Bytové rozvody

Rozhodli jste se pro kompletní rekonstrukci Vašeho domu nebo bytu? Tím pádem se jen stěží vyhnete výměně nebo zcela nové výstavbě elektroinstalace. Zde Vám nabízíme pár rad a tipů, které se Vám můžou hodit.

Základním prvkem spokojeného a bezpečného bydlení je mimo jiné i správně a profesionálně provedená elektroinstalace. Mnohokrát došlo k situaci, kdy v důsledku neprofesionálního zapojení elektriky došlo k požáru v bytě nebo v domě, nebo ke zranění osoby. Takovým následkům se dá však jednoduše předejít a to tak, že se obrátíte na profesionály, kteří se elektroinstalací a revizí zabývají.

Původní a nová elektroinstalace

Při rekonstrukci staršího bytu nebo domu se určitě nevyhnete otázce, co s** elektroinstalací**. Vaše domácí elektrospotřebiče budou bez závad fungovat pouze tehdy, pokud dostanou elektrické napětí, které nebude kolísat vlivem poruch či poddimenzovaných rozvodů. Elektroinstalace v novém domě či bytě nebo rekonstrukce elektroinstalace ve starém panelákovém bytě nabízí v současné době zcela nové technologické možnosti, než které se používaly před mnoha lety. Zároveň však můžou nastat mnohé komplikace, se kterými by měl člověk počítat předem. Je dobré se zamyslet nad tím, na co si dát při rekonstrukci elektroinstalace v panelovém domě pozor a jak zásuvky v bytě správně rozvrhnout, aby plnily funkci takovou, jakou plnit mají. Mezi nejčastější problémy postarších elektroinstalací patří nedostatečné množství zásuvek. S pořizováním stále nových a nových elektrospotřebičů již nejsou zásuvkové okruhy schopné zvládnout nové zátěže a často dochází k vypadávání jističů a pojistek. Už jenom tyto poruchy stačí k tomu, abyste se začali zabývat celkovou rekonstrukcí elektroinstalace. Než se však obrátíte na Vámi vybraného elektrikáře, dopředu si rozmyslete, kde přesně se budou nacházet elektrospotřebiče v jednotlivých místnostech a kolik zásuvek bude tedy potřeba. Potom si taky pořádně rozmyslete, jaká poloha zásuvek bude nejlepší a rovněž počet zásuvek. Jistič zvolte podle toho, jakými spotřebiči je Vaše domácnost vybavena, zpravidla se rozhodněte podle příkonů, které jsou vyznačené na štítcích každého elektrospotřebiče.  ** **

Elektroinstalace v panelových domech

Elektroinstalace je ve většině panelových bytů stále původní, hliníková a stará cca 30 let jako většina panelových domů. Z toho důvodu se dá považovat na nevyhovující. Je to dáno jednak současnými společenskými nároky, ale taky kvalitou rozvodů, která je ovlivněna časem. Pokud se tedy v těchto případech rozhodnete pro rekonstrukci domovních elektrických rozvodů a bytů, je to velmi správné a chvályhodné řešení. Naprostá většina lidí bydlících v byt nebo domech se spokojí se stávajícím stavem elektroinstalace, neboť si buďto dostatečně neuvědomí nebezpečí, které může hrozit, anebo nestojí o žádné nové změny ve svém bydlení např. proto, že jim původní elektrika přijde dobrá a nechtějí si doma dělat nepořádek spojený s vrtáním do zdiva. Nebo nechtějí vyhazovat peníze na novou elektriku. Raději použití peníze na něco, co jde vidět a ne na elektroinstalaci, která je vedena ve zdech a nikdo ji nemůže obdivovat. Tyto zásahy jsou ovšem zcela nepatrné vedle škod, které může špatná elektroinstalace způsobit.** **

Lidé žijící v panelákových bytech se často rozhodnout pro rekonstrukci elektroinstalace až v souvislosti s rekonstrukcí bytového jádra. Nejlepší variantou je celková rekonstrukce všech rozvodů. Velmi často však místo celkové rekonstrukce bytového jádra dochází pouze k předělání umakartového jádra. V takových případech se nabízí několik možností pro vedení rozvodů. Jednou z nich je možnost elektrické vedení zasekat přímo do panelů. Tímto způsobem se však zasahuje do nosné konstrukce a proto je lepší přizvat statika, který celkový zásah zhodnotí. Další možností je vést elektrické rozvody skrytě pod lištami, které působí nenápadně a tím pádem tento způsob vyžaduje většina zákazníků.

Bezpečnost elektroinstalace a nutnost revize

Z hlediska** bezpečnostních předpisů** představuje elektroinstalace přísně vyhrazené zařízení proto je nepřípustné, aby někdo jiný, kromě odborně vyškolených osob vlastnících osvědčení o provedení zkoušek pro práci s elektrikou, elektrická zařízení montoval. Než se elektrické zařízení uvede do provozu, musí být nejprve odborníkem na elektroinstalaci přezkoušeno a o takové zkoušce se vystaví příslušný protokol zvaný revizní zpráva. Tato revizní zpráva je potřebná k tomu, aby Vám elektrárny elektrické zařízení připojili přes elektroměr na svou síť. Bez této revizní zprávy nesmíte elektrické zařízení nebo elektrickou instalaci převzít.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou elektroinstalace používány téměř pořád, potřebují pravidelnou revizi a údržbu, díky které dojde k nápravě důsledků stárnutí elektroinstalace a taky k přizpůsobení měnícímu se životnímu stylu uživatelů.  Všechny renovační práce, až už malého nebo většího rozsahu, podporují bezpečnost. Většina nových nájemníků, kteří se přestěhují do bytu nebo domu, začnou velmi rychle s rekonstrukcí jednotlivých místností, jako je koupelna, kuchyň, ložnice a na elektroinstalaci poněkud zapomínají.  Pokud však k nějakým úpravám přece jen dojde, bývá to z důvodu zvýšení počtu zásuvek, nikoliv z důvodu bezpečnosti. Pravidelné revize by tak mohly rozpoznat i drobné nedostatky v bezpečnosti, které by mohly být v krátkém čase a za pár korun napraveny. Proto správným řešením při změně majitele domu nebo bytu bývá právě zajištění revize. K tomu, aby byla elektroinstalace bezpečná, je potřeba dlouhodobé údržby. Přesto však existují oblasti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Jedná se např. o časté vypínání jističů (pokud jističe často vypínají, bývá to v důsledku přetížení elektrického proudu), uvolněné zásuvky (jakákoliv volně upevněná zásuvka na zdi by měla být dotažena, neboť vytahování zástrček způsobuje opotřebení elektroinstalace a následné uvolňování kontaktů může způsobit přehřátí spojů, což může vést až k požáru), nebo hliníkové elektroinstalace (vzhledem k tomu, že hliník snadno teče, může dojít k uvolňování  šroubových spojů a elektrických zásuvkách).

Pokud máte sebemenší pochybnosti o kvalitě Vašich rozvodů, přizvěte odborníka přes elektroinstalace, který stav elektrických rozvodů zhodnotí a v případě potřeby uvede vše na pravou míru, aby nehrozily žádné škody na majetku ani újmy na zdraví. Práce odborníka se skutečně vyplatí.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15390 (rodina-finance.cz#23159)


Přidat komentář