Záchranné, havarijní a pomocné služby

Dostanete-li se úzských, není třeba věšet hlavu, vždy máte v dnašní domě mobilných telefonů při ruce odborníka, který Vám ve Vaší nelehké situaci dokáže poradit i pomoci. Pojďme si představit nebo shrnout jací odborníci to jsou.

Záchranné a havarijní i pomocné služby

 • Znáte důvody, kdy lze na pomoc zavolat záchrannou či havarijní službu? V jakých případech se na ně můžeme bez přemýšlení obrátit? Také by jste měli vědět lak volat.

 • Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:

 • co se stalo a jakého rozsahu událost je - popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených

 • kde přesně se událost stala - adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte
 • odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
 • po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy

Havarijní služba – instalatéři

 • prasklé vodovodní čí netěsnící potrubí rozvodů studené nebo teplé vody
 • ucpané odpadní potrubí
 • prasklá hadice od WC nebo bidetu
 • prasklý ohřívač ÚT nebo jiná nádrž, jako je akumulační nádrž nebo bojler
 • prasklá hadice u vodovodní baterie
 • prasklá hadice od pračky, myčky apod.
 • nefunkčnost vodovodní baterie
 • neodtékající vana, umyvadlo nebo dřez

Havarijní služba – topenáři

 • prasklý radiátor
 • prasklé potrubí topení
 • prasklé ventily topení
 • prasklá expanzní nádoba
 • netopí topení

Havarijní služba – plynaři

 • únik plynu u spotřebiče
 • prasklé plynovodní potrubí
 • únik plynu u plynoměru v bytech
 • únik plynu ve skříni HUP
 • netopí plynový kotel
 • plynový ohřívač neohřívá vodu

Havarijní služba – čištění kanalizace

 • ucpané kanalizační potrubí
 • prasklé kanalizační potrubí
 • neodtékající vana
 • neodtékající umyvadlo
 • neodtékající dřez

Havarijní služba – elektrikáři

 • převrtaný kabel
 • přeseknutý kabel
 • vyhořelý jistič
 • vyhořelá pojistka
 • nejde znovu nahodit jistič/pojistka/
 • zásah bleskem

Havarijní služba – zámečníci

 • zabouchlé domovní dveře
 • zabouchlé dveře
 • ztracení klíče od bytu, domu
 • zamklé mříže
 • dveře nejdou zamknout
 • zaseklé rolety venkovní či vnitřní
 • zalomené klíče v zámku
 • zabouchlé klíče ve vozidle

Havarijní služba – odtah a vyproštění vozidla

 • vyproštění havarovaného vozidla
 • odtah nepojízdného vozidla, motocyklu na vámi určené místo nebo do autoservisu
 • odtah do místa opravy nebo úschovny
 • startování automobilu s vybitou baterií
 • dovoz pohonných hmot k Vašemu vozidlu v případě, že vám nečekaně došlo palivo
 • výměna pneumatiky

Havarijní služba – výškové práce

 • shazování sněhu a rampouchů ze střech domů
 • ale i Vaše kočka na stromě
 • opravy ve výškách

Havarijní služba – sklenáři

 • rozbitá skleněná výplň dveří
 • rozbitá výloha
 • rozbitá skleněná výplň okna

Možná si pamatujete na film pro děti – Lucie, postrach ulice, kdy se v bytě vystřídali všechny havarijní služby, aby dali do pořádku zdevastovaný byt po Lucčiných hrátkách, než se vrátí rodiče ze zaměstnání. Takže neváhejte čím dříve zvednete sluchátko, tím dříve bude po problému.

Záchranné složky – Policie

(Obecní policie156), (Policie ČR 158)

 • obecně ve všech naléhavých případech, kdy došlo k porušení zákona
 • narušení veřejného pořádku či občanského soužití
 • o delikty proti majetku či v oblasti dopravy
 • dochází-li k nejrůznějším výtržnostem, rvačkám, napadání, poškozování cizího majetku, ničení zastávek, sprejování apod.
 • jednotlivé hovory jsou monitorovány, zneužití tísňové linky je postižitelné

Záchranné složky – pohotovostní a záchranná služba 155

 • zdravotní péče je zajištěna i v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době mimo ordinační hodiny nebo nepřítomnosti ošetřujícího lékaře
 • pro případy náhlých těžkých onemocnění, kdy se pacient nemůže sám dopravit k lékaři a kdy je nezbytné rychlé ošetření a jeho přeprava do zdravotnického zařízení, aby nedošlo k nebezpečnému zhoršení zdravotního stavu nebo ohrožení jeho života, je organizována záchranná služba, jejíž pomoci se lze dovolat prostřednictvím zvláštní telefonní linky.

Záchranné složky – Hasičský záchranný sbor ČR 150,

(Evropské tísňové volání 112)

 • při požárech
 • živelních pohromách
 • haváriích a nehodách – všude tam, kde je potřeba provádět záchranné práce a likvidační práce, hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí
 • havarijní servis je určen každému občanu ČR, který zná cenu svého času. Díky dispečerkám odpadá zdlouhavé vyhledávání pomoci během řešení nepříjemné situace. Havarijní služba je zajišťována nonstop, každý den včetně sobot, nedělí a svátků. Pojďme si říci, co zajišťují jednotlivé profesní sekce

Katalog firem 1188

Stejně tak dobře Vám může posloužit služba vyhledávání správného kontaktu

 • máte-li hlad – číslo na pizzerii
 • chcete se vykoupat – poradí Vám kde je nejbližší bazén
 • hledáte jezdecký klub nebo ranč – oni vědí kde je ve Vašem okolí
 • obracejte se na ně také pro orientaci – mají mapy
 • jakékoliv telefonní číslo v České republice - úřad, lékaře nebo cokoliv jiného
 • když Vám onemocní asistentka – jsou tu jako její náhrada

Pohřební služba

Zajistí Vám veškerou pomoc od oznámení úmrtí až po pohřební rituál a vyřízení všech úředních náležitostí. Je to jedna z posledních služeb člověku, ale je pro nás také nutností. Pohřební službu si můžete vybrat podle svého uvážení, nemusíte volit tu firmu, která byla u umrtí. Co by měl každý vědět, v situaci úmrtí blízké osoby?

Nastalo-li úmrtí doma je třeba

 • vždy přivolat lékaře
 • přivolat jakoukoli pohřební službu na odvoz zemřelého
 • v nejbližší době, nejlépe druhý den, vybrat a navštívit pohřební službu, kde sjednáte pohřeb
 • Nastalo-li úmrtí v nemocnici
 • stačí pouze vybrat a navštívit v nejbližším čase pohřební službu
 • Jaké doklady a co dalšího budete potřebovat pro sepsání smlouvy?
 • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
 • rodný a oddací list zesnulého (pokud je k dispozici)
 • oblečení pro zesnulého - můžete předat přímo v naší kanceláři
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • zemře-li manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15149 (rodina-finance.cz#21877)


Přidat komentář