Láska? Kvete v každém věku

Máte pocit, že ve vyšším věku už není čas pro vroucí city? To je velký omyl. Právě láska je to, co nám zpříjemňuje život a je jeho smyslem. V každém věku, bez jakéhokoli rozdílu.

Lásku pociťujeme už od samého narození, jakmile začneme dospívat a začnou se probouzet naše hormony, přechází láska přátelská či rodinná ke skutečnému milostnému citu. Pro mnoho lidí je láska projevem náklonnosti vroucích citů především dospělých lidí v aktivním věku. Jenže můžeme skutečně ohraničovat lásku věkem? Projevy náklonnosti k jiné osobě souvisí s pohlavními pudy. Zatímco ve středověku nebo i dnes v jiných zemích bylo či je běžné, že se lidé milují od chvíle, kdy jsou schopni cítit skutečné milující city, u nás máme pravidla stanovená zákonem. A také určitými zvyklostmi. Láska pro mladé lidi, možná pro rodiče či ty, které chytne tzv. druhá míza. Tak si dnešní společnost představuje, že mohou lidé cítit lásku a mít partnerský vztah jako ve 20 letech. Lidé, kterým je 60 let a výše, to pro většinu společnosti už není ta skupina, která by prožívala vroucí vztah. Jenže to je právě jen společenský omyl. Nejlépe to pochopí ti, kteří klidně i v důchodovém věku potkají osudovou lásku. A klidně s ní mohou prožít kus života. Vždyť dnes se lidé dožívají běžně 80 let i více. A takových 20 let společného soužití je již pořádný výkon.

Láska v pozdějším věku

Láska je cit, který vás nabije energií a je jedno, v jakém jste věku. Díky náklonnosti druhého člověka totiž zažíváte euforii, uvolňují se vám endorfiny a jste mnohem spokojenější. Cítíte štěstí a vyhýbají se vám zdravotní problémky. Proč se tedy bránit lásce? Protože společenské zvyklosti jsou jiné a staří lidé přeci nemohou zažívat pocity mladých milenců, kteří jsou bláznivě zamilování a hledají lásku na celý život? Každý chce mít druhou polovinu svého já, a pokud se rozvede nebo ovdoví, neznamená to, že jeho život končí. V jakých případech vzniká láska tzv. v pozdějším věku? Situací je mnoho. Již zmíněné ovdovění a to jak ze strany muže, tak i ženy má určitý precedens. Podle společenských zvyklostí se ctí památka zesnulého. Pro spoustu lidí není tedy vhodné, aby vdova či vdovec měli dalšího partnera. Ale proč? Je to spíše sobeckost některých rodinných příslušníků, kteří sice milovali svého zesnulého rodiče, ale toho druhého, pozůstalého, by raději nechali o samotě? Samota je jedním ze stavů, kterých se lidé děsí a zejména pak té, kdy budou na sklonku života méně pohybliví, méně rozhodní a budou potřebovat oporu, kterou jim nabídne partner. Proto není dobré vázat se na názory druhých, byť by to byla rodina. Samozřejmě, pokud vaše okolí vycítí, že váš potenciální partner není úplně solidní, pak na rady blízkých dejte. Jinou situací, kdy přichází láska v pozdním věku, může být i osudový zlom v životě. Ano, i v pozdním věku můžete najít osudovou lásku. Někdo například celý život žije po boku partnera, s nímž si nerozumí, může jít i o násilníka. Někdo za život vystřídá hodně partnerů a nenajde toho pravého, až ve vyšším věku pozná souznění s druhou osobou. Je to dvojsečná situace. Buď je celoživotní „samotář“ už tak zvyklý na stereotyp, že si do něj nenechá mluvit anebo naopak sleví ze svých nároků, aby nezůstal sám.

Tajit či přiznat lásku v seniorském věku?

Starší lidé často stojí před zásadní otázkou. Přiznat, nebo raději zatajit lásku v pozdním věku? Nemalou roli v tomto hraje stud. Lidé se sami sebe ptají, co na to řekne jejich okolí. Přítelkyně, které například i po smrti svých mužů už nikdy nehledaly mužskou náruč a jejich kamarádka by si klidně užívala jako mladice? Vždyť se to k jejímu věku nehodí. Takové názory bohužel stále vládnou naší společností a jsou stejným předsudkem jako představy o 50leté ženě, která by měla mít krátké vlasy a naopak dlouhé sukně. Když jí ale sluší dlouhé lokny a za své nohy se nemusí stydět? Proč to neukázat stejně jako novou lásku. Důležitá je v tomto směru rodina a  je třeba zvážit, jak se k tomu postaví. Musíte sami vyhodnotit, jak se k tomu vyjádří hlavně děti. Na jedné straně je pochopitelné, že neuvidí rády, když někdo nahradí jejich zesnulého rodiče, na druhou stranu si musí uvědomit, že s vámi nežijí ony, ale někdo, kdo vám je oporou.

Kde senioři hledají lásku

Možností, jak najít lásku, je pro seniory spousta. Neliší se nijak tím, co volí mladé páry, jen záleží na zájmech. Senioři se mohou potkávat při různých zájezdech u nás i v zahraničí. Na různých zájmových aktivitách jako jsou například karty, setkávání pamětníků či různé zábavy nebo sportovní aktivity. Nesmíme opomenout ani domovy důchodců či pečovatelská zařízení, kde žije více lidí pospolu a někteří zde najdou společnou řeč. Záleží na zájmech každého z nás, rozhodně dnes neplatí, že starší lidi zajímají jen aktivity, při kterých se nehýbou. Ovšem velkým trendem je i seznamka pro starší lidi. Jak funguje?

Seznamka pro starší

Seznamovací inzeráty tu jsou již desítky let, lidé je hledali v novinách už za minulého režimu, proto i dnes jsou senioři zvyklí hledat spřízněnou duši právě tam. A se vzrůstající internetovou gramotností se zvětšuje počet seznamek pro starší i na tomto elektronickém poli. Při hledání v inzerátech nemusí jít o milostný vztah. Lásku můžete cítit i k někomu, kdo je pro vás velmi blízký přítel. Někdo, koho můžete držet za ruku, chodit na procházky, jezdit na výlety, užívat si obědy či posezení u kávy nebo trávit společné chvíle na chalupě. Láska totiž nemusí vždy znamenat i erotickou touhu, ale jen blízké porozumění obou osob.

Proč hledat lásku v pozdějším věku?

Již jsme naznačili, že lidé se bojí samoty. A právě i té, která přichází v pozdějším věku. Děti už jsou odrostlé, vnoučata přijedou občas. Lidé si jako parťáka pořizují pejsky, kteří jim sice zpříjemní společné chvíle, ovšem přítomnost lidské osoby to nenahradí. S přibývajícími léty se zpomalují reakce, už nejsme tak fit a je dobré mít oporu v někom, kdo je na tom těchto oblastech lépe a naopak my můžeme dotyčnému pomoci, pokud jsme na něčem lépe my. Není to ale jen o zištnosti. Důležité je mít vedle sebe někoho, s kým si můžete povídat, sdílet společné zájmy a naplňovat svůj život, i když si někdo mylně může myslet, že vás už nic nečeká. Naopak. Vždyť právě v pozdějším věku si můžete užívat. Máte našetřeno? Jste v důchodu? O děti se už starat nemusíte, zabezpečení jste. Samozřejmě, ne každý v takové situaci je, ale logické predispozice k tomuto stavu jsou. Proto se nebraňte lásce i navzdory veřejnému mínění. Ti ostatní s vámi totiž nežijí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15193 (rodina-finance.cz#23436)


Přidat komentář