Žárlivost ve vztahu - kdo pomůže?

Žárlivost sužuje mnoho partnerských vztahů. Je důvodem rozchodů, hádek, nepochopení, ale také trápení, týrání, vydírání nebo i ponižování. Najdete ji v rodině, mezi přáteli, zkrátka všude. Proč vzniká a je dobré žárlit nebo naopak?

Co dělat, když zjistíte, že žárlíte?

Většina z nás si jistě prošla někdy nějakou situací, kdy jsme žárlili. Je to svým způsobem přirozené, bojíme se, že přijdeme o milovanou osobu. Pokud zjistíte, že žárlíte, uvědomte si, o co vlastně jde. Jde jen o vaši krátkodobou ješitnost, že se váš partner líbí svému okolí, cítíte se v dané chvíli ohroženi, ale stále máte pocity, že danou situaci zvládáte?

Pak se vůbec nad ničím nepozastavujte. Polibte svého partnera, dejte mu najevo, že jste tam taky a jděte se věnovat ostatním přátelům či hostům. Věřte, že stejné pocity může zažívat i vaše drahá polovička.

Žárlivost, pokud máte zdravé sebevědomí, jde vždy zvládnout i bez toho, aniž byste museli dělat dusno a ničit si tím partnerský vztah.

Co když žárlivost nezvládáte?

Jste-li ve fázi, kdy svou žárlivost neovládáte, děláte zbytečné scény, zakazujete, vydíráte,  omezujete, vyhrožujete a máte pocit, že sami tuto situaci nezvládáte, najděte odbornou pomoc. Nejedná se o nic špatného a odsoudění hodného. Právě naopak. Přistupujte ke svému životu a k životu vašeho partnera zodpovědně. Pokud Vás trápí žárlivost nebo se nedokážete smířit s nevěrou svého parnera, doporučujeme Vám nahlédnout na internetové stránky www.lubomirsmekal.cz

Psycholog, psychoterapeut, supervizor - Mgr. Lubomír Smekal

Na těchto internetových stránkách Vám pan Mgr. Lubomír Smékal z Olomouce pomůže překonat obtíže, které se týkají partnerských vztahů.** Podívejme se s čím vším se na stránky www.lubomirsmekal.cz můžete obráti:**

Psychoterapie a poradenství :

 • pomoc při zvládání osobních problémů (individuální terapie)
 • pomoc při řešení partnerských problémů a krizí (manželská, párová terapie, problémy navazování partnerských vztahů, rodinná terapie)
 • mediace řešení problémů v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci
 • podpůrná psychoterapie při zvládání a prevenci somatických onemocnění (viz texty)

Skupinová terapie (ve spolupráci s PhDr. Ludmilou Piňosovou, Brno):

 • skupiny osobního rozvoje (především rozvoj vlastních možností řešení problémů, které nás trápí a komplikují nám život)
 • skupinová terapie
 • výcvikové skupiny zaměřené na získání specifických sociálních dovedností (například navazování a udržení si partnerských vztahů, umění sebeprosazování a sebeprezentace...)
 • podpora samořídících skupin

Diagnostika:

 • možnost vyšetření pomocí psychodiagnostických metod a vypracování zprávy
 • vyšetření žadatelů o příbuzenskou pěstounskou péči a žadatelů o osvojení dítěte partnera/partnerky
 • příprava na výběrová řízení
 • znalecké posudky z odvětví psychologie

Supervize:

 • případové supervize v sociální oblasti

- individuální

- skupinová

Termín vyšetření je vždy nutno dohodnout předem. Pokud pocházíte z Olomouce nebo jeho okolí a máte trápení které se týká Vašeho vztahu, kontaktujte pana Mgr. Smekala. Věříme že Vám pomůže Vaše trápení překonat.

Nebudete-li danou situaci řešit, buď zničíte sami sebe nebo vašeho partnera nebo oba. Váš vztah ale rozhodně kvést nebude a můžete zničit taky všechno kolem. Nenechejte dojít věci tak daleko, že vás zavrhne třeba i celá rodina, přátelé, kolegové. Raději zkuste tyto negativní emoce řešit a zjisti, co je jejich příčinou.

Žárlivost jako vděčné téma

O žárlivosti slyšíte mluvit všude kolem vás. Baví se o ní vaši přátelé, kolegové v práci, slyšíte o ní ve zprávách v televizi a každý televizní seriál si hledá partnerskou zápletku, podvádění nebo jen samotnou žárlivost.

Se žárlivostí se jistě setkáváte také doma, směrem k vašemu partnerovi či partnerce, k dětem, sourozencům nebo rodičům. Ale co to vlastně ta žárlivost je? Proč je jí tady mezi lidmi jako máku?

O žárlivosti se napsalo již mnoho slov a článků, jak byste se měli chovat, co je správné a co správné není, ale jakmile se dostanete do svízelné situace, která tento pocit vyvolává, jen stěží se dají tyto negativní emoce ovládnout.

Proč žárlíme?

Otázkou může být i to, jestli žárlivost značí negativní nebo pozitivní emoce. Zastávají se dva různé názory. Jeden z nich považujte tuto vlastnost za špatnou, nevhodnou, omezující druhého partnera. Druhý pohled ji naopak vnímá jako výraz oddanosti, lásky a touhy po druhém z partnerů. A kde je pravda?

Pravdu budeme jen stěží hledat, záleží spíše na vlastním životním postoji, na vašich hodnotách a vlastního uvědomění si.

**
**

Žárlivost jako pozitivní emoce

Žárlivost můžete vnímat sami na sobě nebo na svém partnerovi i jako pozitivní emoci. Ale mějte vždy na paměti jedno, nic se nemá přehánět. Pokud se jedná o lehnou formu žárlivosti, kdy jen tak ze srandy, po očku nahodíte svému partnerovi, s kým že si to vyrazil ven nebo že on či ona pokukuje po jiných objektech zájmu, tak tato žárlivost může být opravdu vnímána jako pozitivní.

Jedná se jen o lehké pošťouchnutí, připomenutí se, trochu škádlení. Ale nic víc by ve vašich poznámkách nemělo zaznít. Tato žárlivost může lehce okořenit váš vztah, dát mu trochu vzrušení, trochu toho pocitu, že druhý z partnerů po vás stále touží. Dáváte najevo, že stále partnera vnímáte, sledujete jej, záleží vám, jak se prezentuje, s kým se stýká a jak se chová, ale zároveň mu dáváte pocit, že jen plně respektujete.

V tomto případě nejsou na místě žádné obavy z občasných poznámek, které naopak dokáží zpestřit váš vztah. Ale jak je to s žárlivostí jako s negativní emocí?

Žárlivost jako negativní emoce

Žárlivost jako negativní emoce je velmi nebezpečná, a to jak pro okolí daného žárlivce, tak pro něj samotného. Ale jak poznat, že je pomyslná hranice překročená? Kdy je žárlivost nemístná?

Nebezpečná je vždy tam, kde již dochází k omezování partnera. Pokud žárlíte a znemožňujete svému partnerovi nebo své partnerce zajíst si s přáteli do hospody, na sportovní trénink nebo jej častujete výčitkami, pak byste měli zbystřit a začít jednat.

Omezování partnera

Projevem žárlivosti může být obyčejné omezování partnera. Chcete vyrazit na akci s kolegy z práce nebo s bývalými spolužáky a nemůžete? Máte zakázáno chodit samotni do společnosti, na návštěvy k rodině či přátelům? Pak vězte, že máte co dočinění s žárlivostí, která vás omezuje, která vám neustále staví překážky do cesty a vy ztrácíte svou svobodu.** **

Pokud budete setrvávat nadále v takovémto vztahu a nic nepodniknete, časem zjistíte, že jste se stali pouhým otrokem a ten, kdo žárlí, naopak vaším otrokářem. Vstupujete do fáze, když se váš vztah stává nevyrovnaným. Jeden musí neustále cítit převahu nad tím druhým.

Z dlouhodobého hlediska se jedná o neudržitelnou situaci. Pokud se dostanete do fáze toho, kdo je omezován, začněte velmi rychle tuto situaci řešit. Jinak se z vás stane obyčejná loutka, která bude vykonávat příkazy druhého.** **

Vydírání partnera

Další možností je naprosto nepřípustné vydírání partnera. Chcete vyrazit do společnosti, ale partner vám neustále opakuje, jak se bude cítit doma sám a opuštěný, že mu budete chybět, že by si přál, abyste raději nikam nechodili? Nestává se tento scénář pravidelně ve chvíli, kdy máte naplánovanou nějakou akci?

Pak věřte, že citové vydírání je spojené s žárlivostí. Partner si nepřeje, abyste chodili do jiné společnosti a už vůbec ne bez něj. Raději s vámi bude trávit svůj čas doma, u televize nebo posloucháním rádia. Ale opět tento scénář nemůže vydržet dlouho. Dostanete se do fáze, kdy vy nesmíte nikam, ale váš partner si začne vyhazovat z kopýtka.

Ponižování partnera

Jste ve společnosti a dobře se bavíte? A jak na to reaguje váš partner? Pokud je sebevědomý, vesele konverzuje s ostatními a občas se k vám přitočí, políbí vás a půjde zase po svém. Ale pokud slýcháváte urážky před celou společností o tom, jaké máte na sobě nemožné oblečení, že stále jen cvičíte, protože se nemůžete vejít do kalhot nebo jakou děláte podřadnou práci, pak zbystřete.

Položte si zásadní otázku, proč se k vám partner chová tak nevybíravě, proč vás navíc v cizí společnosti tak hrozně ponižuje. Nebojte, pravděpodobně nejde vůbec o to, že byste byli tak nemožní, neforemní, špatně oblečení a nespolečenští. Problém je na straně partnera.

Vidí, že zapadáte do společnosti, umíte se bavit, jste oblíbení, přátelští a vyhledávání ke konverzaci, tanci či jiné zábavě. Pokud váš partner trpí pocitem méněcennosti, pak začne žárlit. Vadí mu to, že se o vás musí dělit, ale vadí mu také to, že jste, pouze dle jeho soudu, v očích ostatních lepší než on. Chcete mít opravdu po boku muže či ženu takového povahy?

Zastrašování partnera

Žárlivost se také může projevovat zastrašováním a trapičstvím. Na akci sice vyrazíte dobře naladěni, ale těsně před tím, než zabouchnete dveře od přeplněné hospody si vyslechnete, že si máte dávat velký pozor na to, s kým se bavíte, s kým tančíte a s kým popíjíte. Dostanete přednášku o tom, že se máte chovat slušně, že nemáte moc pít a hlavně, že se nemáte příliš bavit s druhým pohlavím.

Možná padne i hláška, že se to přece vždycky nějak doví, co se na dané akci dělo. Ani toto není ukázkou vyrovnané osobnosti, která vám věří a která vás ráda doprovodí z akce nebo na akci. Zastrašování časem dojde tak daleko, že nebudete mít chuť kamkoliv vyrazit a zůstanete raději sedět doma.

Co to tedy ta žárlivost je?

Existuje určitě spousta formulací a odborných pouček o tom, co to je samotná žárlivost. Ale pokud se nad tím i sami řádně zamyslíte, dojdete jistě k závěru, že se jedná o nedostatečné sebevědomí. Sebevědomí toho, kdo žárlí, je nějakou formou narušené.

Partner, který vstupuje do vztahu s pocity méněcennosti, pak může zaujmout dvě polohy. Buď se stáhne, bude ten, který se nechá ovládat a bude se ve všem podřizovat nebo naopak, začne svého partnera svými nedostatky trápit, mučit a tím získávat silnější pozici a sebevědomí. Ale je tohle správná cesta k fungujícímu vztahu?

 

Žít s žárlivcem?

Tato otázka trápí jistě řadu partnerských vztahů? Milujete ale jste mučeni neustálými výstupy svého partnera. Pokud vám na vztahu záleží, tak jeho žárlivost řešte. Navrhněte schůzku v poradně, u psychologa, promluvte si. Pokud bude ochota tyto emoce řešit, zkuste to.

Narazíte-li ale na odpor, že se nic neděje, že si vymýšlíte a že máte určitě chuť partnera opustit a jít za někým jiným, pak vězte, že setrvávání v tomto vztahu vás nakonec zničí. Zničíte hlavně sami sebe. Nelpěte na něčem, co vám přináší jen bolest a útrapy. Na světě běhá řada partnerů, kteří si budou vážit vašich vlastností, vás samotných, budou vás respektovat a mít dost velké sebevědomí na to, aby žili ve vyváženém partnerském vztahu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15147 (rodina-finance.cz#21660)


Přidat komentář