Autoškola - Jeseník

Zvažujete, že si uděláte řidičské oprávnění? Pak si vyberte takovou autoškolu, která poskytuje řidičské oprávnění na vámi vybranou skupinu. Nevíte, jaké existují? Tak my vám poradíme.

V dnešní době je výhodné mít řidičské oprávnění i když zrovna nejste majitelem automobilu nebo jej využíváte sporadicky. Pokud vyloženě neztratíte jistotu za volantem, tak je vždy dobré mít řidičský průkaz, když někdo potřebuje někam převézt nebo když jedete s přáteli a je zapotřebí řidič. Pokud máte k dispozici automobil, tak se také nemusíte na nikoho vázat, ať už se jedná o hromadnou dopravu nebo někoho známého. V souvislosti s hromadnější dopravou se pak nabízí zmínit, že při počtu dvou a více lidí se vám vyplatí jet automobilem než třeba vlakem, protože náklady na benzín jsou menší než na jízdenky. Pak se také nabízí výhody v tom, že když nakupujete větší objem nebo potřebujete něco přestěhovat, tak je snadnější manipulace s automobilem.

Autoškoly nenabízí jen cvičení a zařízení řidičského průkazu, ale také řadu doplňkových služeb. Těmi mohou být kondiční jízdy, když ztratíte praxi a jistotu za volantem, ale také školení pro profesionální řidiče. Možností je spousta, proto vás provedeme autoškolou více.

Autoškola – Jeseník

Pokud si vybíráte autoškolu, tak Autoškola Hřebíček spol. s r.o. nabízí výcvik ve skupinách: A(M), A1, A/25, A, A/25 + doplňovací zkouška, B, B+E, C, C+E nebo D. Rovněž se nabízí i školení pro profesionální řidiče či kondiční jízdy. Výuka probíhá za pomocí kvalitních dopravních prostředků, které přísluší vozovému parku autoškoly. Vám je zajištěn profesionální výcvik, kdy se nejen naučíte řídit, ale i dobře řídit, protože vás odborný personál vyvaruje chyb, které řidiči dělají. Ochota a vstřícné chování ze strany autoškoly je pak samozřejmostí.

Autoškola Hřebíček spol. s r.o. sídlí na adrese Husova 191, 790 01 Jeseník. Telefonní spojení a fax zní 584 411 951. Spojení na mobilní telefon je 602 194 806. E-mail je autoskola@jesenicko.com.

Co potřebujete před nástupem do autoškoly?

Než započnete výcvik v autoškole, tak potřebujete podat žádost o řidičské oprávnění. Tu si můžete například vyzvednout v autoškole nebo některé školy ji nabízí i on-line ke stažení na svých stránkách. K této dokumentaci přísluší i potvrzení o zdravotní způsobilosti, jež vám potvrdí lékař (nesmí být starší než 3 měsíce). Dále je zapotřebí splňovat požadavky, které se vztahují k dané řidičské skupině, o kterou žádáte.

Autoškola - Řidičské skupiny

Motocykly, osobní automobily, nákladní automobily a další dopravní prostředky se dělí dle příslušných řidičských skupin, na které potřebujete oprávnění. Tyto skupiny se dělí zejména podle věku, ale také je někdy zapotřebí k získání některé skupiny vlastnit řidičské oprávnění již na jinou skupinu (zpravidla na tu, která opravňuje na řízení stroje o slabším výkonu).

Skupina A (M)

Ohledně motocyklů existuje celá řada podskupin, které spadají do kategorie A. Jako první se nabízí A (M). Ta opravňuje ovládat malý motocykl s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h. Řidičské oprávnění na tuto skupinu můžete získat již v 15-ti letech (musí vám být 15 let v den ukončení výcviku). V případě, že nejste plnoletí, potřebujete písemný souhlas svého zákonného zástupce.

Skupina A1

Jako další podkategorie se nabízí A1. Ta se vztahuje na řízení motocyklu do objemu 125 ccm, do výkonu 11 kW.  Věková hranice je zde 16 let v den ukončení výcviku (stejně tak zde platí písemný souhlas zákonného zástupce, jestli jste ještě nedosáhli 18-ti let).

Skupina A/25

A/25 je podskupina, která se vztahuje na řízení motorky do výkonu 25 kW a do poměru 0,16 kW/kg. To platí i pro motorky s postranním vozíkem nebo i bez něj. Zde už je věková hranice pro přijetí do výcviku 18 let.

Skupina A

Poslední skupina A je pak aplikována na motocykly s výkonem nad 25 kW a poměrem nad 0,16 kW/kg, opět s postranním vozíkem nebo bez něj. Zde už je podmínkou věk 21 let a vlastnictví řidičského oprávnění na nižší podskupiny skupiny A, tedy A(M), A1 nebo A/25.

Skupina B

Zde se jedná asi o nejrozšířenější skupinu, protože jde o osobní automobil. Skupina B je tak aplikována na motorová vozidla do váhy 3,5 tuny a o maximálním počtu pojmutí 8 pasažérů (plus řidič). Pak lze připojit přívěs o hmotnosti do 750 kg. Rovněž lze řídit i traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální hmotností do 3,5 tuny. Zde vám musí být alespoň 18 let v den ukončení výcviku.

Skupina B+E

Pokud vám nestačí hmotnostní omezení skupiny B, tak jej lze rozšířit o skupinu E. Kombinace B+E vás opravňuje řídit soupravy motorových vozidel (automobil a přívěs), kde přívěs má už nad 750 kg. Musíte mít ale již řidičské oprávnění na skupinu B a tím pádem se toto vztahuje na věk vyšší než 18 let.

Skupina C

Zde se jedná o motorová vozidla o váze nad 3,5 tuny, která nejsou určena k přepravě osob. K nim pak ještě může být připojeno vozidlo o maximální hmotnosti 750 kg. I zde platí, že musíte mít řidičský průkaz skupiny B.

Skupina C+E

Opět se jedná o rozšíření původní skupiny a tedy tato skupina opravňuje k řízení soupravy skupiny C a přípojného vozidla o váze nad 750 kg. Opět tedy musíte mít již řidičský průkaz na skupinu C.

Skupina D

Zde se jedná o řízení motorových vozidel, které jsou určeny pro přepravu více než 8 osob (plus řidič). Dále můžete ještě připojit přípojné vozidlo do do 750 kg. Podmínkou je vlastnictví již skupin B a C a věk pro získání oprávnění je 21 let.

Školení pro profesionální řidiče

Zde se jedná o řidiče z povolání, tedy toho, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu, tudíž je u něj řízení vozidla druhem práce. Z tohoto důvodu je proto nutné zajistit, aby daný řidič byl skutečně znalý a profesionál, na nějž jsou kladeny vyšší nároky při řízení, tudíž potřebuje mít osvědčení, že zvládá více než běžný řidič.

Kondiční jízdy

Pokud jste již delší dobu neřídili, je vhodné si udělat kondiční jízdy. Stačí jen pár, abyste získali opět praxi a hlavně jistotu za volantem, protože nejistý řidič může být stejně nebezpečný jako tzv. pirát silnic. I on totiž dělá nepředvídatelné úkony, na které ostatní účastníci silničního provozu vždy rychle nezareagují.

Spousta lidí má trochu obavy z autoškoly, ale není to nic náročného. Je to skutečně škola. Zde se naučíte ovládat motorová vozidla a tím pádem si tak posléze usnadníte pohyb na delší tratě. V autoškole vás naučí nejen řídit, ale zvládat motorové vozidlo tak, abyste řídili bezpečně a neohrožovali sebe a ostatní účastníky silničního provozu. Pak se také nabízí ohleduplnost i k motorovému vozidlu, protože pokud například je někdo zvyklý držet před semaforem spojku a čekat tak, než se rozjede, tak ji zbytečně pálí a tím pádem poškozuje. V autoškole vás toto ale odnaučí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15257 (rodina-finance.cz#22919)


Přidat komentář