč? Odpověď je snadná. Stejně tak, jak je stavba domu na klíč, je také elektroinstalace na klíč. Tento pojem znamená, že Vy zadáte odborné firmě elektroinstalaci na klíč a ona Vám zajistí na základě Vašeho odborného projektu provedení této elektroinstalace. Součástí této práce je rovněž kontrola provedení, kterou si můžete provádět buďto sami, nebo firma osloví člověka s potřebnými zkušenostmi, který bude na celé provedení elektroinstalace dohlížet. Výhodou tohoto druhu provedení je, že se nemusíte o nic starat a vše za Vás provede odborná firma, která za odvedenou práci také ručí.

Druhy revizí elektroinstalace

Revize elektroinstalací jsou velmi důležité, neboť se jedná o činnost, která nám dokáže zachránit i život. Všechny revize provádějí pouze revizní technici, kteří mají k provozování této činnosti odborné znalosti a také dostatek zkušeností. Revize elektroinstalací máme celkem tři a to revizi výchozí, periodickou a mimořádnou.

Výchozí revize

Tento druh revize elektroinstalací či elektrorozvodů se provádí při nové elektroinstalace. Tento druh revize je velmi důležitý při kolaudaci, při připojení na elektroměr.

Periodická revize

Periodická revize je prováděná dle normy ČSN 33 1500, která určuje lhůty revizí elektroinstalací a také revize elektrorozvodů do 1000 V. Nejčastěji se periodické revize provádí po 5 letech. Periodická revize je prováděna proto, aby byl zjištěn celkový stav elektroinstalace a elektrorozvodů. Jsou-li na základě této revize zjištěny jakékoli závady, je nutné, je ihned odstranit.

Mimořádná revize

Mimořádná revize je nutná vždy, když jsou na elektroinstalaci prováděny jakékoli zásahy jako opravy a úpravy. Tento druh revizí je většinou prováděn při kolaudacích. Mimořádná revize je zde proto, aby zjistila celkový stav opravené elektroinstalace, a zjišťuje, jestli je elektroinstalace bezpečná pro nás i naše okolí.

Opravy elektroinstalace

Vždy, když jsou u naší elektroinstalace zjištěny vady, nebo jsme zjistili, že nám stávající elektroinstalace již nevyhovuje, je na čase provést opravu naší elektroinstalace. Tuto opravu musíme nechat vždy na odborné firmě a v žádném případě bychom se do ní neměli pouštět sami. Opravy elektroinstalace jsou nejčastěji ve formě vyhledávání závad, výměny nefunkčních zásuvek, vypínačů, jističů a svítidel. Při opravách elektroinstalace je vždy důležité dbát na bezpečnost lidí, kteří s ní pracují, a tudíž je nutné odpojit dané místo od proudu.

Věděli jste, že…?

Existuje tzv. inteligentní elektroinstalace? Že nevíte, co to je? Inteligentní elektroinstalace je úžasná především díky tomu, že pomocí ní můžeme ovládat celý dům a dokonce i jeho okolí. Vyniká především tím, že není spojena mnoha dráty a kabely, ale používá pouze pár kabelů, které jsou ovládány pomocí počítače. Inteligentní elektroinstalace je zde pro všechny moderní lidi, kteří chtějí, aby dům pracoval pro ně. Inteligentní elektroinstalace šetří rovněž naše finance, neboť v případě naší nepřítomnosti ovládá celou naší domácnost a to také vypínání topení, světel atd. Chcete-li začít šetřit za náklady za dům či byt, nechejte si zapojit inteligentní elektroinstalaci, na kterou nemusíte mít žádný projekt ani povolení a už vůbec nevadí, jestli máte dům či byt starší či nový. Inteligentní elektroinstalaci lze zapojit všude.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15199 (rodina-finance.cz#22842)


Přidat komentář