Demoliční práce - Praha

Demoliční práce jsou svým provedením mnohdy nebezpečné, a proto bychom jejich realizaci měli nechat na odborných firmách, které nejlépe vědí, jak postupovat a co vše je potřeba zařídit. Chystáte se na demolici a nevíte si rady? Oslovte odbornou firmu.

V našich životech přicházejí chvíle, kdy něco starého musí uvolnit místo něčemu novému. Toto moudro platí u domů daleko více, než u čehokoli jiného. Je-li již dům starý a nebezpečný, je potřeba jej strhnout a postavit na jeho místo dům nový a bezpečný. K tomu je potřeba najít firmu, která provádí demoliční práce.

Přípravné práce na demolici

Přípravné práce, kterými se na demolici připravujeme, jsou nejdůležitější částí celé demolice. Jedná se především o vyklizení daného objektu a také o následnou kontrolu, při které je potřeba se přesvědčit o tom, zda se v daném objektu nezdržují nějaké osoby. Kontrola objektu před demolicí je hlavní částí těchto přípravných prací a je tedy nejdůležitější. Jedná-li se demolici, při které se používají trhaviny, je zde mezi přípravnými pracemi ještě rozmístění náloží, které může provádět pouze střelmistr.

Jaké jsou způsoby demolice?

Způsob demolice a také prostředky, které jsou potřeba k jejímu provedení, jsou závislé na tom, co je k demolici určeno. Menší budovy lze bourat za pomoci bagrů, či buldozerů nebo bouracích kladiv apod. Vozovky, chodníky a betonové opěrné stěny se demolují pomocí pneumatických kladiv a na tovární haly, mostní konstrukce či jiné ocelové stavby se používá technologie řezání plamenem čili autogenem. V místech, ve kterých je upřednostňováno snížení hladiny otřesů, lze použít bourací hydraulické nůžky, které jsou velmi ekonomické, a hlavně lze s nimi pracovat v mnoha polohách. Pomocí těchto nůžek lze velmi dobře oddělovat například okenní rámy, zábradlí apod. K demolici větších budov se také používá demoliční koule, která ničí budovy z bočních stran a zdivo dokáže rozbít dokonale. Na práci s demoliční koulí je nepříjemné, že demolice postupuje pomalu, avšak všichni, kteří demolici provádějí, jsou v bezpečné vzdálenosti od trosek. No a v neposlední řadě je potřeba zmínit také demolici výškových budov a továrních komínů, které se provádějí za pomocí výbušnin a to tzv. odstřelem. Člověk, který odstřel provádí, tzv. střelmistr, musí být odborně proškolen a musí mít pro danou činnost oprávnění a povolení.

Jak si lze demolici ulehčit?

Jedná-li se o demolici menších budov, lze sutiny kropit vodou, čímž dojde k zamezení šíření prachu. Díky kropení lze provádět demolice i v místech, která jsou hustě obydlena a jsou splněny také všechny ekologické normy, které jsou na demolice kladeny.

Likvidace stavebního odpadu

demolicím patří také odvoz a likvidace sutin, které demolicí vzniknou. Stavební odpad je pro mnohé, kteří provádějí demolici svépomocí problém. Pokud si však na demolici najmeme firmu, může nám tato od stavebního odpadu pomoci. Zbavit se tohoto stavebního odpadu lze několika způsoby. První z nich je, odvoz stavebního odpadu na legální skládku. Tento způsob je jednoduchý, avšak není nejlevnější záležitostí. Zvolíte-li tento způsob, je nutné, aby byl stavební odpad vyčištěn od materiálů, které nejsou stavební sutí. Pokud Vás zajímá, co stavební sutí není, pak vězte, že se jedná o materiály jako sádrokarton, plasty, dřevo, eternit apod. Firmy, které se na demolice zaměřují, mají z velké části své mobilní třídiče a drtiče stavebního odpadu, pomocí kterých vznikne tzv. recyklát, který se dá buďto použít místo přírodního kameniva nebo jej lze prodat. Pokud si najímáte na demolici stavby odbornou firmu, zjistěte si, zda je předmětem smlouvy také odvoz a likvidace stavebního odpadu.

Demolice svépomocí?

Jak jistě všichni víme, lze menší demolice provádět svépomocí. Jedná se například o rozebírání staršího domu, tedy o bourání vnitřních zdí, které nám v daném domě nevyhovují a, se kterými při rekonstrukci již nepočítáme. Také při této demolici vzniká stavební odpad, který je potřeba zlikvidovat. Jedná-li se o stavbu z cihel, lze tyto rozebrat opatrně a poté očistit a použít ke stavbě znovu. Tímto způsobem ušetříme dvakrát, neboť se vyhneme odvozu na skládku a také nebudeme muset cihly kupovat. Pokud stavba z cihel není a my daný materiál již nevyužijeme, je potřeba nechat si přistavit kontejner, do kterého stavební sutiny budeme ukládat. Jsou zde také demoliční práce, které svépomocí provádět nelze a jedná se o demolice větších staveb. K demolici velkých staveb, silnic apod. nemáme potřebné vybavení a hlavně stroje. Ale nemáme mnohem důležitější věci a těmi jsou potřebné odborné znalosti a o něco důležitější praxi. Přemýšlíte-li o případné demolici a nejste si jisti, zda ji zvládnete svépomocí, měli byste si prohlédnout nabídky odborných demoličních firem a vybrat si jednu z nich, se kterou se dohodnete a, která Vám demolici provede.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15328 (rodina-finance.cz#23058)


Přidat komentář