Autoškola - Ivančice

Ne každá autoškola nabízí kvalitní služby a ne každá autoškola používá zcela průhledné praktiky. Proto bychom si při výběru měli prověřit nejen základní informace, ale chtít znát všechny detaily týkající se kurzu.

Vybrat si autoškolu není v dnešní době jednoduché. Nabídek je mnoho, ale ne všechny jsou seriózní. Absolvovat autoškolu není jen otázkou určitého společenského standardu, ale v mnoha případech je to také nezbytná podmínka mnoha zaměstnavatelů při hledání zaměstnání. Nesmíme zapomínat na to, že při řízení máme v rukou nejen zdraví a život svůj, ale také osob, které přepravujeme a ostatních účastníků silničního provozu. Při výběru je tedy vhodné nevybírat jen na základě ceny, ale především je nezbytně nutné si ověřit kvalitu autoškoly, zjistit si reference od bývalých i stávajících klientů. Absolvovat za méně peněz nekvalitní autoškolu, která nás na skutečný provoz nepřipraví dostatečně je hazardem s lidskými životy.

Jak vybrat správnou autoškolu?

Každá kancelář by měla mít:

 • kancelář a schválenou učebnu, která má kromě běžné školní výbavy také audiovizuální techniku, popřípadě trenažéry nebo výpočetní techniku a učební pomůcky
 • výcviková vozidla, která odpovídají současným technickým požadavkům a zároveň jsou schválena pro výcvik v autoškole
 • učitele nebo tým učitelů, kteří mají odpovídající kvalifikaci a praxi
 • platný ceník, který obsahuje úplnou cenovou nabídku včetně doplatků atd.

Před konečným rozhodnutím bychom měli autoškolu navštívit a požadovat informace o zahájení, průběhu, rozsahu a druhu výuky teorie a praktického výcviku, odhad délky naší přípravy a termínu závěrečných zkoušek, informace o postupu při opravných zkouškách a vysvětlení našich základních práv, nároků a povinností.

Výcvik a jeho části

Pro činnost autoškol v ČR platí od 1.1.2001 zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Tato legislativní norma je pro všechny autoškoly závazná a tudíž se jí musí povinně řídit. Výcvik skupiny B se v autoškole skládá z teoretického výcviku, praktického výcviku a závěrečné zkoušky.

Teoretická část výcviku

Tato část probíhá jednak formou kurzu ** s pravidelnou docházkou** na přednášky, kde absolvujeme kompletní výklad z předmětů: Předpisy o provozu vozidel, Ovládání a údržby vozidla, Teorie jízdy a zásad bezpečné jízdy a Zdravotní přípravy nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu. V tomto případě  se žák připravuje samostudiem a povinné konzultace absolvuje s učitelem. Zde dostaneme látku pro samostudium a na konzultacích učitel naše samostudium prověří a přidá svůj výklad. Při této formě absolvujeme místo 4 hodin výuky v kurzu 1 hodinu konzultací.

Praktická část výcviku

Zákon ukládá, že při praktické části musíme odjezdit při výcviku skupiny B 28 vyučovacích hodin jízdy, přičemž část hodin lze absolvovat na trenažéru. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Tato část se skládá ze tří etap: výcviku v jízdě a dále zdravotnické přípravy a praktické údržby.

Závěrečná zkouška

Celá závěrečná zkouška probíhá v jeden den v dané autoškole za přítomnosti zkušebního komisaře a skládá se ze 3 částí:

 • písemného testu z pravidel silničního provozu, který trvá 30 minut
 • ústní zkoušky ze znalostí ovládání a údržby vozidla (mimo sk. AM)
 • praktické zkoušky z jízdy, která až na výjimky trvá také 30 minut

V případě, že bychom v některé části zkoušky neprospěli, budeme opakovat pouze tuto část zkoušky, kterou můžeme absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní. Přitom platí podmínka, že všechny zkoušky musíme složit do 6 měsíců ode dne konání první zkoušky. V opačném případě bychom museli absolvovat novou výuku i výcvik.

Jaké jsou nejčastější triky „špatných“ autoškol

V životě se můžeme setkat i s autoškolami, které praktikují různé „metody“, na které my, jako zákazníci doplatíme. Mezi nejčastější z nich patří například:

 • informace o 14 jízdách na výcvik skupiny B -  je pravdou, že během výcviku můžeme absolvovat pouze 14 jízd. V tom případě se ale musí bezpodmínečně jednat o dvouhodinové jízdy. Vzhledem k tomu, že jedna hodina jízdy je ve skutečnosti necelou hodinou a trvá 45 minut, tak v případě dvouhodinové jízdy musíme odjezdit 90 minut.
 • nízká cena a nepřiměřené částky za opravné zkoušky – je jasné, že nízké ceny za kurz si autoškola musí někde kompenzovat, aby mohla fungovat. Takovou kompenzací často bývá cena za zkoušky. Nejdražší je zkouška z jízdy. Normálně účtované částky zpravidla nepřesahují 500 Kč za jednu dílčí zkoušku. Jsou však známy případy, kdy si „levná“ autoškola účtuje 1000 Kč za každou dílčí zkoušku, což zjistíte až v závěru kurzu. Proto bychom se měli i na ceny zkoušek informovat před započetím kurzu.
 • protahování výcviku a náhlá nabídka zkoušky – je známou metodou některých autoškol, jak ušetřit peníze za palivo a čas učitelů.** ** Náš výcvik trvá dlouho, jízdy máme zřídka a máme jich absolvovánu tak polovinu z normálního počtu. Učitel nám nabídne "zkusit zkoušku", protože už nám"to jde" a další zkoušky budou za velmi dlouhou dobu. Na takovéto nabídky bychom neměli v žádném případě přistupovat.
 • zkracování hodin - učitel nám při jízdě sdělí, že je limit na jednu jízdu řekněme 15 km a právě jsme ho projeli, takže po 20 - 30 minutách končíme. Pamatujme si, že kilometrový limit na jízdu neexistuje a trvejme na odjetí celých 45 minut.
 • neúplná cena za výcvik varianta 1 - např. učitel nám po jízdě anebo během ní sdělí, že je limit na jednu jízdu řekněme 15 km a právě jsme ho projeli a že za každý další kilometr musíme zaplatit. Tuto informaci nikdy nenajdete na oficiálním ceníku.
 • neúplná cena za výcvik varianta 2 - třeba je na ceníku je napsáno, že cena je "za výuku a výcvik". Až těsně před zkouškou se dozvíme, že kromě poplatku obecnímu úřadu zaplatíme ještě 1000 Kč za zkoušky autoškole.

Vybírejme pečlivě a braňme svá práva

Nesmíme zapomínat na to, že provozování autoškoly je služba jako kterákoli jiná a platí pro ni i stejná pravidla. Proto bychom dopředu měli požadovat veškeré informace týkající se průběhu kurzu, jeho obsahu a především celkové ceny či dílčích cen za celý kurz. Tyto informace požadujme v tištěné podobě. Samozřejmě i zde platí, že nejlepší vizitkou firmy jsou její spokojení zákazníci. Proto se na některé z nich neváhejme obrátit a zjistit, jak to doopravdy v autoškole, o které uvažujeme chodí. Rozhodně se nám to vyplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15239 (rodina-finance.cz#22896)


Přidat komentář