Muži a ženy - řešení problémů

Společný život dvou rozdílných pohlaví není jen procházka růžovým sadem. Když se ale naučíme poněkud odlišný jazyk svých protějšků, bude pro nás soužití mnohem snažší a samé nás to buce těšit.

Řešení problémů - muži a ženy

Od pravěku byla práce žen pokládána za jakousi samozřejmost. Péči o děti a seniory vykonávala denně. Muž se vydával na lov někdy trvající i měsíce, a protože vsázel pro obživu ostatních i vlastní život, po návratu byl uctíván a mohl se oddat odpočinku.

Pracující muži a ženy

Pracující muž si obvykle domů přichází odpočinout (vynecháme nepravidelné domácí práce), kdežto žena jde z práce opět do práce. Čeká ji vaření, praní, uklízení a další. Když ještě ženy vykonávaly pouze domácí práce, bylo vše v rovnováze. Ale protože ji mimo domácí práci přibylo zaměstnání, může mít pocit nedostatečného ocenění od své rodiny, zejména pak partnera. Snad by i stačilo, kdyby se mohla komu vypovídat. Možná by i muži svěřila, co ji trápí, když on ale začne hned nabízet rady. Myslí si totiž, že to žena vyžaduje. Skutečnost je ale značně opačná. Touží jen po vyslechnutí. Když tomu tak není, rozpoutá se hádka, či jen lehká výměn názorů.

Nespokojená, s vnitřním bojem přestává mluvit. Čeká, až se muž zeptá, co ji trápí, sedne si k ní a naslouchá jí bez jakékoli poznámky, komentáře a při nejhorším rady. Muži si prostě myslí, že pokud žena mluví o svých těžkostech, chce poradit. Jinak to ani chápat neumí. Jeho mozek je zařízen k mluvení o sporných otázkách, jen pokud opravdu pomoc potřebuje a vyžaduje zamyšlení poslouchající osoby, neboť si s problémem neví rady. U žen je tomu jinak. Ty pořád mluví a často přemýšlí nahlas. A to je další rozdíl mezi chováním ženy a muže.

Vše je odrazem minulosti - myšlení a minulost

Od pradávna, kdy muži trávili téměř většinu času na lovu, pro vyjadřování svých pocitů a myšlenek neměli prostor. Byli tedy zvyklí nad nepříjemností jen přemýšlet, případně odsunovat. Neboť jeho posláním je jít a zabít zvíře, a tak uživit svoji rodinu.

V mozku muže se tak potřebou během vývoje vytvořily pomyslné komůrky, do nichž si dané skutečnosti rozděluje a uzavírá někdy až na zámek, že pokud se muže na jeho existenci ve světě zeptáte, stejně tak na souvislosti s ním spojené, odpoví obvykle „hm“ či jiné odpovědi, nic konkrétně neříkajíc. Uložil si je tak hluboko, že na ně i zapomněl anebo se jedná o typický mužský projev.


## Muži jen s tíhou umí vyjádřit své city, oproti ženám.

Ty v nejstarších dobách jako „paní domu“, byly obklopené lidmi, s nejrůznějšími potížemi s posláním postarat se o ně, aby se cítili co nejlépe, tedy pomoci vyřešit dané starosti. Již tehdejší řečí, vydávání zvuků, pazvuků, artikulací i výrazem ve tváři, ženy dokázali odhadnout, co se za touto „ječící pantomimou“ skrývá.

V příbytku u ohně se těmito skřeky zkracovaly dlouhé večery a vyčkávání příchodu muže, zda přijde a přinese s sebou potravu či nikoli a matky se budou muset již za úsvitu vydat na cestu za obživou pro sebe, své dítě a případně zbylé příslušníky kmene.

Ženy jsou více emocionální

Z těchto všech poznatků jasně vyplývá důvod, proč jsou ženy více emocionální, snáze se vcítí do „kůže“ jiných a bez problémů mluví o svých trablech. U posledního bodu nastávají závady pouze tehdy, je-li vypravěčská osoba viditelně nevyslýchána. Laicky řečeno – vypráví-li žena o svých starostech, bytosti, která ji nevěnuje dostatečnou, či snad nedostatečnou pozornost, dochází s okamžitou platností k výměně názorů různého stupně, daného jinými okolnostmi a závažnostmi. Pro lepší vysvětlení je uveden následující příklad.

Žena přichází z práce s hlavou plnou potíží

Doma obvykle nachází jen muže, jak již výše uvedeno, chce o nesnázích ihned mluvit, dostat to ze sebe. A jediný, s kým se v tomto momentu o těžkosti může podělit, je její drahá polovička. Bez toho aniž by postřehla, že v televizi zrovna dávají fotbalový zápas Sparty a Baníku a uvelebený pohodlně v křesle je nadšený fanoušek Sparty, pobíhající „divoženku“ kolem ani nepostřehne. Po několika letech společného žití, se naučil i nevědomky dodávat do ženina monologu „hm, ehm,“ apod. Vše se zdá je v pořádku, neboť žena vychrlujíc ze sebe záplavu slov a vžitá do dění před několika hodinami zpět někdy ani nepostřehne, že ji muž nevnímá. Zvláště, pokud kolem poletuje a oprašuje nábytek. Zlom nastává, právě když jsou oba současně „na vrcholu“. Jak již u něžného pohlaví, kdy plna rozhořčení položí řečnickou otázku, nevyžadující odpověď, ale v tom samém momentu se odpovědi, velmi překvapující, dočká. Muž zařve „Góóól“ a pohledy obou se střetnou. Právě v tomto momentu, trvajíc pouhou setinu sekundy, se fanoušek uveleben v křesle přestává radovat, neboť jasně vidí, že si pořádně zadělal na potíž.

Z ženy se stává semetrika

Jinak ani dění po tomto aktu nejde řádně a výstižně jedním slovem nazvat. Že u některých cholerických osob není nesnadný úkol rozbíjet talíře, bouchat dveřmi a to vše za doprovodu monologu se vyčítajícími slovy. Jestliže zde existuje touha po klidném soužití a vzájemné harmonii, žena by neměla být tak sobecká, přehlížet muže a nemít zájem o to, že i on má své záliby. Nechat ho v klidu se dodívat, mezitím nachystat večeři a těšit se, že takto spokojen muž, bude rád a pozorně naslouchat ženiným trablům.

Budou spokojeni oba partneři

V případě ale, že muž i tak neskrývá ignoraci, nemůže se pak divit nadávkám, vyčítání, nekonečným větám, zuřením, pláči a jiných projevům nespokojenosti manželky.

I když se následující formulace nebude nejspíš jedincům mužského pokolení zamlouvat, pravdou je, že původcem sporu je muž. To, co dělají, nebo nedělají, není pokládáno jako mínění většiny žen – schválnost.

Pravdou je, že kdyby muž ženu vyslechl, pohladil, políbil a řekl „Miláčku to zvládneš“ žilo by se v klidu a vzájemný soulad by jistě nedovolil vzniknout zbytečným hádkám. Jenže svízel netkví jen ve skutečnosti, že muž ženě nevěnuje pozornost. Neshody se vyskytují i tehdy, poslouchá-li muž ženu tak pozorně, že se mu její nepříjemnost jeví jako jednoduše řešitelná a své řešící návrhy ženě nabídne. Porozumí tomu tak, že pokud se mu žena svěřuje, vyžaduje pomoc a vyhledat řešení. Skutečnost je ale jiná. Žena se jen potřebuje vypovídat, aniž by tímto činem vyžadovala rady. V tomto případě nikdy nenastane soulad. Každé pohlaví danou skutečnost chápe svým odlišným mozkem.

Prehistorické ženy obklopené svým kmenem často vyjadřovaly své pocity. Levá hemisféra ženského mozku je více vyvinuta, než u mužů. To můžeme pozorovat u malých děvčat – Mluví stručně, výstižně, jednoduše a oproti ženám, danou skutečnost vyjádří v jedné, logické větě. Ty na stejnou událost naleznou průměrně sedmkrát více vět, opatří je citovým zabarvením, nepřehlédnutelnou artikulací a někdy předvedou i hranou podobu. dříve a častěji mluví. Oproti děvčatům chlapci začínají mluvit později a méně. V logopedické poradně spíše potkáte chlapce. Již pravěcí muži se vyjadřovali jen v případě nutnosti. Mohli by snadno vyplašit kořist.

Muž - pán tvorstva vše ví a zná

Pánové v dávných dobách, jako vůdcové kmenů, měli nejvyšší postavení. Vše věděli, všemu rozuměli. Proto pro ně bylo urážející, pokládat otázky. Nic jim není cizí. A i dnes si můžeme povšimnout aktivity muže, hledající určitou oblast ve městě. Než by se okamžitě zeptal, raději bude hodinu bloudit a tvářit se, že je vše v pořádku, on se přece jen tak projíždí.

Situace je jiná, neobývá-li vůz sám

S jiným mužem si jistě vyjde daleko lépe vstříc, než se ženou. Už jen z toho důvodu, že žena na sedadle spolujezdce radí, jak se dá. A odmítá se utichnout, neboť její vícestopý mozek pracuje na plný pohon a jí tak během minuty napadá desítka nejrůznějších řešení. Muže to viditelně rozčílí, protože nechápe, proč ona vyřkne tisíce nesmyslných vět, když se situace dá řešit jednoduše logicky. A pokud spolujezdkyně v rukou svírá mapu, aniž by se před jejím užitím s řidičem poradila a ten návrh schválil, je situace napjatá. Už jen proto, že muži mají v pravé mozkové hemisféře větší koncentraci železa, tím lépe vycítí severní magnetický pól, čímž se i v neznámých krajích orientují mnohem lépe, než ženy. A právě proto je pro muže žena s mapou k smíchu. Už i přes nelogické zacházení. Žena mapu různě otáčí. Dle mínění mužů je děj zbytečný, ale ona chce najít místo „A“, právě tam se v dané chvíli nacházejíc a místo „B“, zde uvězněn cíl. Jen žena dokáže takto pracující ženu pochopit. Ví totiž, že ve správném natočení plánku kraje tkví vše podstatné pro nejlepší zorientování. Pak už je snadné najít hlavní světové strany a jen otázka času, dostat se na správné místo. Muž nad tímto počínáním s úsměvem na rtech nechápavě kroutí hlavou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15129 (rodina-finance.cz#20179)


Diskuze a zkušenosti

Božena | 12.03.2013 08:57
psychologická poradna olomoucAdd contact Dobrý den. Chtěla bych se zeptat,zdali je možno si u vás domluvit konzultaci.Dcera špatně zvláda víkendové návštěvy u otce po našem rozchodu. Jezdí od něj domů plačtivá, vystresovaná. Děkuji Božena


Přidat komentář