Autoškola - Ostrava

Chcete získat řidičské oprávnění a nemáte představu o tom, jak vše v autoškole funguje? Nevíte podle čeho vybrat dobrou autoškolu? A jak probíhá závěrečná zkouška k získání řidičského průkazu?

Autoškola je dnes velká investice. Jak si správně vybrat, abyste z autoškoly vytěžili maximum a zároveň pro vás byl celý výcvik příjemným zážitkem. Vždy je důležité vědět jaká prává a povinnosti vás během celého procesu získávání řidičského průkazu čekají. Informujte se o tom, jak probíhají závěrečné zkoušky, kolik stoj opravy závěrečných zkoušek a do jakého data musíte tyto zkoušky splnit. Nesmíme zapomínat, že autoškola je služba, za kterou si platíme, proto by nabízené služby měly být kvalitní.

Jak vybírat autoškolu v Ostravě

Při výběru vhodné autoškoly se můžeme držet několika kritérií. Kvalitní autoškola bude mít pro své žáky vhodnou učebnu a kancelář. Učebna by měla být vybavena běžnou školní výbavou, jako jsou lavice, židle, tabule. Součástí učebny mohou být i trenažéry, počítače, televize atd. Dobrá autoškola dále nabízí svým klientům vozidla, která jsou schválena pro výcvik v autoškole. Výcvikové vozidla musí být zřetelně označena, musí mít platnou technickou kontrolu. Učitel v autoškole musí mít kvalifikaci, praxi a pedagogické znalosti a dovednosti. Učitel v autoškole vám musí umět předat své zkušenosti a zajistit, že služba, za kterou si platíte, bude kvalitní. V autoškole by vám měl být poskytnut i ceník, který vám dává informace o cenách všech poplatků za zkoušky, doplňující výuku, výcvik, možnost splátek. Ve městech máte vždy na výběr z velkého množství autoškol. Získávejte informace o jednotlivých autoškolách, ptejte se známých, kteří výuku v autoškole podstoupili, navštivte autoškolu osobně. Při osobní návštěvě se zajímejte o zahájení, průběhu, rozsahu a druhu teoretické a praktické výuky. Důležité je také vědět, kdy vás přibližně čekají zkoušky. Zajímejte se, o postupy při opravných zkouškách.

Skupiny řidičských průkazů Ostrava

Podle svých potřeb si můžete vybrat skupinu řidičského průkazu, každá skupina může mít rozdílné nároky na věk. Pro příklad uveďme aspoň některé.  A (M) – tato skupina je určena pro výcvik na mopedech a malých motocyklech s maximální rychlostí do 45km/h, minimální věk pro toto řidičské oprávnění je 15 let. A1 je skupina pro lehké motocykly o objemu válce do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW, minimální věk je zde 16 let. Skupina B je určena pro motorová vozidla s maximální hmotností do 3 500kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče. Dále pro traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální hmotností do 3 500 kg, jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg, mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h. Řidič získá povolení na skupinu B od 18 let. Skupina C je určena pro motorová vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg, minimální věk pro toto řidičské oprávnění je 18 let a řidič musí být držitel skupiny B. B+E je řidičské oprávnění určené k jízdní soupravě složené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla nad 750 kg, jízdní soupravy, které nespadají pod skupinu B. Podmínkou tohoto řidičského oprávnění je minimální věk 18 let a řidičský průkaz skupiny B. C+E je oprávnění určené k jízdní soupravě složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg. Minimální věk je zde 18 let a řidičský průkaz skupiny C.

Průběh autoškoly Ostrava

Autoškola musí probíhat podle zákona č. 247/2000 Sb., který je u nás platný od 1. 1. 2001 – zákon o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Zákon určuje podmínky pro provádění výcviku a jeho minimální rozsah. Všechny autoškoly musí postupovat podle tohoto zákona.

Teoretická výuka

Teoretická výuka v autoškole může probíhat buď osobní docházkou nebo dálkově. Vždy záleží na dohodě učitele s žákem. Při individuálním plánu se žák připravuje samostudiem a učitel mu poskytuje konzultace. Během teoretické výuky se zabýváte: předpisy o provozu vozidel, ovládání a údržbou vozidel, teorií jízdy a zásad bezpečné jízdy a zdravotní přípravou.

Praktický výcvik

U skupiny B trvá praktický výcvik 28 vyučovacích hodin jízdy, část hodin je možná absolvovat na trenažéru. Vyučovací hodina trvá 45 minut, tento čas je stanovený zákonem. Když absolvujete minimální množství hodin teorie a praxe můžete se přihlásit ke zkoušce. Praktický výcvik se skládá z 3 etap: výcvik v jízdě, zdravotnická příprava a praktická údržba. V první etapě se žáci učí jezdit na trenažéru nebo autocvičišti. V této etapě se žáci učí rozjezd, zastavení, řazení, zatáčení, slalom, couvání. Závěr první etapy je jízda po silnici v mírném provozu. Druhá etapa je založena na výcviku jízdy v běžném silničním provozu, zde je kladen důraz na dodržování pravidel silničního provozu a zásady bezpečnosti jízdy. Ve třetí etapě by žák měl dosáhnout plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém silničním provozu a za ztížených podmínek.

Délka kurzu

Délka kurzu je vždy individuální. Délka kurzu skupiny B se pohybuje okolo 2 až 3 měsíců. Vždy záleží na možnostech učitele a žáka. Při intenzivním výcviku může být kurz i kratší, ale vždy musí být vše v souladu se zákonem.

Závěrečná zkouška

Autoškola vás automaticky přihlásí na zkoušku po zakončení teoretické i praktické výuky. Závěrečná zkouška je složena z 3 částí a to: písemný test, ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla, zkouška praktické jízdy. Všechny 3 části zkoušky se uskuteční v jeden den. Za zkoušku platí žadatel obecnímu úřadu obce 700 Kč. Když některou část zkoušky nesplníte, opakujete ji nejdříve za 5 pracovních dní. Všechny zkoušky se musí složit do 6 měsíců ode dne konání první zkoušky. V případě, že není tato podmínka splněna, musíte absolvovat cel výcvik v autoškole od začátku (teorii i praxi). Při opakování zkoušky se platí tyto částky: písemný test – 100Kč, údržba – 200Kč, praktická jízda – 400 Kč. Závěrečná zkouška musí splňovat podmínky zákona č.247/2000 Sb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15260 (rodina-finance.cz#22923)


Přidat komentář