Ne-placení výživného

Neplacení výživného se trestá. Účinná lítost při neplacení alimentů. Jak postupovat při neplacení výživného, alimentů na dítě? Výše výživného u lidí s vysokým příjmem. Zvýšení výživného. Kdy nastává exekuce?

Co znamená povinnost vyživovat?

Povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného neznamená jen poskytování finančních prostředků, nýbrž i faktické péče (strava, bydlení, ošacení, péče o zdraví, čistota, dohled nad svěřenou osobou apod.).

A co se na druhou stranu za výživné nepovažuje…

Výživným není příležitostné plnění při styku rodiče s dětmi, například různé dárky, které nesměřuje k uspokojení odůvodněných potřeb dětí. Vyživovací povinnost nezaniká ani při zbavení rodiče rodičovských práv. K tomu, aby byla skutková podstata naplněna, postačí jednání z nedbalosti.

Neplacení výživného se trestá

Dle zákona považujeme za trestné dvě formy jednání: neplnění vyživovací povinnosti (hrozí odnětí svobody až na 1 rok, přitom neplnění může být byť z nedbalosti) a vyhýbání se plnění této povinnosti (zde se jedná o úmyslné vyhýbání se , trest je odnětí svobody až na 2 roky).

Jaká je skutková podstata - neplnění vyživovací povinnosti

Neplněním vyživovací povinnosti rozumíme to, když osoba vůbec neplní povinnost, když ji naplní v povinném rozsahu, ale také když neplní třeba jen několik dávek (většinou se jedná nejméně o 6 měsíčních dávek). Vyhýbání se je označováno jako „neplnění vyživovací povinnosti spojené s jednáním, jímž se pachatel chce zbavit své povinnosti nebo zmařit vymáhání výživného“. Jedná se například o častou záměrnou změnu zaměstnání, přijetí zaměstnání s nízkým platem aj. Vyživovací povinnost zahrnuje nejen placení výživného, ale i snaha zjistit, kde se nachází osoba, které výživné náleží, pokud je to tedy možné.

Účinná lítost při neplacení alimentů

Účinná lítost souvis s trestným činem zanedbání povinné výživy. Pokud osoba dodrží zákonem stanovené podmínky, tak může být na základě účinné lítosti zbaven trestnosti. Zánik trestnosti je v případě, když osoba dodatečně dobrovolně splní celou svou vyživovací povinnost před tím, než soud prvního stupně vyhlásí rozsudek. Toto vše je možné, když zanedbání povinné výživy nepřinese trvalé nežádoucí následky.

Jak postupovat při neplacení výživného, alimentů na dítě?

Problém, který postihuje mnoho matek, je naplacení výživného ze strany mužů. Většina matek navíc nemá dostatek odhodlání a sil vymáhat částku prostřednictvím soudu. Pravdou je, že ačkoli matka u soudu uspěje, nemusí se peněz dočkat. To se stává zejména tehdy, když muž žije jen ze sociálních dávek, nevlastní žádný majetek, nebo je ve výkonu trestu. Takovou osobu pak nijak nemůžeme donutit zaplatit a ani exekuce nepřipadá v úvahu…Čím více pak dlužné výživné roste, tím menší pravděpodobnost, že matka peníze někdy uvidí. Každopádně, pokud Váš bývalý manžel či manželka neplatí výživné, obraťte se na právníka!

Výše výživného u lidí s vysokým příjmem

Pokud muži (ženy) vydělávají hodně peněz, musí také počítat s vyšším výživným. V poslední době jsou soudy určovány docela vysoké částky výživného. Můžeme se setkat i s takovými případy, kdy ženy po svých slavných exmanželech žádaly měsíčně sumy v řádech statisíců korun! To už jsou opravdu astronomické částky. Ve skutečnosti však soud obrovské výživné nepřiznává a u bohatých lidí se setkáváme s výživným zhruba do 26 000 Kč. Je tedy pro úspěšné, dobře vydělávající muže vysoký plat v tomto ohledu nevýhodou?

Zvýšení výživného

Při slovním spojení „vyšší alimenty“ naskakuje mnoha mužům husí kůže. Pokud ale dojde ke změnám potřeb oprávněného, měla by nastat i změna výše výživného. Při stanovování výše výživného se zjišťují příjmy a možnosti rodičů. Nárok na výživné trvá pouze do doby, kdy není dítě schopno se samo živit.

Výživné se vztahuje zpravidla na muže

Výživné se samozřejmě může vztahovat jak na muže, tak i na ženy, ale v článku budeme nadále pojednávat už jen o mužích, protože v 98 % případů se skutečně jedná pouze o muže. Přispívá k tomu i fakt, že soudy v České republice jsou spíše konzervativnější a v případě sporů dostanou děti do péče obvykle matky.

Průměrné výživné v České republice

Na základě výzkumů činí průměr výživného u nás 1577 Kč, není to tedy nijak nadprůměrná částka. Při rozhodování o výši výživného se poukazuje na výši příjmu otce, potřeby a zájmy dítěte a věk dítěte. Výživné je ale individuální záležitostí a rozhodnutí bude na soudci.

Politika vyjednávání - výživné

Matka bude samozřejmě usilovat o přiznání nejvyššího možného výživného. Oproti tomu, otec chce výživné naopak minimalizovat. Muži s průměrným platem asi 18 000 Kč většinou platí výživné do 3 000 Kč měsíčně.

Vyhýbání se povinnostem se nevyplácí!

Vyhnout se výživnému lze jen velmi těžce, pokud ovšem nebudeme brát v úvahu extrémní situace, o kterých jsme se zmínili (například odnětí svobody, závislost na sociálních dávkách aj.). Složitější bude prokazovat příjmy u muže, který podniká. Nehledě na to má i on povinnost se soudem maximálně spolupracovat a své příjmy doložit. Při zjištění skutečnosti, že muž se povinnosti vyhýbá, mu může být uloženo výživné ve výši až 15 násobku životního minima (až 65 000 Kč). Vychytralým mužům se tedy nepravdivost prokazování příjmů nemusí vůbec vyplatit.

Co když neplatí vůbec?

Udělat si dítě a pak ho nezaopatřit, to umí asi každý. Bohužel, někdo to tak praktikuje. Matce pak zbudou oči pro pláč, protože se musí sama o dítě starat a řešit ekonomickou situaci. Otců, kteří neplatí, je mnoho. Fakt, že nemají trvalé bydliště a nepracují, situaci značně komplikuje. Povinnosti, které soud uloží, někdy otcové nesplní a tak může nastat zvláštní řízení, tzv, exekuční řízení.

Kdy nastává exekuce?

Nejprve musí věřitel soudu předložit tzv. vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul). To je obvykle rozsudek nařizující dlužníkovi plnění v určité době. Pokud k plnění ve stanovené lhůtě nedojde, může být věřitelem navrhnuto provedení exekuce. Návrh na exekuční řízení Návrh má obsahovat způsob, jakým má být exekuce vedena.

Výkon rozhodnutí

může být prostřednictvím prodeje movitých a nemovitých věcí či podniku. Dále srážkami ze mzdy a přikázáním pohledávky z účtu, kdy zaměstnavatel nebo číslo účtu a banky musí být vždy označeno. K návrhu na výkon rozhodnutí se doloží rozhodnuté s doložkou vykonatelnosti. Výkon rozhodnutí se nařizuje jen v rozsahu, který navrhnul oprávněný (protože to stačí k jeho uspokojení). Pokud je oprávněným navrhnuto více způsobů k vydobytí pohledávky, avšak stačí mu pouze jeden způsob, soud uloží výkon rozhodnutí pouze do stavu uspokojení pohledávky.

Situace, kdy se manžel prostě sbalí a odejde neznámo kam

Někdy nastane i taková situace, kdy si v průběhu manželství manžel najednou vezme své věci, odejde a manželku s dítětem nechá nezabezpečené. Co má v takovém případě manželka dělat? Podejte si návrh na vydání předběžného rozhodnutí při neplacení výživného.

Poznámka - výše výživného

Jestliže vezmeme průměrný plat v ČR, tak při průměrném výživném platí muži na své děti přibližně 2-3x méně než by opravdu měli. Obvyklou praxí je kamuflování výše mzdy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15125 (rodina-finance.cz#20143)


Diskuze a zkušenosti

Janek | 03.11.2010 09:21
snížení plateb výživného Dobrý den, Bývalý manžel dcery před rokem snížil platbu výživného na polovinu, což je v rozporu s rozhodnutím soudu. Odůvodňuje to neúspěchy v zaměstnání a tvrdí, že kdykoliv dokáže svůj malý příjem dokázat a výsledkem bude další snížení výživného. Přitom vlastní několik domů v centru krajského města v hodnotě cca 10 mil.Kč. Jakou pravděpodobnost na úspěch má dcera v případě soudního řešení i v případě, že nebude dokázán dostatečný příjem platitele výživného? Jak bude řešeno doplacení rozdílu za období poloviční platby? Připadá v úvahu exekuce? Děkuji za radu, jak postupovat. Janek

MARIE | 03.02.2011 16:51
EXEKUCE NA VÝŽIVNÉM Dobrý den,mám 15 syna,po rozvodu otec syna nemá zajem,soud mu vyměřil výživné 1000kč,otec někdy pošle 500kč někdy mín ,někdy i 1000kč ,zjistila jsem že manžel pracuje ,že podniká tedy ,jeho družka ho zaměstnáva,on je ale jednatel firmy,jeho tel není na firmu ale na něj,firmu ma v bytě kde žije z družkou která ho zaměstnává,dala jsem exekuci na plat,on se z družkou odvolaly,soud odvolání nepříjmul,tak jeho druška ho propustila ,duvod uvedla že ho propustila kvuly ostudě,ale peníze mi neposlala,přesto jí exekuce nařídila zadržet mu dluh který mi dluží do rozhodnutí soudu,ona to nesplnila,přesto vím že manžel bývalí děla pro firmu dal,a zjednáva dál praci jako jednatel firmi ,nevim co mám dělat prosím o radu

Petra | 16.02.2011 08:16
Vyhýbání se zvýšení výživného Otec syna, kterého mám v péči (13) platí doposud 500,- Kč měsíčně výživné. Jeho výdělek se pohybuje kolem 15 000 čistého a já mám příjem kolem 17 000. Požádala jsem soud o zvýšení této částky. Otec si vzal k soudu svého advokáta a u jeho výslechu o výši jeho příjmů a výdajů, dotazováním jeho advokáta předali soudu informaci o současném jeho stavu, že je v neschopnosti a pravděpodobně po nástupu do zaměstnání bude propuštěn. Bude/může soud přihlížet k této nepodložené informaci a v případě podložení (papír snese všechno), doposud neuskutečněné skutečnosti, že přijde o práci? Co když v brzské době po stanovení výživného k propuštění z práce nedojde? Může soud v této situaci přihlížet k "možnosti výdělku" vzhledem k jeho profesi? Předem děkuji o vyjádření k tomuto příspěvku - dotazu.

Petra | 05.05.2011 15:35
Neplatí a nic se neděje Jsem již 7let na naší dceru co se týká financí sama. Exmanžel se nestará a já stím nic nezmužu. Výživné stanovené soudem neplatí, když jsem po nekolika letech obdržela dopis ,že byl odsouzen za umyslné vyhýbání ,myslela jsem že se neco změní, ale to jsem se spletla.Dostal podmínku a odklad na dva roky, do kterých mi měl dlužnou částku uhradit. Za měsíc uběhne tato lhůta a já nedostala ani korunu. Tak nevím co dělat, prostě se se mi zdá že ten kdo se stará a dodržuje všechny pravidla má smůlu a člověk co si říka otec, neplatí, neprojevuje žádný zájem o své dítě se klidně může smát a užívat života.

Jantina | 06.09.2011 11:08
Neplacení výživného Jen pro informaci: Pod pojmem neplnění vyživovací povinnosti se rozumí kromě případů, kdy povinný neplní povinnost vůbec, i neplnění vyživovací povinnosti v plném rozsahu. To znamená že rodič, který neplatí celé soudem mu stanovené výživné, plní jen částečnou úhradu, se dopouští „zanedbání povinné výživy“ ve smyslu ustanovení § 196 tr. zákona. Trestné jsou podle zákona dvě formy jednání a to neplnění vyživovací povinnosti (kdo neplní byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného ) a vyhýbání se plnění této zákonné povinnosti. Pod pojmem neplnění vyživovací povinnosti se rozumí kromě případů kdy povinný neplní povinnost vůbec i neplnění vyživovací povinnosti v povinném rozsahu a za trestné je tak považováno i neplnění několika jednotlivých měsíčních dávek. Vyhýbání se je definováno jako neplnění vyživovací povinnosti spojené s jednáním, jimž se pachatel chce zbavit své povinnosti nebo zmařit vymáhání výživného, např. záměrně často mění bez vážného důvodu zaměstnání nebo úmyslně přijme zaměstnání s malým výdělkem, případně vyhýbání se dokladovatelné práce.

Tonca | 06.09.2011 11:09
Moje zkušenost Příklad z mé zkušenosti: Otec nezletilé oficiálně nepracuje, bydlí v pronájmech, nemá ani prokazatelný majetek a tudíž jediná možnost, jak vymoci výživné je podat trestní oznámení na policii, protože hrozba z odsouzení je pro něj prozatím dostačující. Otec nikdy dceři ničím nepřispěl a výživné hradil až po urgencích policie. Nástupem dcery na střední školu jsem podala žádost o zvýšení výživného.V průběhu soudu se protistrana přihlásila k pobírání sociálních dávek s tím, že nemá práci, ale ani tímto u soudu neuspěl a výživné na dceru bylo zvýšeno. Výživné tři měsíce nebylo hrazeno vůbec a pak placeno velmi nízkou částkou a tak dluh na výživné narůstal. Podala jsem trestní oznámení a to po průtahách bylo odloženo s odůvodněním, že podezřelý prochází evidencí sociálně potřebných občanů a je mu vyplácen příspěvek na živobytí, v hmotné nouzi a na bydlení. Z tohoto důvodu prý nemohl naplnit skutkovou podstatu přečinu zanedbání povinné výživy. Ani prý zákonná délka 4 měsíce není naplněna opět vzhledem k jeho závislosti na sociálních dávkách a to tím, že platí měsíčně alespoň částečnou úhradu výživného. Proti tomuto usnesení jsem podala stížnost k Obvodnímu státnímu zastupitelství a trestní stíhání bylo znovu obnoveno. Cituji odůvodnění: „Jedinými překážkami, které brání naplnění skutkové podstaty přečinu zanedbání povinné výživy, je umístnění podezřelých ve vazbě nebo ve VTOS a nedostatek pracovního uplatnění v těchto vězeňských zařízení. Druhou překážkou je hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, které neumožňuje výdělečnou činnost. Skutečnost, že je někdo evidován na úřadu práce nebo poživatele sociálních dávek, není vůbec důvodem k osvobození od placení výživného. Zvlášť nemá-li podezřelý zdravotní problémy je povinen přijmout jakoukoliv práci, aby zajistil plnění své vyživovací povinnosti k dítěti“. Dále bylo poukázáno i na rozhodnutí soudu, který akceptoval požadavky dítěte a pak tyto požadavky musí taktéž akceptovat i povinný rodič.

Antonin HejskY | 05.03.2014 17:36
ne-placeni vyzivneho Dobry den reakce u mne naopak rozvedly jsme se vsechny dluhy my chodi za manzelku pri mem podnikani my neplatila pojisteni ukoncil ksem.podnikani zene o deti jsem se staral co jsme se rozesly holky my nedavala zapirala tri mesicni platy my vzala dane mi vzal okolo 45 tis.tri vyplaty celkem kolem 50 tis. Nic s toho neuvedla kdyz jsem se nq holky ptal zapirala se dnes mi prislo trestni oznameni za neplneni vyzivovacich povynosti jinak z meho platu 13000 prumer my vymerily 10500 na 4 holky plarim exekuce a z vyplaty my zbiva 5000 jsem zralej na zkoceni z mostu ci pod vlak muze my v tom nekdo poradit nevyznqm.se v tom muj e-mail a.hejsky@seznam.cz ci tel 723121160 prosim

Tony de Tony | 28.04.2014 00:07
Výživné a řidičák Je celkem šílené, že dnes můžou zabavit řidičák za neplacení výživného.

Ala ,, ala | 02.06.2016 14:33
bývalý mi dluží cca 3 roky .,,. Podala jsem na něho trestní oznámení ,,ale pracuje někde v cizině ,,. Asi Rakousko nebo Německo,, kde nevím,, v současné době je v evidenci Hledaných osob na uzemí Čr ,.,. Je nějaká šance ,že ho najdou a převezou do Čech a nějak z něj ty peníze dostanou tady v česku ,.,.


Přidat komentář