Elektroinstalace a revize - Havlíčkův Brod a okolí

Sháníte odborníka na elektroinstalační práce, potřebujete namontovat kamerový systém nebo zrevidovat elektrozařízení? V následujícím článku se dozvíte bližší informace, které vám pomohou s orientací v této tématice.

Co je elektroinstalace?

Elektroinstalace má úlohu v přenosu elektrické energie (rozvody), nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Elektroinstalace je systém elektrotechnických zařízení k vedení a řízení elektrického proudu nebo elektrických impulsů v místě jejich užívání. Požadovanému účelu elektroinstalace musí vyhovovat její výbava a dimenzování. Je tedy tvořena strukturou vzájemně propojených vodičů, ovládacích prvků (spínače, stykače, relé) a jisticích prvků (pojistky, jističe, přepěťové ochrany, proudové chrániče).

V budovách je elektroinstalace umístěna ve stěnách v elektroinstalačních trubkách nebo rovnou v omítce, případně na povrchu stěn nebo v prostoru v elektroinstalačních lištách, žlabech, kanálech. Pro elektroinstalaci v domech se užívají názvy rozvodná síť (silové rozvody), datová síť (datové rozvody), popřípadě slaboproudé rozvody (sdělovací vedení).

V dopravních prostředcích, samohybných strojích i u lodí se používají spíše s názvy elektrická výzbroj (kabely + ovládací přístroje + spotřebiče) nebo kabeláž (kabely+konektory). Vodiče a kabely se před montáží sestavují do** kabelových svazků** tzv. bandážováním, vyvazováním a dále se ještě před montáží do vozidla zakončují konektory.

Pro moderní elektroinstalace je charakteristické, že se všechny vodiče (napájecí, slaboproudé) a kabely vedou společnými cestami a propojují stejné spotřebiče a přístroje. Kupříkladu v bytových instalacích mohou být ve společném rámečku uloženy silové zásuvky společně s datovou, TV/SAT nebo telefonní zásuvkou. Díky tomu, že slaboproudé a silové rozvody se mohou vzájemně ovlivňovat a nelze je prostorově osamostatnit, vznikl obor EMC, který řeší oboustranné rušení a odrušení v elektroinstalacích.

Projekt, realizace, revize

Systém ovládacích, spínacích, jistících a výkonových prvků, který je tvořen vedením, spínači, jističi, přepěťovou ochranou a spotřebiči nazýváme domovní elektroinstalací. Podkladem pro nově stavěnou domovní elektroinstalaci je projektová dokumentace (projekt). Projekt uskutečňuje projektant-technik, který má elektrotechnické vzdělání a příslušné zkoušky pro vykonávání funkce, zejména vyhlášku 50/78 Sb.

Investor předloží projektantovi návrh, jak si představuje, že by elektroinstalace měla vypadat (umístění vypínačů, světel, zásuvek a jiných ovládacích prvků a komponentů). Na projektantovy je aby následně podle těchto požadavků a elektrotechnických norem udělal projekt, v kterém je budoucí elektroinstalace zakreslena. Poté je možno přistoupit k realizaci. Zhotovení můžete přenechat buď elektromontážní firmě, která má příslušná oprávnění nebo elektrikáři (osobě samostatně výdělečně činné), který musí mít hotovou zkoušku z vyhlášky 50/78Sb, §8.

Po skončení realizace se musí podle zákona nová elektroinstalace před jejím uvedením do provozu vyzkoušet a zrevidovat. Revizi a zkoušky provádí revizní technik, jenž musí mít také zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb., paragraf 9, a po provedené kontrole a měření vydá následně revizní technik výstupní zprávu o celkovém stavu instalace tzv. revizní zprávu. V té je uvedeno, zda je elektroinstalace způsobilá k provozu a bezpečnému užívání nebo má závady.

Typy elektroinstalačních prací

Lze je rozdělit na slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace a revize.

Revize elektroinstalací

Ne všechny revize jsou ze zákona povinné, zejména u domácích elektroinstalací povinné nejsou, vždy je ale dobré v rámci bezpečí osob a majetku instalace zrevidovat. Cílem revizí je předcházet škodám v případě požáru, který může od vadné elektroinstalace snadno vzniknout.

Revizi uskutečňují revizní technici, kteří jsou ke své práci vyškoleni a mají složeny speciální státem požadované zkoušky, provádí v rámci průmyslové a bytové silnoproudé instalace revize výchozí a periodické. Reviduje se elektrické ruční nářadí, spotřebiče i hromosvody. Během revize technik zkontroluje všechny elektroinstalace, spotřebiče, rozvody a další zařízení a poskytne vám následně celkový posudek v revizní zprávě.  Některé revize musí probíhat pravidelně z důvodu ochrany zdraví a majetku.

Výsledná/periodická revizní zpráva vám poskytne závěry z revize elektrického zařízení.  Ve zprávě vždy musí být údaje o objednateli revize, revizním technikovi, místo provedení revize, revidovaná zařízení a soupis provedených úkonů, proměření izolačního stavu, použitý přístroj k měření a závěr s celkovým posudkem, zda je elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti v rozsahu revize schopno bezpečného provozu nebo zjištěné závady.

Pro podnikové elektroinstalace platí více než dvacet různých předpisů, norem a zákonů a za nesplněné elektro revize hrozí pokuta, kterou inspektorát práce může stanovit až ve výši 2 milióny korun.

Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Bytová a průmyslová silnoproudá elektroinstalace je dalším druhem elektroinstalačních prací. Mezi silnoproudé práce patří i montáž a správa veřejného osvětlení, přípojky, vrchní a kabelové vedení, podlahové vytápění a montáž hromosvodů. Při rekonstrukcích rodinných či panelových domů nebo při nových výstavbách se obrátíte na elektrikáře, který zrealizuje vše podle projektu elektroinstalace.

Do slaboproudých instalací řadíme připojení kamerových systému, datové rozvody, rozvody STA. V  domácnostech nebo firmách potřebujete jednou za čas méně nebo více rozsáhlé slaboproudé elektroinstalační práce ať už jde o připojení domácího telefonu, požárního hlásiče nebo kompletnímu rozvržení telefonních rozvodů. V marketech a školských zařízeních se obracíme na elektroinstalatéry v případě ozvučení prostor. Vždy je lepší se obrátit na specializovanou firmu, která umožní splnění vašich požadavků.

Jak bezpečně zacházet s elektřinou – základní pravidla

Chcete-li být v bezpečí a předcházet úrazům nebo požárům, můžete se řídit následujícími radami:

 • Vypínejte spotřebiče, pokud je nepoužíváte.
 • Nepoužívejte staré** prodlužovací šňůry a rozdvojky.**
 • Udržujte elektroinstalaci vždy funkční, zejména jističe a proudové chrániče.
 • Vždy nechte práci s elektřinou odborníkům a nikdy se jako amatér do elektroinstalace nepouštějte.
 • Pozor na to, kudy vedou dráty, nemáte-li dokumentaci a nákresy** ** vrtejte šikmo od zásuvek, tam většinou dráty taženy nejsou.
 • Chraňte před elektřinou děti a zvířata zaslepením zásuvek krytkami a zabezpečením kabelů proti překousání od zvířat.
 • Nepřekrývejte větrací otvory spotřebičů, hrozí nebezpečí přetížení a následného požáru.
 • Utírejte na spotřebičích prach, aby nedošlo k jeho vzplanutí.
 • Do koupelen umisťujte osvětlení, které je dostatečně vodotěsné.
 • Nepřetěžujte jednotlivé zásuvku příliš výkonnými spotřebiči.
 • Dodržujte pokyny v návodech ke spotřebičům a osvětlení. Je třeba dbát zejména na správné připojení, montáž a údržbu.
 • Nainstalujte požární hlásiče.

Každou** elektroinstalační práci nebo montáž elektrických zařízení** a spotřebičů lze reklamovat. Většina firem a odborníků dbá na kvalitu odvedené práce, ale lidský faktor nebo použitý materiál může občas selhat. Nebojte se reklamaci uplatnit, zejména pokud si nejste bezpečností elektroinstalace jisti, předejdete tak možnému požáru či úrazu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15303 (rodina-finance.cz#22995)


Přidat komentář